ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Inaktivera program som körs vid start av Windows XP Home Edition eller Windows Vista

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 270035
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs hur du ändrar en lista över program som körs vid start av Windows XP Home Edition eller Windows Vista.

Du kan skapa och ändra listan över program som startar automatiskt när du startar eller loggar in på datorn. Vissa av dessa program kan ställas in att automatiskt konfigurera själva ska köras när du loggar in på datorn.
Mer Information
Använd någon av följande metoder om du vill ändra i listan över program som körs vid start av Windows.

Metod 1: Använd Windows Defender om du vill ändra listan över program som körs när en Windows XP Home Edition-baserad eller en dator med Windows Vista startar

Använd Windows Defender för att bestämma vilka program som körs vid start av Windows XP Home Edition eller Windows Vista.
Windows XP Home Edition
Obs!Windows Defender är inte längre tillgängliga för hämtning för Windows XP. Om du inte redan har Windows Defender installeras finns i metod 2.

Om du vill använda Windows Defender för att inaktivera program i Windows XP Home Edition, så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Alla programoch klicka sedan på Windows Defender.
 2. Klicka på Verktygoch och Software Explorer.
 3. Klicka på programmets namn i kolumnen namn som du vill inaktivera och klicka sedan på Inaktivera.
Windows Vista
Windows Defender installeras som en del av installationen av Windows Vista.

Hur du använder Defender för att inaktivera program i Windows Vista

Mer information om hur du använder Programutforskaren i Windows Defender finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du avslutar ett program från att köras automatiskt när Windows Vista startar går du till följande Microsoft-webbplats:Du kan också använda Windows Defender för att söka efter spionprogram eller andra oönskade program. Mer information om hur du använder Windows Defender för att söka efter spionprogram och andra oönskade program finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 2: Använda en registernyckel för att ändra listan över program som körs när du startar en dator med Windows XP Home Edition

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Använd Registereditorn om du vill ändra listan över äldre program som körs vid start. Gör så här:
 1. Starta Registereditorn och leta reda på en av följande registernycklar:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 2. Om du inte vill att ett program ska köras vid start, söka efter det aktuella programmet och tar bort programposten från en av dessa registernycklar.

  Du kan också lägga till poster här. Men vi rekommenderar att du använder Windows körs vid start av principinställningen att lägga till program du vill köra vid start.
Referenser
Mer information om hur du ändrar Autostart-program för Windows XP Professional klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314488 Så här ändrar du grupprincip för program som körs när användare loggar in på en dator som kör Windows XP
Mer information om andra startproblem i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
147381 Använda Systemprinciper på en fristående dator
179365 Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce och Start

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 270035 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/04/2013 21:06:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbappdev kbenv kbhowto w2000apps kbmt KB270035 KbMtsv
คำติชม
>
 • © 2016 Microsoft