Så här styr du hitta rum i Outlook

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2673231
Sammanfattning
Som standard när du öppnar ett nytt formulär för mötet i 2016 för Microsoft Outlook, Microsoft Outlook 2013 eller Microsoft Outlook 2010 rum Finder panelen visas på höger sida av skärmen avtalad tid och Schemaläggningsassistenten skärmen som visas i följande skärmdumpar.

Rum Finder funktion i Outlook 2016 i vyn avtalad tid

Rum Finder funktion i Outlook 2016 i vyn Schemaläggningsassistenten

Du kan dölja hitta rum genom att klicka på Hitta rum kontroll i gruppen Alternativ på menyfliksområdet. Hitta rum förblir dolda bara om du döljer den på skärmen avtalad tid . Om du försöker dölja på Schemaläggningsassistenten skärmen och sedan växla till avtalad tid -skärmen och sedan tillbaka till fönstret Schemaläggningsassistenten , visas hitta rum igen.

Mer information om hur du hanterar hitta rum finns i avsnittet "Mer Information".

Obs! Det finns ett känt problem som inga tillgängliga rum visas i rutan hitta rum när du startar ett möte utanför din arbetstid.För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2932395 Inga tillgängliga rum för ett möte utanför arbetstid
Mer Information

Manuellt styra hitta rum

När du döljer hitta rum på fliken avtalad tid för ett möte formulär skrivs följande data i Windows-registret.

Undernyckeln: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences
DWORD: RoomFinderShow
Värde: -0 (om du sedan visar hitta rum ändras värdet till 1)

Obs! I den här undernyckeln sökvägen till x.0 platshållaren representerar din version av Office (16,0 = Office 2016, 15,0 = Office 2013, 14,0 = Office 2010).
Om du döljer hitta rum på skärmen Schemaläggningsassistenten möte formulär används aldrig data i registret.

Administrera hitta rum via grupprincip

Det finns två olika värden som påverkar hitta rum. Som du kan använda beror på vilken grad av kontroll som du vill kunna hitta rum och version av "Microsoft Exchange-tillägg" tillägget du har installerat.

 • RoomFinderShow

  RoomFinderShow principvärdet är ett DWORD-värde under följande Registersökvägar (genom Outlook-version):

  Undernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences

  Observerax.0 platshållaren representerar din version av Office (16,0 = Office 2016, 15,0 = Office 2013, 14,0 = Office 2010).

  Om RoomFinderShow = 0 under dessa Registersökvägar hitta rum fungerar på följande sätt när du startar Outlook:

  • Hitta rum visas inte som standard på skärmen avtalad tid .
  • Du kan manuellt Aktivera hitta rum på skärmen avtalad tid .
  • Om du öppnar ett nytt formulär för mötet när du har aktiverat hitta rum i en annan form av möten, visas hitta rum inte som standard på skärmen i formuläret möte avtalad tid .
  • Om du aktiverar och inaktiverar hitta rum på skärmen avtalad tid skrivs ingenting till registret.
 • RoomFinderForceDisabled

  Värdet för RoomFinderForceDisabled -policy infördes i en uppdatering till "Microsoft Exchange-tillägg" tillägget. Den används i Outlook efter att du har installerat uppdateringen för din version av Outlook.


  När uppdateringen har installerats kan du använda följande registerdata att helt inaktivera hitta rum. Detta ger dig ännu större kontroll över hitta rum än den RoomFinderShow principen.

  Undernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences
  DWORD: RoomFinderForceDisabled
  Värden: 1 = dölja rum Finder 0 (eller saknas DWORD) = visa hitta rum

  Obs! I den här undernyckeln sökvägen x.0 platshållaren representerar din version av Office (16,0 = Office 2016, 15,0 = Office 2013, 14,0 = Office 2010).

  När du har installerat nödvändiga uppdateringen och du har angett RoomFinderForceDisabled = 1, Outlook visas inte rutan hitta rum på Schemaläggningsassistenten skärmen eller skärmen avtalad tid i ett formulär för mötet.
Ett annat sätt att helt inaktivera (dölja) hitta rum på Schemaläggningsassistenten och avtalad tid skärmar är att inaktivera det "Microsoft Exchange-tillägg" tillägget. Gör följande om du vill göra detta.

Obs! Vi rekommenderar inte att du inaktiverar Microsoft Exchange-tillägg eftersom detta inaktiverar även andra funktioner (till exempel "Skydda innan skicka" och "Röstmeddelanden integration").

 1. Klicka på Alternativpå fliken Arkiv .
 2. Klicka på Tilläggi dialogrutan Alternativ i Outlook .
 3. Klicka på i avsnittet tillägg i dialogrutan Alternativ i Outlook .
 4. I den COM-tillägg dialogrutan avmarkerar du kryssrutan för Microsoft Exchange-tilläggoch klicka sedan på OK.
Läsa in tillägget Microsoft Exchange styrs av följande registerpost:

Nyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\UmOutlookAddin.FormRegionAddin
DWORD: LoadBehavior
Värden: 3 = tillägg laddas när du startar Outlook, 2 = tillägg inte laddas vid start (och laddas aldrig), 0 = tillägg är inaktiverat

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2673231 – senaste granskning 02/05/2016 02:44:00 – revision: 6.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB2673231 KbMtsv
Feedback