Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Din Office 365-e-postkontot anges inte automatiskt på Google Android-enhet eller på din Apple iOS-baserade enhet via tjänsten för automatisk upptäckt

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2679626
PROBLEMET
När du ansluter till Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 via Microsoft Exchange ActiveSync ställs din Office 365-e-postkonto inte automatiskt in på Google Android-enhet eller på din Apple iOS-enhet (exempelvis en iPhone eller en iPad) via tjänsten för automatisk upptäckt. Även åt du inte din Exchange Online-postlåda från din mobila enhet.

När detta problem uppstår kan du också får ett felmeddelande av följande slag:

Det gick inte att ansluta till servern
Obs! Det här felmeddelandet kan variera beroende på vilken enhet du använder.
ORSAK
Det här problemet uppstår om den mobila enheten inte stöder vissa krav för Exchange ActiveSync-protokollet för omdirigering.
STATUS
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
LÖSNING
Hjälp i ställa in e-post för din mobila enhet och den aktuella versionen av Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats:

Mer Information
Läs mer om problemet och om hur mobila enheter ansluta till Exchange Online i Office 365Exchange ActiveSync-klientanslutning i Office 365.

Enheter som ingår i Exchange ActiveSync Logo Program stöder omdirigering och uppstår inte detta problem. Mer information om Exchange ActiveSync-logotypprogrammet finnsNu lanseras Exchange ActiveSync Logo Program.

Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Informationen och lösningen i detta dokument representerar Microsoft Corporations syn på dessa problem från och med dagen för offentliggörandet. Lösningen finns att hämta hos Microsoft eller via en annan leverantör. Microsoft rekommenderar inte alla speciella tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som den här artikeln kan beskriva. Det kan också finnas andra tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som den här artikeln inte beskrivs. Eftersom Microsoft måste iaktta förändrade marknadsvillkor, ska informationen inte tolkas ett åtagande av Microsoft. Microsoft kan inte garantera eller intyga riktigheten i informationen eller i någon lösning som presenteras av Microsoft eller någon nämnda tredjepartsleverantör.

Microsoft lämnar inga garantier och utesluter alla representationer, garantier och villkor, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. Dessa innefattar men är inte begränsat till representationer, garantier eller villkor för rubrik, icke-intrång, tillfredsställande skick, SÄLJBARHET och lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller alla tjänster, lösning, produkt, eller andra material eller information. Under inga omständigheter kommer Microsoft att betala tredjepartslösningar som nämns i denna artikel.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Vlastnosti

ID článku: 2679626 – Posledná kontrola: 10/08/2014 01:24:00 – Revízia: 12.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2679626 KbMtsv
Pripomienky