Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lista över MSXML-versioner (Microsoft XML-tolk)

Sammanfattning
Den här artikeln innehåller versionsnummer för Microsoft XML Core Services eller MSXML (Microsoft XML-tolken). Olika versioner av MSXML ingår i olika Microsoft-produkter, till exempel Microsoft Windows, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office och Microsoft SQL Server. MSXML uppdateras också när programuppdateringar för olika Microsoft-produkter installeras.
INLEDNING
Microsoft tillhandahåller flera olika XML-tolkar. System.xml-tolken och XML-tolken System.XML.XmlReader ingår i Microsoft .NET Framework 2.0. MSXML-tolken ingår i filerna Msxml.dll, Msxml2.dll, Msxml3.dll, Msxml4.dll, Msxml5.dll, Msxml6.dll och en eller flera resursfiler. Observera att Windows HTTP Services (Winhttp*.dll) även ingår i vissa versioner av MSXML.

Microsoft XML-tolken är en COM-implementering (Component Object Model) av W3C DOM-modellen. Två versioner är associerade med varje tolk: den utgivna versionen av MSXML-tolken och den faktiska filversionen av DLL-filen som innehåller tolken. Den utgivna versionen av MSXML-tolken (till exempel versionerna 2.5, 2.6, 3.0, 4.0, 5.0 och 6.0) identifierar utvecklingsmilstolpen.

MSXML-versioner som har getts ut av Microsoft

VersionFile nameFile version number
1.0Msxml.dll4.71.1712.5
1.0aMsxml.dll4.72.2106.4
1.0 SP1Msxml.dll4.72.3110.0
2.0 Msxml.dll5.0.2014.0206
2.0aMsxml.dll5.0.2314.1000
2.0bMsxml.dll5.0.2614.3500
2.5 Beta 2Msxml.dll5.0.2919.38
2.5aMsxml.dll5.0.2919.6303
2.5Msxml.dll5.0.2920.0
2.5 SP1Msxml.dll8.0.5226
2.5 SP2Msxml.dll, Msxmlr.dll (the last DLL is a resource-only DLL)8.0.5718.1
2.5 SP3Msxml.dll, Msxmlr.dll (the last DLL is a resource-only DLL)8.00.6730.0
2.6 Web ReleaseMsxml2.dll7.50.4920.0
2.6 SP1Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.1.7502.0
2.6 SP2Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.2.8307.0
3.0 Web ReleaseMsxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)7.50.5108.0
3.0Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.0.7820.0
3.0 SP1Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.10.8308.0
3.0 SP2Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.20.8730.1
3.0 SP3Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.30.9926.0
3.0 SP4Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.40.9419.0
3.0 SP5Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.50.2162.0
3.0 SP7Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.70.1104
3.0 Post SP7 MS06-061Msxml3.dll8.70.1113.0
3.0 Post SP8Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.80.1185.0
3.0 SP9Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (the last two DLLs are resource-only DLLs)8.90.1002.0
3.0 Post SP9 MS06-061Msxml3.dll8.90.1101.0
4.0Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)4.0.9004.0
4.0 SP1Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (the last two DLLs are resource-only DLLs)4.10.9404.0
4.0 SP2Msxml4.dll, WinHTTP5.dll (5.0.2613.0), Msxml4a.dll (4.10.9404.0), Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (the last two DLLs are resource-only DLLs)4.20.9818.0
4.0 Post SP2 MS06-061Msxml4.dll, Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (the last DLL is a resource-only DLL)4.20.9839.0
4.0 Post SP2 MS06-071Msxml4.dll4.20.9841.0
4.0 Post SP2 MS07-042Msxml4.dll4.20.9848.0
4.0 SP3Msxml4.dll4.30.2100.0
5.0 (Office 2003)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.0.2916.0) (the last DLL is a resource-only DLL)5.0.2916.0
5.0 (Office 2003 SP1)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.10.2925.0) (the last DLL is a resource-only DLL)5.10.2925.0
5.0 (Office 2003 SP2)Msxml5.dll, Msxml5r.dll ( 5.10.2927.0) (the last DLL is a resource-only DLL) 5.10.2927.0
5.0 (Office 2003 Post SP2) MS06-061Msxml5.dll5.10.2930.0
5.0 (Office 2007)Msxml5.dll5.20.1076
5.0 (Office 2007 Post release) MS07-042Msxml5.dll5.20.1081.0
6.0Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (the last DLL is a resource-only DLL)6.0.3883.0
6.0 Post release MS06-061Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (the last DLL is a resource-only DLL)6.0.3888.0
6.0 Post release MS06-071Msxml6.dll6.0.3890.0
6.0 SP1Msxml6.dll6.10.1129.0
6.0 Post SP1 MS07-042Msxml6.dll6.10.1200.0
6.0 Post SP2 MS08-069Msxml6.dll6.20.1099.0
Obs!
 • MSXML-versionerna 1.x och 2.x stöds inte längre av Microsoft.
 • MSXML 3.0 stöds endast av Microsoft om du använder Service Pack 5 (SP5) eller ett senare Service Pack.
 • MSXML 4.0 stöds endast av Microsoft om du använder Service Pack 2 (SP2).
 • MSXML 5.0 och MSXML 6.0 stöds av Microsoft.
 • Den här tabellen innehåller MSXML-versionen som ingår i säkerhetsuppdateringarna från den 10 oktober 2006 (MS06-061), den 14 november 2006 (MS06-071) och den 14 augusti 2007 (MS07-042). Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringarna klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  924191 MS06-061: Säkerhetsproblem i Microsoft XML Core Services möjliggör fjärrkörning av kod
  928088 MS06-071: Säkerhetsproblem i Microsoft XML Core Services möjliggör fjärrkörning av kod
  936227 MS07-042: Säkerhetsproblem i Microsoft XML Core Services möjliggör fjärrkörning av kod
 • Efter installation av säkerhetsuppdateringen som beskrivs i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS06-061 går det inte att använda MSXML 2.6 i Internet Explorer. Detta är avsiktligt. Säkerhetsuppdateringspaketen anger "stoppbiten" för MSXML 2.6. "Stoppbiten" förhindrar att MSXML 2.6 körs i Internet Explorer.
 • I 32-bitarsversioner av MSXML (Wmsxml*.dll.) i 64-bitarsversioner av Windows används samma MSXML- och filversionsnummer som i den här tabellen.
 • Om MSXML 4.0 installeras på en dator med Microsoft Windows 98 eller Windows Millennium Edition installeras filen Msxml4a.dll. Om tolken installeras på en dator med Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP installeras filen WinHTT5.dll.

MSXML-versioner som ingår i andra Microsoft-produkter och programuppdateringar

Ersatt MSXML-säkerhetsuppdatering - MS02-008

ArtikelnummerMsxml-versionFilnamnFilversionsnummer
3182022.6 SP2 (inklusive snabbkorrigering) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (de båda sista DLL-filerna är endast resurs-DLL-filer)8.20.8307.0
317244MS02-008: XMLHTTP-kontroll i MSXML 4.0 kan ge åtkomst till lokala filerMsxml3.dll8.20.9415.0
317244MS02-008: XMLHTTP-kontroll i MSXML 4.0 kan ge åtkomst till lokala filerMsxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (de båda sista DLL-filerna är endast resurs-DLL-filer)4.00.9406.0

MSXML-versioner som ingår i Microsoft Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer-versionMicrosoft XML-version (filversion)
4.01.0 (4.71.1712.5)
4.0a1.0a (4.72.2106.4)
4.01 (SP1)2.0a (5.0.2014.0206)
5.0a2.0a (5.0.2314.1000)
5.0b2.0b (5.0.2614.3500)
5.012.5a (5.0.2919.6303)
5.01 SP12.5 SP1 (8.0.5226)
5.52.5 SP1 (8.0.5226)
5.5 SP22.5 efter SP2 (8.00.6611.0)
6.03.0 SP2 (8.20.8730.1)
6.0 SP13.0 SP3 (8.30.9926.0)

MSXML-versioner som ingår i MDAC

MDAC-version (produkter)Microsoft XML-version (filversion)
MDAC 2.5 (Windows 2000)2.5 (5.0.2920.0)
MDAC 2.5 SP1 (Windows 2000 SP1)2.5 SP1 (8.0.5226)
MDAC 2.5 SP2 (Windows 2000 SP2)2.5 SP2 (8.0.5718.1)
MDAC 2.5 SP3 (Windows 2000 SP3)2.5 SP3 (8.00.6730.0)
MDAC 2.6 (SQL Server 2000)2.6 (8.0.6518.1)
MDAC 2.6 SP1 (SQL Server 2000 SP1)2.6 SP1 (8.1.7502.0)
MDAC 2.6 SP2 (SQL Server 2000 SP2)2.6 SP2 (8.2.8307.0)
MDAC 2.7 (Windows XP)3.0 SP2 (8.20.8730.1)
MDAC 2.7 SP1 (Windows XP SP1)3.0 SP3 (8.30.9926.0)
MDAC 2.8 (Windows Server 2003)3.0 SP4 (8.40.9419.0)
MDAC 2.8 SP13.0 SP7 (8.70.1104.0)

MSXML-versioner som ingår i andra Microsoft-produkter

Detta är inte en fullständig lista över MSXML-versioner som ingår i andra Microsoft-produkter.
Andra produkterMicrosoft XML-version (filversion)
Windows Live OneCare (Client)4.0
BizTalk Server 20044.0
Microsoft Office Project Server 20034.0
Encarta 2003, 2004, 2005 och Student/Encarta 20064.0
Works Suite 2006, Works Suite 2005, Works Suite 2004, Works Suite 20034.0
Live Communications Server4.0, 6.0
Application Compatibility Toolkit4.0, 6.0
URGE6.0
Microsoft .NET Framework 3.0 6.0
Microsoft Visual Studio 20056.0
Microsoft SQL Server 20056.0
Student/Encarta 20076.0
Zune programversion 1.06.0
Windows SharePoint Services 3.06.0
Obs! Om MSXML-tolken uppdateras på en dator med Microsoft Application Center 2000 måste Application Center 2000 installeras om. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
289510 Application Center 2000 installerar en särskild version av MSXML 3.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
278636 Programfel efter körning av Xmlinst.exe på produktionsservrar. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324460 Installera Microsoft XML Parser och Microsoft XML Core Services (MSXML) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
321924 MSXML 3.0 Service Pack 2 installeras endast i ersättningsläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
305019 MSXML 4.0-specifika GUID:er och ProgID (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
KB925672 KB925673 KB924424 KB924191
Egenskaper

Artikel-id: 269238 – senaste granskning 03/25/2010 15:02:13 – revision: 17.2

Microsoft XML Parser 2.0, Microsoft XML Parser 2.5, Microsoft XML Parser 2.6, Microsoft XML Parser 3.0, Microsoft XML Core Services 4.0, Microsoft XML Core Services 6.0, Microsoft Office 2003, All Editions

 • kbexpertiseinter kbhowto kbarttypeverlist kbdatabase kbinfo KB269238
Feedback