Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Start- eller inloggningsskript länge när inga domänkontrollanter som finns på en Windows 7- eller Windows Server 2008 R2-baserad dator

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2673042
Symptom
Anta att du har en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 i en domänmiljö med Windows Server 2008 R2. När det finns inga domänkontrollanter vara på datorn startas och vid inloggningsprocesser långsammare än förväntat.

Obs!Den tid som krävs för att starta och logga in på datorn ökar när en eller flera av följande villkor är uppfyllda:
 • Datorn har inte cachelagrade IP-adresser för domänkontrollanten.
 • Datorn har inte tillgång till en fungerande DNS-server.
 • DNS-servern som är tillgängliga på datorn kan inte matcha SRV-poster för domänkontrollanten.
När domänkontrollanter är tillgängliga datorn försöker fyra gånger för att hitta en domänkontrollant och en händelse loggas för varje försök. Händelse som loggas vid första försöket slag av följande:

Loggnamnet: Microsoft-Windows-GroupPolicy/operativa
Källa: Microsoft-Windows-GroupPolicy
Händelse-ID: 7017
Uppgift kategori: None
Nivå: fel
Nyckelord:
Beskrivning:
Systemanropet för att kunna hämta kontoinformation har slutförts.

Anropet misslyckades efter 56266 millisekunder


Händelser som loggas under andra, tredje och fjärde försök likna följande:

Loggnamnet: Microsoft-Windows-GroupPolicy/operativa
Källa: Microsoft-Windows-GroupPolicy
Datum: datum & tid
Händelse-ID: 5320 med
Uppgift kategori: None
Nivå: Information
Nyckelord:
Beskrivning:
Försöker hämta kontoinformationen.

Orsak
Det här problemet beror på att funktionen GetUserNameEx försöker hitta en domänkontrollant tre gånger efter första försöket misslyckas. Grupprincip-motorn har sedan att hämta det unika namnet på principen målet genom att anropa funktionen GetUserNameEx . Om en domänkontrollant inte är tillgänglig, är det dock onödigt för funktionen upprepade gånger försöker hitta en domänkontrollant.
Lösning
Den här snabbkorrigeringen finns också på Microsoft Update-katalogen.

Information om snabbkorrigeringen

Viktigt! Denna snabbkorrigering har getts till adress upphör ett problem där den digitala signaturen på filer som produceras och signerade av Microsoft för tidigt, som beskrivs i Microsoft Security Advisory 2749655.

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller för att skapa en serviceförfrågan, finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen är tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

För att installera den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

För att installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa i vilket operativsystem varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer och filer för tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Gpsvc.dll6.1.7601.22031593,92026-Jun-201204:21x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Gpsvc.dll6.1.7601.22031777,72826-Jun-201205:22x 64
Gpapi.dll6.1.7601.2203179 87226-Jun-201204:21x 86
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Gpapi.dll6.1.7601.22031168,96026-Jun-201204:21IA-64
Gpsvc.dll6.1.7601.220311,323,52026-Jun-201204:21IA-64
Gpapi.dll6.1.7601.2203179 87226-Jun-201204:21x 86

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,136
Datum (UTC)17-Sep-2012
Tid (UTC)16:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_e38645cb6303a4035616e40089cb7fbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_f1a803b8e0c5be49.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek704
Datum (UTC)17-Sep-2012
Tid (UTC)16:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_2a9ba5b35e75756e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek135,849
Datum (UTC)26-Jun-2012
Tid (UTC)08:38
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnAmd64_06bf5ac597462785787c05b7cacd7c5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_b25f5312bfe5bd60.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,058
Datum (UTC)17-Sep-2012
Tid (UTC)16:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_4aa6f02465793b801c18362142ac08e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_3b36bba8df8f716b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek708
Datum (UTC)17-Sep-2012
Tid (UTC)16:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_dfe65bf710a7435b00be1f26d91c8fb9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_ede8134c51037ba8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek708
Datum (UTC)17-Sep-2012
Tid (UTC)16:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_86ba413716d2e6a4.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek135,855
Datum (UTC)26-Jun-2012
Tid (UTC)08:54
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,773
Datum (UTC)17-Sep-2012
Tid (UTC)16:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_910eeb894b33a89f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek60,362
Datum (UTC)26-Jun-2012
Tid (UTC)04:52
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnIa64_ba00acba815f2b6b1e00bce89579637c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_8d825cc017283847.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,056
Datum (UTC)17-Sep-2012
Tid (UTC)16:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_2a9d49a95e737e6a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek130,896
Datum (UTC)26-Jun-2012
Tid (UTC)05:44
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,447
Datum (UTC)17-Sep-2012
Tid (UTC)16:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_910eeb894b33a89f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek60,362
Datum (UTC)26-Jun-2012
Tid (UTC)04:52
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2673042 – senaste granskning 05/24/2013 12:06:00 – revision: 5.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2673042 KbMtsv
Feedback