Icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar för Windows 7, Windows Vista och Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs tillgängligheten för icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar i Windows 7, Windows Vista och Windows XP.
Mer Information

Support för icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar

Under produktsupportfasen Extended Support kräver support för icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar att ett separat avtal för Extended Hotfix Support köps till (avgifter per åtgärd gäller också). Gå till http://support.microsoft.com/lifecycle för mer information om produktens supportlivscykel.
Viktigt! Support för icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar är inte tillgängligt för konsumentprodukter i desktop-operativsystemet.
Följande versioner av Windows 7, Windows Vista och Windows XP anses vara konsumentprodukter i desktop-operativsystemet och därför gäller inte icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar för dessa

Windows-version
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Starter
Windows XP Starter Edition
Windows XP Home Edition
 

Behöver du ytterligare information om Windows produktlivscykler?

Ytterligare information om produktens livscykel för Windows 7 finns i följande innehåll på Microsofts webbplats:

Ytterligare information om produktens livscykel för Windows Vista finns i följande innehåll på Microsofts webbplats:

Ytterligare information om produktens livscykel för Windows XP finns i följande innehåll på Microsofts webbplats:


Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2702286 – senaste granskning 06/18/2012 15:12:00 – revision: 2.0

Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition

  • KB2702286
Feedback