Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativt uppdateringspaket 1 för SQL Server 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2679368
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs kumulativt uppdateringspaket 1 för Microsoft SQL Server 2012. Denna uppdatering innehåller snabbkorrigeringar för problemen som har korrigerats efter utgivningen av SQL Server 2012.

Observera
den här kumulativa uppdateringspaketet build-nummer är 11.0.2316.0.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och rätta till alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2012 release. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2692828 SQL Server 2012 byggen som har getts ut efter SQL Server 2012

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2012 servicepack 1 (SP1).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2012 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 1 för SQL Server 2012

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2012 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringspaket

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKnowledge Base-artikelnummer Beskrivning
8992742562753KORRIGERA: Långsamt när en MDX-fråga används unära operatorer på hierarkimedlemmar för överordnad/underordnad SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012 om du definierar en scope-beräkning på dessa medlemmar och om frågan använder flera datum i en tidsdimension
8876352574714KORRIGERA: Felaktiga resultat när en MDX-fråga som körs mot en SSAS 2008 och 2012 SSAS-databasen om du värdet True för egenskapen RealTimeOlap
8923702588047KORRIGERA: MDX query felaktigt returnerar ett NULL-värde i SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012 om en länkad kub innehåller en många-till-många-dimension och en distinkt antal måttgrupp
8923622590200KORRIGERA: "resultaten av det aktuella uttrycket kan inte lagras på servern" fel vid UpdateCells kommandon samtidigt utföra många åtgärder för tillbakaskrivning i SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012
8855382590839KORRIGERA: Låg processoranvändning vid ett angivet tidsintervall även utan användaraktivitet i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
8963192591902KORRIGERA: XML-data går förlorade när en Sammanslagningsreplikering påträffar ett brott mot sekundärnyckel fel i SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
8932962603910KORRIGERA: Säkerhetskopieringen misslyckas i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012 om du aktiverar spårning av ändringar i databasen
8855332605756Åtgärda: Internt fel när du kör en MDX-fråga som använder funktionen Descendants efter uppgradering från SSAS 2005 SSAS 2008, SSAS 2008 R2 eller SSAS 2012
8992702606211KORRIGERING: Felmeddelande när ett komplext MDX-frågan har icke-tomma instruktion i SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012 om WHERE-satsen har en namngiven uppsättning
8955892606883KORRIGERA: Långsamt när en efter utlösare körs på en partitionerad tabell i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
8963252606918KORRIGERA: NULL-värde i kolumnen innehållen i sysmergepublications tabell och effekter på rensningen metadata när du ställer in en miljö för replikering av dokument i en republishing i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
8955952616481KORRIGERA: SSRS 2008 R2 rapport eller 2012 SSRS-rapporten har ingen Export-menyn i Internet Explorer 9.0 om du använder out-of-box viewer-sidan i SharePoint Report Viewer Web Part
8963272616718KORRIGERA: Dålig prestanda när du synkroniserar data från en SQL Server 2008 R2 eller en SQL Server 2012 publisher till en SQL Server compact 3.5 prenumerant
8963302622668KORRIGERING: Felmeddelande när du tar bort vissa poster i en tabell på en utgivare om schemanamn i tabellen inte är "[dbo]"
8992812626637KORRIGERA: DRILLTHROUGH-uttryck fungerar inte om det körs mot vissa attributmedlemmar vars värden innehåller en eller flera dubbla citattecken i SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012
8923722629168KORRIGERA: Internt fel när du uppdaterar en cellset som returneras när du kör en fråga mot ett perspektiv i SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012
8855392636425KORRIGERA: Felaktiga resultat när du uppdaterar flera Excel 2010-kalkylblad som använder PowerPivot för Excel 2010 samtidigt i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
8842042637802KORRIGERA: Sidor av en SSRS 2008 R2 eller en 2012 för SSRS-rapport skickas felaktigt om du använder metoden ReportExecutionService.Render för att återge rapporten i bildformat eller EMF-format
8957282638448KORRIGERA: Åtkomstfel när en fråga kompileras eller recompiled i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
8818132638932KORRIGERING: Felmeddelande när du kör kommandot ProcessUpdate mot en kub som har partitioner som använder aggregation design i SSAS 2008 eller i SSAS 2008 R2
8963362644396KORRIGERA: Kombinera replikering ändringar saknas på en SQL Server Compact abonnent när de prenumererar på en partition i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
8956002647120KORRIGERA: Felaktiga sidnummer visas när du exporterar en SSRS 2008 R2 rapport i PDF-format
8915192648158KORRIGERA: "processen gick inte att köra" felmeddelande när du anger ett annat värde i parametern MaxCmdsInTran i loggen läsaren Agent i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
8956182649359KORRIGERA: Ett åtkomstfel uppstår i "sqlservr!CSbMsgDispatcher::CSbReceivedDialog::AppendMsg"klass i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
8855342649913KORRIGERA: Prestanda kan försämras när du kör en fråga som använder sp_cursoropen lagrad procedur när du uppgraderar från SQL Server 2005, SQL Server 2008 eller SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
8772062652024KORRIGERING: Du får felmeddelandet "ConfigServiceConfigurationAlreadyExists" när du försöker öppna en kunskapsbas i Data Quality klienten i SQL Server 2012
8961992652582KORRIGERA: "Ogiltig behörighetsspecifikation" felmeddelande när du kör SQL Server 2008 R2 Analysis Services Deployment Wizard med autentiseringsläget för SQL Server
8932782653893FIX: Det tar lång tid att återställa en databas i SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 eller SQL 2012
8855422655789KORRIGERA: Replication loggen läsaren Agent misslyckas med "18773" och "18805" felmeddelanden om du ställer in den ' "stora värdetyper från raden" tabell alternativ on för tabellen Artikel publikation
8855442658214KORRIGERA: Dålig prestanda när du kör en fråga som innehåller en sammanhängande och predikat i SQL Server 2008 eller SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
8818092658234KORRIGERA: Onödiga uppdateringar till en prenumerant när initiera om en ny artikel läggs till i en publikation i SQL Server 2008 eller SQL Server 2012
8855482661225FIX: Det gick inte att ansluta till en datakälla när du använder SQL Server Analysis Services 10.0 OLE DB Provider om du aktiverar alternativet "Automatisk identifiering av inställningar" på fliken anslutningar i Internet Explorer
8855492662301KORRIGERA: Långsam inträffar i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012 om hög CPU-användning kan iakttas med konkurrens över QUERY_EXEC_STATS spinlock
8855502669148KORRIGERA: Undantag kan uppstå när du kör en fråga som innehåller en funktion för CLR UDA i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012 parallel
8713112669955KORRIGERA: Långsamt när du använder DQS för att utföra datarensning mot en omfattande datakälla i SQL Server 2012
8879362672531 KORRIGERA: "icke-framställning av Schemaläggaren" fel om du använder Service Broker för att köra distribuerade frågor i SQL Server 2012
8842022673056KORRIGERA: SQL Server Konfigurationshanteraren tar lång tid att öppna om många instanser av SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012 är installerade
8742422674817KORRIGERA: Data Quality Services-funktionen stöds inte på en instans i SQL Server 2012 AlwaysOn failover-kluster
8663742678370Åtgärda: Fel 17310 när du utför en åtgärd som utlöser en händelse som har definierats i en specifikation för granskning i SQL Server 2012
8753902683293 KORRIGERA: "deserialiseringen misslyckades: begärda värdet '<ServerEdition>' hittades inte" visas när du ansluter till SQL Server 2012 Analysis Services AMO</ServerEdition>
8877762683467KORRIGERA: Master Data Services stöds inte på en klustrad installation av SQL Server 2012
8721132683514KORRIGERA: Felmeddelandet "Det uppstod ett databasfel" visas i SQL Server 2012 när du skapar en affärsregel som innehåller namnet på ett attribut kan
8721102683516KORRIGERA: SystemOutOfMemory-fel uppstår när du använder MDSModelDeploy.exe för att distribuera en modell för distributionspaketet som innehåller mer än 100000 rader i SQL Server 2012
8876652685308KORRIGERA: SSAS använder endast 20 kärnor i SQL Server 2012 Business Intelligence
8919332686690KORRIGERA: Cluster disk validering tar lång tid plötsligt om det finns fler än 20 diskar och volymer under en enskild enhetsbeteckning under installationen av SQL Server 2012 failover-kluster
8938742688692KORRIGERA: Felkod 17883 när du kör installationsprogrammet för SQL Server 2012 och aktivera FileStream-konfiguration
8938812688697KORRIGERA: Slut på minne-fel när du kör SQL Server 2012 på en dator som använder NUMA
8939082688721KORRIGERING: Ett felmeddelande visas om du använder mer än 30 användardefinierade resource governor resurspooler för en instans av SQL Server 2012: "framställning av icke IOCP lyssnare"
8939132688722KORRIGERA: Spill-undantag uppstår när du kör en SQL Server 2012 i en virtuell dator om den virtuella datorn tillstånd sparas under lång tid
8944272688967KORRIGERA: Förloppsindikatorn fryser under lång tid när du installerar eller avinstallerar ett snabbkorrigeringspaket för SQL Server 2012
8932542693568 KORRIGERA: Slut på minne-fel när du kör en DAX-fråga mot en tabell modell i SQL Server 2012 Analysis Services
8948532689367KORRIGERA: Sekundära databaser är i läget "Okänt" om du kan ansluta till den andra repliken till anteckningsflaggor två gånger i SQL Server 2012
8943072688964 KORRIGERING: Felmeddelande när du använder SQL Server 2012-installationsmedia ska uppgradera, reparera eller avinstallera funktioner: "tillståndet för installationen av SQLServer har inte ändrats efter installationen"
8942492688946KORRIGERING: Felmeddelande när du installerar SQL Server 2012: "identiteter över godsspecifikationer som är identiska, men deras innehåll är olika"
8960262685132KORRIGERA: Log leverans återställningsjobbet återställer en skadad transaktionen säkerhetskopiering till en sekundär databas när du kör en logg leverans säkerhetskopieringsjobb på en instans av SQL Server 2008 R2 eller en instans av SQL Server 2012
8979902692145KORRIGERA: Databasen kan inte krypteras om du aktiverar kryptering i SQL Server 2012
8683732685303KORRIGERA: Uppdatera Data körs bara en gång oväntat när du ställer in data uppdatera schemat för PowerPivot för SharePoint i SSAS 2012
8855412672888KORRIGERA: Grundläggande attribut hierarki inställningar går förlorade om du öppnar en roll i SSAS 2008 R2 projekt i BIDS
8879302671058Åtgärda: Felmeddelande när du kör en MDX-fråga mot en kub i SSAS 2012 om MDX-frågan har en underordnad select-sats som hänvisar till vissa beräknade mått
8879222652738KORRIGERA: "File system error" felmeddelande när du bearbetar en stor dimension i SQL Server 2008 R2 Analysis Services
8992852637503KORRIGERA: Lagringsmotorn läser samma datumdimension två gånger när du kör en MDX-fråga som använder YTD-beräkning i SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012
8687412518306KORRIGERA: MDX-frågan returnerar felaktiga resultat i SSAS 2008, SSAS 2008 R2 eller SSAS 2012 om Datacachen är tom
8855522675232KORRIGERA: SSAS 2008 R2 slutar svara när du kör en MDX-fråga som använder ROLAP-partitioner
8800002567304KORRIGERA: Texten trunkeras från utdataloggfilen DTExec.exe när WshShell.Exec anropas om omdirigeras till StdOut-ström
871960; 8948952800256KORRIGERA: "System_health" session diagnostik samling aktivitet hänger sig Microsoft SQL Server 2012


Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.


Skyddade data

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

x 86-version

SQLServer 2012 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2011.110.2316.0158,60806-Apr-201212:39x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x 86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x 86
Logread.exe2011.110.2316.0523,15206-Apr-201212:38x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.07,321,98419-Mar-201211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.0441,21619-Mar-201211:39x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2316.0170,89606-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.0166,25619-Mar-201211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2316.0363,40806-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2316.086,92806-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2316.03,660,68806-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2316.02,767,76006-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2316.01,787,28006-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2316.03,615,63206-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2316.0232,33606-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2316.01,317,77606-Apr-201204:24x 86
Msgprox.dll2011.110.2316.0253,84006-Apr-201212:22x 86
Rdistcom.dll2011.110.2316.0703,37606-Apr-201212:22x 86
Replagnt.dll2011.110.2316.027,53606-Apr-201212:22x 86
Repldp.dll2011.110.2316.0241,55206-Apr-201212:22x 86
Replisapi.dll2011.110.2316.0300,94406-Apr-201212:22x 86
Replmerg.exe2011.110.2316.0419,72806-Apr-201212:38x 86
Replprov.dll2011.110.2316.0636,81606-Apr-201212:22x 86
Replrec.dll2011.110.2316.0853,90406-Apr-201212:32x 86
Replsub.dll2011.110.2316.0429,96806-Apr-201212:22x 86
Replsync.dll2011.110.2316.0117,64806-Apr-201212:22x 86
Snapshot.exe11.0.2316.023,95206-Apr-201212:39x 86
Spresolv.dll2011.110.2316.0195,98406-Apr-201212:21x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Sqlmergx.dll2011.110.2316.0273,80806-Apr-201212:21x 86
Ssravg.dll2011.110.2316.055,18406-Apr-201212:21x 86
Ssrmax.dll2011.110.2316.053,13606-Apr-201212:21x 86
Ssrmin.dll2011.110.2316.053,13606-Apr-201212:21x 86
Ssrpub.dll2011.110.2316.040,84806-Apr-201212:21x 86
Ssrup.dll2011.110.2316.039,82406-Apr-201212:21x 86
Xmlsub.dll2011.110.2316.0221,58406-Apr-201212:21x 86
SQL Server 2012-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atxcore.dll2011.110.2316.040,33606-Apr-201212:34x 86
Datacollectorcontroller.dll2011.110.2316.0159,63206-Apr-201212:34x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Sqlaccess.dll2011.110.2316.0441,74406-Apr-201212:28x 86
Sqlagent.exe2011.110.2316.0445,32806-Apr-201212:38x 86
Sqlboot.dll2011.110.2316.0161,16806-Apr-201212:21x 86
Sqldk.dll2011.110.2316.01,638,80006-Apr-201212:21x 86
Sqllang.dll2011.110.2316.025,955,21606-Apr-201212:21x 86
Sqlmin.dll2011.110.2316.026,511,76006-Apr-201212:21x 86
Sqlos.dll2011.110.2316.024,46406-Apr-201212:30x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2316.023,95206-Apr-201212:21x 86
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.2316.05,455,24806-Apr-201212:21x 86
Sqlservr.exe2011.110.2316.0160,14406-Apr-201212:38x 86
Sqltses.dll2011.110.2316.08,154,51206-Apr-201212:21x 86
SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2316.0170,89606-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2316.03,615,63206-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2316.0232,33606-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2316.01,317,77606-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Sqlmgmprovider.dll2011.110.2316.0329,61606-Apr-201212:21x 86
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe11.0.2316.0316,30406-Apr-201212:39x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x 86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x 86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2316.05,844,88006-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2316.02,037,13606-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2316.02,108,30406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2316.0998,28806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2316.05,935,50406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2316.03,991,95206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2316.0213,90406-Apr-201212:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2316.030,60806-Apr-201212:32x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x 86
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x 86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x 86
Sql_bids_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x 86
Sqlmanagerui.dll11.0.2316.07,807,37606-Apr-201212:28x 86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x 86
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x 86
SQLServer 2012 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x 86
Msmdpump.dll11.0.2316.06,921,61606-Apr-201212:22x 86
Msmdredir.dll11.0.2316.06,771,60006-Apr-201212:22x 86
Msmdspdm.dll11.0.2316.0191,37606-Apr-201212:32x 86
Msmdsrv.exe11.0.2316.045,366,16006-Apr-201212:38x 86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x 86
Sql_as_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Sqlboot.dll2011.110.2316.0161,16806-Apr-201212:21x 86
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x 86
Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.SharePoint.integration.configurationproxy.dll11.0.2316.0408,46406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.SharePoint.integration.dll11.0.2316.0920,46406-Apr-201212:37x 86
Powerpivotconfigtool.exe2011.110.2316.0290,19206-Apr-201212:39x 86
SQLServer 2012 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Nov-201122:10x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x 86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x 86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-201100:01x 86
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940,96015-Nov-201123:41x 86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Nov-201123:41x 86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965 53615-Nov-201123:41x 86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957 34415-Nov-201123:41x 86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x 86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x 86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-201100:01x 86
Mfcm80.dll8.0.50727.622969 63216-Nov-201105:40x 86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-201105:30x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2316.0213,90406-Apr-201212:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2316.030,60806-Apr-201212:32x 86
Msdtssrvr.exe11.0.2316.0218,51206-Apr-201212:39x 86
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-201105:32x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Nov-201122:09x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Nov-201122:09x 86
Sql_is_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x 86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x 86
SQL Server 2012 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Nov-201122:10x 86
Mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x 86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x 86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-201100:01x 86
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940,96015-Nov-201123:41x 86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Nov-201123:41x 86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965 53615-Nov-201123:41x 86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957 34415-Nov-201123:41x 86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x 86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x 86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-201100:01x 86
Mfcm80.dll8.0.50727.622969 63216-Nov-201105:40x 86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-201105:30x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2316.0621,45606-Apr-201212:38x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x 86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-201105:32x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Nov-201122:09x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Nov-201122:09x 86
Reportingserviceslibrary.dll11.0.2316.02,161,55206-Apr-201212:32x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2316.0123,79206-Apr-201212:32x 86
Reportingservicesservice.exe2011.110.2316.01,610,12806-Apr-201212:38x 86
Reportingserviceswebserver.dll11.0.2316.01,530,76806-Apr-201212:32x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2316.02,222,99206-Apr-201212:32x 86
Rsconfigtool.exe11.0.2316.01,338,25606-Apr-201212:39x 86
Sql_rs_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x 86
SQL Server 2012 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Copydatabasewizard.exe11.0.2316.0660,36806-Apr-201212:39x 86
Dataprofileviewer.exe11.0.2316.0316,30406-Apr-201212:39x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x 86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.07,321,98419-Mar-201211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.0441,21619-Mar-201211:39x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2316.03,991,95206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.0166,25619-Mar-201211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2316.0363,40806-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2316.086,92806-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll11.0.2316.0851,34406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll11.0.2316.0142,22406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll11.0.2316.0106,89606-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll11.0.2316.03,639,69606-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2316.0388,49606-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2316.03,660,68806-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2316.093,58406-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2316.02,767,76006-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2316.01,787,28006-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x 86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Objectexplorer.dll11.0.2316.03,924,36806-Apr-201212:32x 86
Radlangsvc.dll11.0.2316.0161,16806-Apr-201212:32x 86
Rsconfigtool.exe11.0.2316.01,338,25606-Apr-201212:39x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x 86
Sqleditors.dll11.0.2316.01,586,57606-Apr-201212:28x 86
Sqlmanagerui.dll11.0.2316.07,807,37606-Apr-201212:28x 86
Sqlpackage.exe10.3.20302.091,48019-Mar-201211:39x 86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2011.110.2316.01,084,30406-Apr-201212:34x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x 86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x 86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe11.0.2316.0504,20806-Apr-201212:39x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2316.05,844,88006-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2316.02,037,13606-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2316.02,108,30406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2316.0998,28806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2316.05,935,50406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.2316.0404,36806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.2316.02,014,09606-Apr-201212:36x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x 86
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x 86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x 86
Sql_tools_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x 86
Browser-tjänst för SQL Server 2012
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdredir.dll11.0.2316.06,771,60006-Apr-201212:22x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
SQL Server 2012 Writer
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlboot.dll2011.110.2316.0161,16806-Apr-201212:21x 86
Sqlwriter.exe2011.110.2316.0104,84806-Apr-201212:38x 86
Sqlwriter_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2012 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2011.110.2316.0178,57606-Apr-201212:38x 64
Dtepkg.dll2011.110.2316.0123,28006-Apr-201212:35x 64
Dtspipeline.dll2011.110.2316.01,427,34406-Apr-201212:35x 64
Exceldest.dll2011.110.2316.0259,47206-Apr-201212:35x 64
Logread.exe2011.110.2316.0602,00006-Apr-201212:38x 64
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.07,321,98419-Mar-201211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.0441,21619-Mar-201211:39x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2316.0170,89606-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.0166,25619-Mar-201211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2316.0363,40806-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2316.086,92806-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2316.03,660,68806-Apr-201212:27x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2316.02,767,76006-Apr-201212:27x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2316.01,962,38406-Apr-201212:33x 64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2316.03,615,63206-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2316.0232,33606-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2316.01,317,77606-Apr-201204:24x 86
Msgprox.dll2011.110.2316.0298,38406-Apr-201212:35x 64
Rdistcom.dll2011.110.2316.0818,06406-Apr-201212:29x 64
Replagnt.dll2011.110.2316.029,58406-Apr-201212:29x 64
Repldp.dll2011.110.2316.0278,92806-Apr-201212:29x 64
Replisapi.dll2011.110.2316.0362,89606-Apr-201212:29x 64
Replmerg.exe2011.110.2316.0478,09606-Apr-201212:38x 64
Replprov.dll2011.110.2316.0761,23206-Apr-201212:29x 64
Replrec.dll2011.110.2316.01,022,35206-Apr-201212:31x 64
Replsub.dll2011.110.2316.0500,11206-Apr-201212:29x 64
Replsync.dll2011.110.2316.0137,10406-Apr-201212:29x 64
Snapshot.exe11.0.2316.023,95206-Apr-201212:38x 86
Spresolv.dll2011.110.2316.0228,24006-Apr-201212:29x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Sqlmergx.dll2011.110.2316.0317,32806-Apr-201212:27x 64
Ssravg.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:27x 64
Ssrmax.dll2011.110.2316.059,79206-Apr-201212:27x 64
Ssrmin.dll2011.110.2316.059,79206-Apr-201212:27x 64
Ssrpub.dll2011.110.2316.046,48006-Apr-201212:27x 64
Ssrup.dll2011.110.2316.045,45606-Apr-201212:27x 64
Xmlsub.dll2011.110.2316.0276,36806-Apr-201212:27x 64
SQL Server 2012-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atxcore.dll2011.110.2316.046,48006-Apr-201212:36x 64
Datacollectorcontroller.dll2011.110.2316.0255,37606-Apr-201212:36x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Sqlaccess.dll2011.110.2316.0448,40006-Apr-201212:31x 86
Sqlagent.exe2011.110.2316.0608,65606-Apr-201212:38x 64
Sqlboot.dll2011.110.2316.0168,84806-Apr-201212:29x 64
Sqldk.dll2011.110.2316.02,006,92806-Apr-201212:29x 64
Sqllang.dll2011.110.2316.033,871,76006-Apr-201212:29x 64
Sqlmin.dll2011.110.2316.032,445,84006-Apr-201212:29x 64
Sqlos.dll2011.110.2316.025,48806-Apr-201212:27x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2316.024,97606-Apr-201212:27x 64
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.2316.05,454,22406-Apr-201212:27x 64
Sqlservr.exe2011.110.2316.0190,86406-Apr-201212:38x 64
Sqltses.dll2011.110.2316.08,923,02406-Apr-201212:27x 64
SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2316.0170,89606-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2316.03,615,63206-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2316.0232,33606-Apr-201212:32x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2316.01,317,77606-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:32x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Sqlmgmprovider.dll2011.110.2316.0329,61606-Apr-201212:21x 86
Sqlmgmprovider.dll2011.110.2316.0425,36006-Apr-201212:27x 64
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe11.0.2316.0316,30406-Apr-201212:39x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x 86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x 86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2316.05,844,88006-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2316.02,037,13606-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2316.02,108,30406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2316.0998,28806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2316.05,935,50406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2316.03,991,95206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2316.0213,90406-Apr-201212:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2316.030,60806-Apr-201212:32x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.063,431,56806-Apr-201212:35x 64
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x 86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.011,440,01606-Apr-201212:31x 64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x 86
Msolap110.dll11.0.2316.08,326,54406-Apr-201212:29x 64
Sql_bids_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x 86
Sqlmanagerui.dll11.0.2316.07,807,37606-Apr-201212:28x 86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x 86
Xmsrv.dll11.0.2316.020,894,60806-Apr-201212:27x 64
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x 86
SQLServer 2012 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.063,431,56806-Apr-201212:35x 64
Msmdpump.dll11.0.2316.07,695,76006-Apr-201212:29x 64
Msmdredir.dll11.0.2316.06,771,60006-Apr-201212:22x 86
Msmdspdm.dll11.0.2316.0191,37606-Apr-201212:31x 86
Msmdsrv.exe11.0.2316.061,549,45606-Apr-201212:38x 64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.011,440,01606-Apr-201212:31x 64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x 86
Msolap110.dll11.0.2316.08,326,54406-Apr-201212:29x 64
Sql_as_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Sqlboot.dll2011.110.2316.0168,84806-Apr-201212:29x 64
Xmsrv.dll11.0.2316.020,894,60806-Apr-201212:27x 64
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x 86
Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.SharePoint.integration.configurationproxy.dll11.0.2316.0408,46406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.SharePoint.integration.dll11.0.2316.0920,46406-Apr-201212:37x 86
Powerpivotconfigtool.exe2011.110.2316.0289,68006-Apr-201212:38x 64
Powerpivotconfigtool.exe2011.110.2316.0290,19206-Apr-201212:39x 86
SQLServer 2012 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atl80.dll8.0.50727.6229113,66415-Nov-201120:51x 64
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Nov-201122:10x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0123,28006-Apr-201212:35x 64
Dtspipeline.dll2011.110.2316.01,427,34406-Apr-201212:35x 64
Exceldest.dll2011.110.2316.0259,47206-Apr-201212:35x 64
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-201100:01x 86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,660,41615-Nov-201121:17x 64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622933,28015-Nov-201121:18x 64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940,96015-Nov-201123:41x 86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622933,79215-Nov-201121:18x 64
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Nov-201123:41x 86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622954,27215-Nov-201121:18x 64
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965 53615-Nov-201123:41x 86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622947,10415-Nov-201121:18x 64
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957 34415-Nov-201123:41x 86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622951,71215-Nov-201121:18x 64
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622952,73615-Nov-201121:18x 64
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622952,22415-Nov-201121:18x 64
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622938 91215-Nov-201121:18x 64
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x 86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622938,40015-Nov-201121:18x 64
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x 86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-201100:01x 86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,656,83215-Nov-201121:18x 64
Mfcm80.dll8.0.50727.622965,02416-Nov-201105:27x 64
Mfcm80.dll8.0.50727.622969 63216-Nov-201105:40x 86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-201105:30x 86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622963,48816-Nov-201105:39x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:33x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2316.0213,90406-Apr-201212:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:32x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2316.030,60806-Apr-201212:32x 86
Msdtssrvr.exe11.0.2316.0218,00006-Apr-201212:38x 64
Msmdpp.dll11.0.2316.07,541,13606-Apr-201212:29x 64
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-201105:32x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229515,07216-Nov-201105:40x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.62291,062,40015-Nov-201120:50x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Nov-201122:09x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Nov-201122:09x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229796,67215-Nov-201120:48x 64
Sql_is_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Sqldest.dll2011.110.2316.0261,52006-Apr-201212:29x 64
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0434,06406-Apr-201212:27x 64
SQL Server 2012 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atl80.dll8.0.50727.6229113,66415-Nov-201120:51x 64
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Nov-201122:10x 86
Mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x 86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x 86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-201100:01x 86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,660,41615-Nov-201121:17x 64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622933,28015-Nov-201121:18x 64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940,96015-Nov-201123:41x 86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622933,79215-Nov-201121:18x 64
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Nov-201123:41x 86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622954,27215-Nov-201121:18x 64
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965 53615-Nov-201123:41x 86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622947,10415-Nov-201121:18x 64
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957 34415-Nov-201123:41x 86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622951,71215-Nov-201121:18x 64
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622952,73615-Nov-201121:18x 64
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622952,22415-Nov-201121:18x 64
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961 44015-Nov-201123:41x 86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622938 91215-Nov-201121:18x 64
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x 86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622938,40015-Nov-201121:18x 64
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x 86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-201100:01x 86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,656,83215-Nov-201121:18x 64
Mfcm80.dll8.0.50727.622965,02416-Nov-201105:27x 64
Mfcm80.dll8.0.50727.622969 63216-Nov-201105:40x 86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-201105:30x 86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622963,48816-Nov-201105:39x 64
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2316.0621,45606-Apr-201212:38x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:35x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.063,431,56806-Apr-201212:35x 64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.011,440,01606-Apr-201212:31x 64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x 86
Msolap110.dll11.0.2316.08,326,54406-Apr-201212:29x 64
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-201105:32x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229515,07216-Nov-201105:40x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.62291,062,40015-Nov-201120:50x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Nov-201122:09x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Nov-201122:09x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229796,67215-Nov-201120:48x 64
Reportingserviceslibrary.dll11.0.2316.02,161,55206-Apr-201212:31x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2316.0152,46406-Apr-201212:31x 64
Reportingservicesservice.exe2011.110.2316.02,348,94406-Apr-201212:38x 64
Reportingserviceswebserver.dll11.0.2316.01,530,76806-Apr-201212:31x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2316.02,222,99206-Apr-201212:31x 86
Rsconfigtool.exe11.0.2316.01,338,25606-Apr-201212:39x 86
Sql_rs_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Xmsrv.dll11.0.2316.020,894,60806-Apr-201212:27x 64
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x 86
SQL Server 2012 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Copydatabasewizard.exe11.0.2316.0660,36806-Apr-201212:39x 86
Dataprofileviewer.exe11.0.2316.0316,30406-Apr-201212:39x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x 86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.07,321,98419-Mar-201211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.0441,21619-Mar-201211:39x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2316.03,991,95206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.0166,25619-Mar-201211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2316.0363,40806-Apr-201204:24x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2316.086,92806-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll11.0.2316.0851,34406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll11.0.2316.0142,22406-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll11.0.2316.0106,89606-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll11.0.2316.03,639,69606-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2316.0388,49606-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2316.03,660,68806-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2316.093,58406-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2316.02,767,76006-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2316.01,787,28006-Apr-201212:33x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x 86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Objectexplorer.dll11.0.2316.03,924,36806-Apr-201212:32x 86
Radlangsvc.dll11.0.2316.0161,16806-Apr-201212:32x 86
Rsconfigtool.exe11.0.2316.01,338,25606-Apr-201212:39x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x 86
Sqleditors.dll11.0.2316.01,586,57606-Apr-201212:28x 86
Sqlmanagerui.dll11.0.2316.07,807,37606-Apr-201212:28x 86
Sqlpackage.exe10.3.20302.091,48019-Mar-201211:39x 86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2011.110.2316.01,084,30406-Apr-201212:34x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x 86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0123,28006-Apr-201212:35x 64
Dtspipeline.dll2011.110.2316.01,427,34406-Apr-201212:35x 64
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x 86
Exceldest.dll2011.110.2316.0259,47206-Apr-201212:35x 64
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe11.0.2316.0504,20806-Apr-201212:39x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2316.05,844,88006-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2316.02,037,13606-Apr-201212:38x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2316.02,108,30406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2316.0998,28806-Apr-201212:37x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2316.05,935,50406-Apr-201212:37x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.2316.0404,36806-Apr-201212:35x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.2316.02,014,09606-Apr-201212:35x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x 86
Msmdlocal.dll11.0.2316.063,431,56806-Apr-201212:35x 64
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x 86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.011,440,01606-Apr-201212:31x 64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x 86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x 86
Msolap110.dll11.0.2316.08,326,54406-Apr-201212:29x 64
Sql_tools_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64
Xmsrv.dll11.0.2316.020,894,60806-Apr-201212:27x 64
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x 86
Browser-tjänst för SQL Server 2012
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
KeyFile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x 86
Msmdredir.dll11.0.2316.06,771,60006-Apr-201212:22x 86
SQL Server 2012 Writer
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlboot.dll2011.110.2316.0168,84806-Apr-201212:29x 64
Sqlwriter.exe2011.110.2316.0129,42406-Apr-201212:38x 64
Sqlwriter_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x 64

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

    Obs! Om du kör Windows 7 kan du öppna den program och funktioner i på Kontrollpanelen.
  2. Leta reda på posten som har installerat den kumulativa uppdateringspaket.
  3. Högerklicka på posten och sedan markera Avinstallera ta bort det kumulativa uppdateringspaketet.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2679368 – senaste granskning 09/25/2013 12:36:00 – revision: 6.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, SQL Server 2012 Enterprise Core

  • kbtshoot kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2679368 KbMtsv
Feedback