Ikonerna försvinner från skrivbordet i Windows 7

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2670504
Sammanfattning
Ibland kan hända det att vissa skrivbordsikoner saknas eller de kanske har bara försvunnit från skrivbordet. Följ anvisningarna i avsnittet nedan som bäst passar din situation.
Lösning

Är alternativet för Visa skrivbordsikoner avaktiverat?

Visa skrivbordsikoner är avmarkerat. För att åtgärda detta, aktivera bara alternativet igen. Följ instruktionerna om du vill aktivera alternativet igen:
 1. Högerklicka på skrivbordet.
 2. Välj Visa och sedan Visa skrivbordsikoner.
 3. Kontrollera att alternativet är markerat.

Finns det för många ikoner på skrivbordet?

Om det blir fullt med för många ikoner på skrivbordet, överlappas vissa ikoner eller verkar försvinna.

Aktivera alternativet Ordna automatiskt och sedan ut igen genom att högerklicka på ett tomt område på skrivbordet, klicka på Visaoch klicka på Ordna automatiskt. Om du vill inaktivera alternativet Ordna automatiskt klickar du på Ordna automatiskt på markerat. Du kan behöva flytta ikonerna till platsen på skrivbordet där du vill ha dem.

Om du fortfarande inte kan se alla dina ikoner, få hjälp från den Microsoft Communityonline gemenskapen

Skrivbordet är inte överfullt med ikoner

Ikonerna på skrivbordet kan ibland bli dolda av malware eller andra program. Visa dolda filer och mappar kan lösa problemet.

Gör så här om du vill visa dolda filer och mappar.
 1. Öppna Mappalternativ genom att klicka på Start , Kontrollpanelen, utseende och anpassning och sedan klicka på Mappalternativ.
 2. Klicka på fliken Visa och klicka på Visa dolda filer, mappar och enheter.
 3. Sök efter saknade ikoner på skrivbordet, högerklicka på ikonen som du vill visa och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Bredvid attribut, avmarkerar du kryssrutan dold .
 5. Upprepa steg 3 och 4 för varje ikon som du vill visa.
  • Viktigt: Windows behåller vissa filer som viktiga operativsystemfiler dolda som standard. Att visa alla dolda filer kan leda till allvarliga problem som att data går förlorat eller skadas, om de tas bort av misstag. Följ stegen nedan om du vill dölja dessa filer från vyn för att minska denna möjlighet.
 6. Öppna Mappalternativ genom att klicka på Start , Kontrollpanelen, utseende och anpassning och sedan klicka på Mappalternativ.
 7. Klicka på fliken Visa och klicka på Visa inte dolda filer, mappar och enheter.

Om du fortfarande inte kan se alla dina ikoner, få hjälp från den Microsoft Communityonline gemenskapen.

Mina ikoner ändras slumpmässigt

När du först använder en ikon i Windows sparas den i cache-minnet. Varje gång du öppnar en ikon när läser Windows ikonen från cachen för att påskynda Visa skrivbordet. Ikon-cachen kan skadas och kan orsaka ikonerna på skrivbordet försvinner. Du kan diagnostisera och reparera problem med ikon-cachen automatiskt.

Diagnostisera automatiskt problem med ikon-cachen genom att köra följande Microsoft Fix it:

Diagnostisera och reparera problem med Windows-filer och mappar automatiskt

Om du fortfarande inte kan se alla dina ikoner, få hjälp från den Microsoft Communityonline gemenskapen.
Mer information
Om datorn fortfarande låser sig när du har följt instruktionerna i denna artikel, Välj ett av följande alternativ för ytterligare support:


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2670504 – senaste granskning 03/22/2015 11:58:00 – revision: 5.0

 • kbcip kbmt KB2670504 KbMtsv
Feedback