Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ett program inte kan läsa eller komma åt en fil på rätt sätt i Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Vista

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2698155
Symptom
Ett program eller en drivrutin hoppar utan läsa vissa områden i en fil. Det här problemet kan orsaka andra problem som något av följande inträffar:
 • Ett antivirusprogram kan inte identifiera en infekterad fil.
 • Ett program kan rapportera ett problem som påverkar en fil. Detta troligen skulle inträffa när ett annat program, till exempel en on-demand-scanner uppräkning och skannar stora mängder filer samtidigt. Till exempel rapportera programmet att filformatet är felaktig eller skadad.
 • Ett program eller en drivrutin kan inte komma åt filen korrekt.
Orsak
Det här problemet beror på ett programfel i Windows-filsystem. Felet gör att filen ska bli cachen om en I/O på en icke-cachelagrad referens inte klarar byte intervall Lås kontroller. När detta inträffar ändras den aktuella filpekaren även om I/O misslyckas och returnerar ett fel i ERROR_LOCK_VIOLATION. Nästa I/O sker därför en oväntad förskjutning. Detta medför att tyst hoppar och de problem som nämns i avsnittet "Symptom".
Mer Information
Ett program som uppstår problemet kommer att ha ett cachemappad filhandtag filpekaren flyttas slumpmässigt. När filen pekaren inte flyttas till en multipel av sektorstorleken, läsa en senare åtgärden kan lyckas, men en skrivåtgärd kommer misslyckas och returnerar ett fel i ERROR_INVALID_FUNCTION. I vissa fall kan filpekaren flyttas till en multipel av sektorstorleken. Åtgärden att lyckas vid oväntad förskjutning i sådana fall, senare läsning eller skrivning. När ett program öppnas en cachemappad referens uncaches filen vanligtvis i filsystemet. Om programmet är en av en klass av program som räknar upp och läser hela katalogträd eller volymer och läser filer med oberoende använder cachelagrat eller mappade filen I/O, bli cachelagrade filer. Detta kan exempelvis inträffa om programmet är ett antivirusprogram med on-demand.
Workaround
Undvik problemet genom att använda funktionen SetFilePointerEx för att fråga fil-förskjutning innan den utfärdar cachemappad I/O. Om I/O misslyckas och returnerar ett fel i ERROR_LOCK_VIOLATION, kan du återställa den aktuella filen förskjutning om du vill kontrollera att fil-förskjutning inte ändras.
Lösning
Obs! Det här problemet påverkar de flesta filsystem som används av Microsoft Windows. Den här snabbkorrigeringen gäller dock endast för NTFS-filsystemet. Snabbkorrigeringen korrigerar inte det här problemet för FAT12, FAT16, FAT32 eller exFAT filsystem.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller för att skapa en serviceförfrågan, finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! "Snabbkorrigeringen är tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

För att installera den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
För mer information om hur du skaffar en Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Server 2008 Service Pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2008
Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Vista service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista

Registerinformation

För att installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas bara "Windows Vista" på sidan snabbkorrigeringsbegäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som nämns under "Windows Vista" på sidan. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa i vilket operativsystem varje snabbkorrigering gäller.
 • Filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.6002.22xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i den utgivna versionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. Har RTM-milstolpefiler versionsnumret 6.0.0000. xxxxxx versionsnummer.
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista". MUM-filer och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) är extremt viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
NTFS.sys6.0.6002.228331,082,75204-Apr-201217:40x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
NTFS.sys6.0.6002.228331,501,05604-Apr-201217:34x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
NTFS.sys6.0.6002.228333,285,37604-Apr-201217:28IA-64
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa i vilket operativsystem varje snabbkorrigering gäller.
 • Filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.7600.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.18xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, mycket viktiga problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och Windows 7" avsnitt. MUM- och MANIFEST-filer och filer för tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
NTFS.sys6.1.7600.172811,210,72812-Apr-201313:58x 86
NTFS.sys6.1.7600.214991,211,24012-Apr-201315:59x 86
NTFS.sys6.1.7601.181271,211,75212-Apr-201313:45x 86
NTFS.sys6.1.7601.222971,213,28812-Apr-201313:53x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
NTFS.sys6.1.7600.172811,653,09612-Apr-201314:36x 64
NTFS.sys6.1.7600.214991,679,20812-Apr-201314:36x 64
NTFS.sys6.1.7601.181271,656,68012-Apr-201314:45x 64
NTFS.sys6.1.7601.222971,686,88812-Apr-201314:16x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
NTFS.sys6.1.7600.172813,549,03212-Apr-201314:43IA-64
NTFS.sys6.1.7600.214993,553,12812-Apr-201313:44IA-64
NTFS.sys6.1.7601.181273,552,61612-Apr-201313:36IA-64
NTFS.sys6.1.7601.222973,557,73612-Apr-201313:24IA-64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnX86_54acdc251f5ed85668bd16e23ba7dadb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_d50827f58dba42f4.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek692
Datum (UTC)04-Apr-2012
Tid (UTC)17:45
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_a8c3dc86334511df.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek16,841
Datum (UTC)04-Apr-2012
Tid (UTC)17:46
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnAmd64_309e9ae1a84ba0a3107c918660e43fc9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_54dd9116d1b5f1e7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek696
Datum (UTC)04-Apr-2012
Tid (UTC)17:45
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_04e27809eba28315.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek17,104
Datum (UTC)04-Apr-2012
Tid (UTC)17:46
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnIa64_01db7bff75c3787d8e946ab675675e8d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_7f31f5bf71681733.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek694
Datum (UTC)04-Apr-2012
Tid (UTC)17:45
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_a8c5807c33431adb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek17,096
Datum (UTC)04-Apr-2012
Tid (UTC)17:46
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,719
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,773
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_118f9ab09636285c677ce8d3d36f115c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_5381183f9f9317f9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek692
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_2c7ee77aa4430643f5eb92be29470725_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_80afed84e9bbbf7a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek692
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_66176f6e96f57e4126b593de28c1f558_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_106210b5a52c48be.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek692
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_e0e18755c01ca0f8f698996b24d3a629_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_5a2d9b2f11891c8c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek692
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_a643660a7e42e622.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,508
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)14:19
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_a6ca371f976169bc.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,508
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)16:21
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_a870a63a7b333f99.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,508
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)14:10
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_a8ae93919489a2fa.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,508
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)14:18
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnAmd64_15e660d28a8fcdb5a7959a6be5674798_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_386918c3837c5f8b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek696
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_a1d084142e3e75b856544b3032eaf225_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_14c153dee6701d90.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek696
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_e189b73349906fef13c514b3047a3d08_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_cc4d8c42306a483a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek696
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_f14bb396d8c1397dde25d8d477c80984_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_0d62038e62e15196.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek696
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_0262018e36a05758.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,514
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)15:16
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_02e8d2a34fbedaf2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,514
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)17:27
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_048f41be3390b0cf.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,514
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)15:13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_04cd2f154ce71430.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,514
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)14:42
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,153
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,215
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnIa64_04aed0f02146950828f2023223e68430_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_231ea8f370141fac.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek694
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)16:59
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_0e23f8c98f93974d852df8f31be06d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_dceb1649db42d5a6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek694
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)16:59
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_19f5a2ac10b3def0f425aa34a095fbfd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_e29a69ac026c0594.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek694
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)16:59
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_a20981c7338a7802202c10ff5e38c721_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_4a3b351a80596951.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek694
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)16:59
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_a6450a007e40ef1e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,511
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)15:13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_a6cbdb15975f72b8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,511
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)17:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_a8724a307b314895.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,511
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)15:03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_a8b037879487abf6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek14,511
Datum (UTC)12-Apr-2013
Tid (UTC)14:10
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,909
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)17:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,947
Datum (UTC)03-Maj-2013
Tid (UTC)16:59
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2698155 – senaste granskning 06/11/2013 07:50:00 – revision: 3.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2698155 KbMtsv
Feedback