Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): den 30 oktober 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2687557
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs problemen som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet för Microsoft SharePoint Foundation 2010 är daterad den 30 oktober 2012.
INTRODUKTION

Problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet

 • Data i en kolumn tas bort från en SharePoint-lista när du publicerar ett InfoPath-formulär till flera formulärbibliotek och formuläret innehåller vissa nya upphöjda fält. När du försöker höja data tillbaka till listan med hjälp av alternativet Länka om på dokumentbiblioteket kommer data inte tillbaka till listan.

  Obs!
  Den Länka om alternativet främja data från formulär till SharePoint-lista i SharePoint 2010.
 • Anta att du skapar ett dokument i ett dokumentbibliotek som innehåller ett blanksteg med full bredd (Double-Byte Character Set) i filnamnet. Dessutom förutsätts att du skapar ett objekt som innehåller en länk till dokumentet. När du öppnar listobjektet för att klicka på länken kan inte länken nås eftersom helbredds blanksteget i länkadressen är oväntat bort.
 • Anta att du skapar och sparar en undersökning-lista i en webbplatssamling i ett webbprogram och du sparar webbplatsen som en mall. Föregående alternativ i listan undersökning bevaras inte när du skapar en ny plats i samma webbplatssamling med hjälp av den anpassade mallen som har sparats tidigare. Exempel på Visa användarnamn i undersökningsresultat? och Svara på undersökningen alternativ bevaras inte.
 • Anta att du skapar en anpassad lista som har en anpassad kalendervy som anger varje titel i sin Kalenderkolumner under aktiveringen av en anpassad funktion programmässigt. Du skapar en listvywebbdel i startsidan på den aktuella webbplatsen som leder till den anpassade listan och tillämpa anpassad kalendervy med hjälp av webbdelen Listvy på ListViewXml Egenskapen. När du redigerar den aktuella vyn av listvywebbdelen på startsidan för webbplatsen hämtas inte rubrikerna på Kalenderkolumner.
 • Det här snabbkorrigeringspaketet lägger till den nya SPDatabase.MultiSubnetFailover Egenskapen. Den här egenskapen ställas in SANTför att klara denMultiSubnetFailover = Trueparametern i SQL-anslutningssträng för databaser som ingår i Microsoft SQL Server-2012AlwaysOn Tillgänglighetsgrupper.
 • Anta att du skapar ett webbprogram med hjälp av en anpassad webbplatsmall och en listmall tillsammans med de <ListTemplate></ListTemplate> element och BaseType = 1 i filen Onet.xml i SharePoint 2010. Den anpassade mallen för dokumentbibliotek i fönstret Silverlight är inte tillgänglig när du försöker skapa ett dokumentbibliotek med hjälp av den anpassade mallen.
 • Anta att du har den "fantastisk 40" mallar installerade i ett Microsoft Office SharePoint Server 2007. När du skapar en webbplats med hjälp av olika mallar från den "fantastisk 40" när du uppgradera SharePoint 2007 till Microsoft SharePoint Server 2010, i webbdelen visas följande felmeddelande:
  Webbdelsfel: Ett fel uppstod när värdet för den här egenskapen: Microsoft.SharePoint.WebPartPages.DataFormWebPart:ListName - undantagsfel har inträffat i målet för ett anrop.
 • När du ändrar attributet SealedSANT i rutan (OOB) i fältet, till exempel fältet "Titel" kan inte du ändra den igen. Titelfältet kommer att lagras i innehållsdatabasen oändligt och skrivs beteendet för varje SharePoint-lista.

  Obs!
  Användare bör inte tillåtet att ställa in den Förseglade attribut.
 • Föreställ dig följande:
  • Du skapar en datakälla för webbplatssamling som innehåller fler än en fil som är större än 10 MB (Megabyte) i SharePoint Server 2010.
  • Du kan skapa en tom målwebbplatssamlingen inuti ett webbprogram.
  • Du aktiverar inkommande jobb och inaktiverar kravet för SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) på webbplatsen Central Administration.
  • Skapar du en ny sökväg för innehållsdistributionsjobb och jobb för att synkronisera innehåll mellan käll- och mål-servergruppen.
  • Du kör innehållsdistributionsjobbet.
  I det här fallet kan inte innehållsdistributionsjobbet Radera alla CAB-filer från platsen för TEMP under importen.
 • När du överför ett Office-dokument som har en skadad rubrik till ett dokumentbibliotek som definierar minst en hanterade MetaDatakolumn i SharePoint Server 2010, dokumentet överförs som en 0 kilobyte (KB) i databasen. Dessutom är inget felmeddelande anger att filinnehållet är borta evighet.
 • När du anger en personlig nationella inställning för en bloggwebbplats genom att ändra användarens tidszon till ett annat värde än web tidszonsvärdet i SharePoint 2010 inlägg som har skapats och skickats från Microsoft Word visa en felaktig publiceringstillfället.
 • Anta att du skapar en webbplatssamling i ett webbprogram i SharePoint 2010. När du skapar en listvywebbdel med gruppering och aggregeringar (exempelvis summor) i listan Dagordning på en ny Grundläggande mötesarbetsyta visas vyn inte värdena för summor. Dessutom visas en tom rad där det aggregerade värdet bör vara.
 • Anta att du skapar ett objekt i en lista på sidan rot i webbplatssamlingen i ett webbprogram. Du lägger till en lista över filer i listan och du lämnar "Title"-fältet tomt. När du skickar formuläret rensas listan över valda filer för den bifogade filen utan att användaren meddelas. Dessutom uppdateras formuläret och validering av följande felmeddelande:
  Du måste ange ett värde för det här fältet är obligatoriskt.

  Obs!
  Alla filer som tidigare var kopplad till listobjektet påverkas inte.
 • Beaktar följande scenario:
  • Du utvecklar en händelsemottagare som implementerar en WorkflowCompleted-händelse.
  • Du har distribuerat en händelsemottagare för en webbplatssamling och associera händelsemottagare till en lista.
  • Skapar du en ny sökväg för innehållsdistributionsjobb och jobbet från team-webbplats till en målwebbprogrammet.
  • Du kan utföra innehållsdistribution via Central Administration av SharePoint 2010-användargränssnitt.
  I det här fallet misslyckas innehållsdistributionsjobbet. Dessutom visas följande felmeddelande:
  ' System.Xml.Schema.XmlSchemaValidationException: attributet 'Type' är ogiltigt - värdet 'WorkflowCompleted' är ogiltigt enligt dess datatyp ' urn: deployment-manifest-schema: SPEventReceiverType'-i uppräkningen-begränsningen misslyckades. ---> System.Xml.Schema.XmlSchemaException: uppräkning-begränsningen misslyckades.
 • Anta att du lägger till några nya dokument som utkast i ett dokumentbibliotek i SharePoint 2010. Du kan visa dokument till personer som har behörighet att ta emot RSS-feeds med länkar genom att klicka på alternativet Publicera en huvudversion . I det här fallet skickas endast godkända objekt i RSS-sidan för användare. Användare kan dock fortfarande Bläddra till och visa alla objekt i listan.

  Obs!
  Det här problemet uppstår inte i SharePoint Server 2007.
 • Föreställ dig följande:
  • Du kan skapa en lista för undersökning i en underwebbplats till en webbplatssamling i SharePoint Server 2010.
  • Du ändrar vyn webbdelen för listan undersökning på startsidan för underwebbplats till den Grafisk sammanfattning Visa.
  • Du kan spara underwebbplatsen som en mall som innehåller det här innehållet.
  • Du kan skapa en ny underwebbplats på en webbplatssamling med hjälp av mallen.
  I det här fallet, den nya underwebbplatsen som visar frågor och svar som text i stället för den Grafisk sammanfattning diagram.
 • Beaktar följande scenario:
  • Du kan distribuera anpassade lösningar till en SharePoint 2010-servergrupp med en WSP-fil.
  • Du kan skapa anpassade grupper genom att aktivera anpassade lösningar.
  • Du skapar ett dokumentbibliotek och du överför ett dokument till den.
  • Du kan ändra dokumentet.
  I det här fallet visas inte de anpassade grupperna.
 • Anta att du har en underwebbplats vars namn innehåller ett blanksteg. Du ansluter underwebbplats uppgiftslista till Outlook från menyfliken uppgift lista genom att starta arbetsflödet OOB. Outlook kan inte öppna uppgiftslistan från menyfliksområdet i den här situationen. Dessutom visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att uppdatera uppgiften just nu.
 • Datum för Start- och förfallodatum i vyn Gantt-schema är riktiga med en dag för webbplatser som har en tidszon väster om Central Standard Time (UTC).

  Obs!
  Det här problemet påverkar inte andra vyer för projektaktiviteter.
 • Datumväljare i Gannt Visa alltid redigeringar cell i den första webbdelen Listvys om en webbdelssida har två eller flera listvywebbdelar i Gannt-vyn.
 • Anta att du skapar en ny användare profil Service Application (UPA), och du konfigurerar synkron databas om du vill använda SQL-autentisering genom att skapa en SharePoint-servergrupp som administratör. I det här fallet UPA skapas lyckas, men går inte att starta synkroniseringstjänsten UPA.


  Obs!
  Lös det här problemet måste du också använda paketet i den här artikeln med följande snabbkorrigeringspaket:
  2687545 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): den 30 oktober 2012
 • Anta att du skapar ett dokument vars filnamn innehåller ett blanksteg med full bredd i ett dokumentbibliotek. Du kan skapa ett objekt som innehåller en länk till dokumentet. När du öppnar objektet klickar du på länken för att är länken inte tillgänglig eftersom helbredds blanksteg tas bort från länken.


  Obs!
  Lös det här problemet måste du också använda paketet i den här artikeln med följande snabbkorrigeringspaket:

  2687619 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp): den 30 oktober 2012

  2687562 Beskrivning av snabbkorrigeringen Office Online paketet (Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp): den 30 oktober 2012

  2760391 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (ems-x-none.msp, grs-x-none.msp grs_hosted-x-none.msp): den 30 oktober 2012
 • När du utesluter ett kolon (:) från ett uppslagsfält i ett listobjekt för att referera till ett annat objekt i en annan lista visas följande felmeddelande i en mobil listvy:
  Indexet låg utanför gränserna för matrisen.
 • Anta att du har en arbetsflödesaktivitet som körs av rutan (OOB) (till exempel ett "godkännande – SharePoint 2010," "Samla in Feedback – SharePoint 2010," eller "Publiceringsgodkännande" aktivitet). När en medarbetare som tilldelas uppgifter redigerar arbetsflödesuppgiften (till exempel genom att godkänna eller avvisa testversionen), uppgiften är låst och kan inte återställas.
  Obs! Du måste installera den här snabbkorrigeringen omedelbart efter installation av SharePoint Server 2010 Service Pack 1.


  Obs!
  Lös det här problemet måste du också använda paketet i den här artikeln med följande snabbkorrigeringspaket:
  2687614 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Coreservermui-xx-xx.msp): den 30 oktober 2012
 • 2687599 Det går inte att ändra lösenordet för SQL Server-autentisering efter installation av en anläggning för SharePoint Foundation 2010
 • 2687601 Hög minnesanvändning när du öppnar en skadad fil på en SharePoint Server 2010-server
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har de problem som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret för att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet.

Filinformation

Snabbkorrigeringen innehåller kanske inte alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Snabbkorrigeringen innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen används ett Microsoft Windows Installer-paket för installation av snabbkorrigeringspaketet. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC) i följande tabell. När du visar filinformationen konverteras datumet till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.


Hämta information

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Sharepointfoundation2010-kb2687557-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.500032,890,08822-okt-1220:23

Microsoft Windows Installer-MSP-filinformation

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
WSS-x-none.mspEj tillämpligt32,787,45620-okt-1221:55

När snabbkorrigeringen har installerats har har den globala versionen av den här snabbkorrigeringen filattribut eller en senare version av de filattribut som visas i tabellen.

WSS-x-none.msp filinformation

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Csisrv.dll14.0.6129.50003,371,66420-okt-1212:52
Dwdcw20.dll14.0.6116.5000637,72817-Jan-1219:47
Microsoft.SharePoint.addgallery.Server.dll14.0.6128.5000125,57620-Sep-1210:33
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll14.0.6126.5000834,22428-Aug-1218:28
Microsoft.SharePoint.applicationpages.administration.dll14.0.6108.5000608,12829-Aug-1113:52
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll14.0.6128.50001,063,60020-Sep-1210:33
Microsoft.SharePoint.Client.dll14.0.6108.5000288,62429-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.Client.dll14.0.6108.5000288,62429-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.Client.serverruntime.dll14.0.6108.5000186,27229-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll14.0.6108.5000272,26429-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6129.500016,845,40018-okt-1223:31
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6129.500016,845,40018-okt-1223:31
Microsoft.SharePoint.dll14.900.6127.50001,796,74429-Aug-1215:08
Microsoft.SharePoint.DSP.dll14.0.6105.500059,26429-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.DSP.OLEDB.dll14.0.6108.5000124,80029-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll14.0.6108.500087,93629-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll14.0.6108.5000104,32029-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.DSP.Xmlurl.dll14.0.6108.500087,93629-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.IdentityModel.dll14.0.6120.5000109,17625-Apr-121:48
Microsoft.SharePoint.Intl.dll14.0.6114.50001,010,48828-Nov-118:33
Microsoft.SharePoint.Library.dll14.0.6114.5000166,71228-Nov-118:33
Microsoft.SharePoint.LINQ.dll14.0.6101.5000374,64029-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll14.0.6124.5000649,84828-Aug-1218:28
Microsoft.SharePoint.PowerShell.Intl.dll14.0.6108.500067,45629-Aug-1113:53
Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6126.50004,854,40828-Aug-1218:15
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll14.0.6124.5000318,08028-Aug-1218:29
Microsoft.SharePoint.Workflows.dll14.0.6108.500071,55229-Aug-1113:55
Microsoft.Web.CommandUI.dll14.0.6128.5000137,84820-Sep-128:40
Microsoft.Web.CommandUI.dll14.0.6128.5000137,84820-Sep-128:40
Microsoft.Web.design.Server.dll14.0.6108.5000382,86411-Sep-117:17
MSSDMN.exe14.0.6119.5000790,85625-Apr-121:45
Mssearch.exe14.0.6116.5000524,61617-Jan-1219:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,05617-Jan-1219:26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,04012-maj-1514:25
Offparser.dll14.0.6129.50002,923,66418-okt-1223:29
Oisimg.dll14.0.6126.5000195,70428-Aug-1218:28
Oleparser.dll14.0.6126.500033,44028-Aug-1218:28
Onetnative.dll14.0.6123.5000584,8328-Jun-1212:17
Onetutil.dll14.0.6129.50002,987,10420-okt-1212:51
Onfda.dll14.0.6129.50002,785,38419-okt-121:02
Owssvr.dll14.0.6129.50006,629,48818-okt-1223:29
OWSTimer.exe14.0.6129.500074,84818-okt-1223:29
Policy.12.0.microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6107.500011,16829-Aug-1113:39
Query.dll14.0.6108.5000371,05629-Aug-1113:42
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-Apr-121:56
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,43229-Aug-1113:53
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49629-Aug-1113:53
SPWriter.exe14.0.6126.500042,61628-Aug-1218:29
Stsadm.exe14.0.6128.5000355,00020-Sep-1210:33
Stssoap.dll14.0.6127.5000473,73629-Aug-1215:08
Stswel.dll14.0.6129.50003,260,01618-okt-1223:29
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,47228-Aug-1218:15
Wssadmin.exe14.0.6126.500016,55228-Aug-1218:28
Wsssetup.dll14.0.6120.50007,595,61625-Apr-121:56
Wsstracing.exe14.0.6123.5000108,6648-Jun-1211:07

Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2687557 – senaste granskning 04/17/2014 18:02:00 – revision: 3.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687557 KbMtsv
Feedback