Skapa en startdiskett i Windows ME

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du skapar en startdiskett i Windows Millennium Edition (ME).
Mer Information
Så här skapar du en startdiskett:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
  3. Klicka på fliken Startdiskett i dialogrutan Egenskaper för Lägg till/ta bort program.
  4. Skapa startdisketten genom att klicka på Skapa diskett.

    Obs! I vissa fall kan du bli ombedd att sätta in Windows ME-CD:n när du klickar på Skapa diskett. Det kan inträffa om installationsfilerna som krävs för att skapa startdisketten inte finns på hårddisken.
  5. Sätt in en formaterad diskett i diskettenheten när du uppmanas till det och bekräfta att diskettens innehåll ska skrivas över genom att klicka på OK.
  6. När startdisketten har skapats tar du bort den ur diskettenheten.
Till skillnad från Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows 98, andra utgåvan, ingår inte programmet för att skapa en startdiskett (Fat32ebd.exe) på återförsäljnings-CD:n för Windows ME.

ebd reparation start diskett
Egenskaper

Artikel-id: 267287 – senaste granskning 10/06/2004 14:07:46 – revision: 1.0

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbfaq kbhowto KB267287
Feedback