Felmeddelande när du kör installationsprogrammet för Office 365 Desktop eller Office 365-verktyget för systemuppdatering på skrivbordet: "Det går inte att starta programmet. Kontakta tillverkaren av programmet"

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2697990


PROBLEMET
När du försöker köra en Microsoft Office 365 ClickOnce-program som Office 365 Desktop Setup eller Office 365-verktyget för systemuppdatering på skrivbordet visas följande felmeddelande:
Att det går inte starta programmet. Kontakta tillverkaren av programmet.
En skärmbild av dialogrutan det går inte att starta program visar felmeddelandet
När du klickar på informationvisas ett felmeddelande av följande slag:
FEL-SAMMANFATTNING
Nedan följer en sammanfattning av felen, information om dessa fel visas senare i loggen.
* Aktivering av https://NamnPåDomänen> /ClickOnceConnector/Office365DesktopSetup.application resulterade i ett undantag. Följande felmeddelanden upptäcktes:
+ Det går inte att installera det här programmet eftersom ett program med samma identitet har redan installerats. Om du vill installera det här programmet ändrar manifestet version för det här programmet eller avinstallera det befintliga programmet.
ORSAK
Det här problemet uppstår om programmet har cachelagrats i cacheminnet för ClickOnce-program. Programmet måste tas bort från cachen innan du kan köra den.
LÖSNING
Om du vill att vi ska lösa problemet åt dig går du till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill rensa cacheminnet för ClickOnce-program automatiskt, klickar du på åtgärda knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning rutan och följ anvisningarna i Fix it -guiden.

För Windows 8
För Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003Kommentarer
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.

Jag löser det själv

Gör så här om du vill rensa cache för ClickOnce-program:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv cmd, och klicka sedan på OK.
  2. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
    rundll32 dfshim CleanOnlineAppCache
Löstes problemet?
  • Kontrollera om problemet är borta.
  • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post meddelandet.
MER INFORMATION
Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2697990 – senaste granskning 10/06/2014 05:31:00 – revision: 14.0

Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Office 365 User and Domain Management

  • o365 kbfixme kbmsifixme kbgraphxlink o365a o365e o365p o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2697990 KbMtsv
Feedback