Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativt uppdateringspaket 2 för SQL Server 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2703275
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs kumulativt uppdateringspaket 2 för Microsoft SQL Server 2012. Denna uppdatering innehåller snabbkorrigeringar för problemen som har korrigerats efter utgivningen av SQL Server 2012.

Observera
den här kumulativa uppdateringspaketet build-nummer är 11.0.2325.0.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och rätta till alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2012 release. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2692828 SQL Server 2012 byggen som har getts ut efter SQL Server 2012

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2012 servicepack 1 (SP1).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2012 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 2 för SQL Server 2012

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2012 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringspaket

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel i listan nedan klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummer Knowledge Base-artikelnummer Beskrivning
9306362550375KORRIGERA: Dödläge kan uppstå i sys.dm_database_encryption_keys DMV i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012 när du kör log leverans från många databaser till en sekundär server
8989042554905KORRIGERA: "filfel: Data kan ha förlorats" felmeddelande när du öppnar en rapport Excel-fil som har exporterats från SSRS 2008, SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012 med Excel 2010
9525412567366KORRIGERA: Långsamt när du återställer en databas i SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008 eller SQL Server 2012 om CDC är aktiverad
8988912658474KORRIGERA: Felaktiga resultat när SqlConnection.GetSchema-metoden hämtar en tabell schemainformation i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
8988972665649KORRIGERA: "bufferLen > = colLen" assertion när du kör en parallell fråga i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
9344362673997KORRIGERA: "indexinformationen är skadad" visas när du kör en MDX-fråga mot en dimension eller partition i SSAS 2008, SSAS 2008 R2 eller SSAS 2012
9190392675233KORRIGERA: Långsam när du kör en MDX-fråga som använder vissa underfrågor i SSAS 2008 R2 eller i SSAS 2012
9190422675522KORRIGERA: Åtkomstfel när du kör DML-satser mot en tabell som du har partitionerat index i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
9190432678796KORRIGERING: Du kan inte söka ett Word-dokument eller en Excel-arbetsbok som har exporterats från en SSRS 2008 R2 eller en 2012 för SSRS-rapport med hjälp av ett nyckelord i innehållet i dokumentet eller arbetsboken i SharePoint 2010
9190442679342KORRIGERA: Fältlista för dataset plötsligt försvinner när en rapport som använder en fråga som en dataset som innehåller namngivna parametrar i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
9190502682488KORRIGERA: Säkerhetskopieringen misslyckas i en SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller en databas för SQL Server 2012 när du har aktiverat spårning
9190462682819KORRIGERA: SQLServer 2008 R2 kan sluta svara när du utför många uppdatering kub tillbakaskrivning transaktioner på flera kuber som tillhör olika databaser för SSAS 2008 R2 eller SSAS 2012
9293922683304Det finns en uppdatering för SQL Server 2012 som ändrar behörigheten begränsningar
9190472685132Åtgärda: Loggen leverans återställning jobbet återställer en skadad transaktionen säkerhetskopiering till en sekundär databas när du kör en logg leverans säkerhetskopieringsjobb på en instans av SQL Server 2008 R2 eller en instans av SQL Server 2012
8904222685743KORRIGERA: DQS_PROJECTS databas kan växa mycket snabbt när du utför Discovery aktiviteten eller rengöras aktiviteten i SQL Server 2012 DQS
9190512689903KORRIGERA: Icke-konvergens uppstår när du kör en kopplingspublikationen replikering som använder webben synkronisering om värdet för en kolumn är NULL i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
8932642693652KORRIGERA: Åtkomstfel när du kör en DAX eller MDX-fråga mot en tabell modelldatabas via ett BI semantiska modellen anslutning i SQL Server 2012
9057272698150KORRIGERA: "FlowConfigurationServiceSaveFatalError"-felmeddelande när du försöker öppna eller skapa en kunskapsbas i Data Quality klienten i SQL Server 2012
9074802699163KORRIGERA: "ett oväntat fel uppstod" fel i PFMemoryHolder::RegisterMemoryHolder-funktionen när du kör en MDX-fråga i SQL Server 2012
9153882699820KORRIGERA: Felaktig varning visas i e-postmeddelandet när SQL Server prestandavarningar villkor skickar fel varningar via e-postmeddelande i SQL Server 2012
9210652703152KORRIGERA: Åtkomstfel när du anropar en CLR-lagrad procedur som refererar till en användardefinierad tabell typparameter i SQL Server 2012 eller i SQL Server 2008 R2
9350252705571KORRIGERA: SQL Server Data kvalitet klienten slutar svara när du försöker ta bort ett projekt för kvalitet data efter installation av den kumulativa uppdateringen 1 för SQL Server 2012
8903932708594KORRIGERA: Låst sida fördelningar aktiveras utan varning efter uppgradering till SQL Server 2012
9346992710782En databas från en tidigare version av SQL Server blir oanvändbar när du ansluter den till en instans av SQL Server 2012
9333532711683KORRIGERA: Ett åtkomstfel uppstår ibland när du kör en fråga mot en tabell som har ett columnstore index i SQL Server 2012
9495332714785KORRIGERA: "Det går inte att visa begärda dialogrutan" felmeddelande när du försöker visa egenskaper för en databas i en instans av SQL Server 2012
9210662717234KORRIGERA: Transaktionshistorik inte loggar ändringar när du använder EBS för att ändra ett attribut som har ett NULL-värde i SQL Server 2012
9312412717239KORRIGERA: "ett fel uppstod när spara prenumerationsvyn" felmeddelande visas när du skapar en prenumeration vy mot en rekursiv härledd hierarki i SQL Server 2012 Master Data Services
9589212719217KORRIGERA: SQLServer slutar svara när du aktiverar RCSI för en databas i Microsoft SQL Server 2008 R2 eller Microsoft SQL Server 2012
9249872720678Det finns en snabbkorrigering som återställer ID för AMO trace underklasser i SQL Server 2012 till tidigare versioner
9489312720690KORRIGERA: SQL Server 2012 SSDT går inte att öppna en Bulk Insert aktivitet i ett SSIS-paket som har skapats med hjälp av den japanska utgåvan av erbjudanden
9509252721122KORRIGERA: "Det gick inte att öppna den inbäddade Powerpivot data" visas när en användare startar SQL Server 2012 PowerPivot för Excel 2010
9004252721610KORRIGERING: En instans av SQL Server 2012 kan avslutas oväntat när FILESTREAM-data är tillgängliga
9347992711145KORRIGERA: Fel 41009 loggas i SQL Server Error-loggfilen när du försöker skapa flera grupper av tillgänglighet i en SQL Server 2012 AlwaysOn failover-kluster miljö
8948732720619Åtgärda: beräknade kolumnen som använder funktionen relaterade c i DAX innehåller tomma värden i SQL Server 2012 PowerPivot för Excel 2010 eller i Analysis Services tabellform modeller
950463 2720673KORRIGERA: Kommando för att köra kommandot misslyckas när du har kört UpdateCells UpdateCells två eller flera gånger för att uppdatera värdet för en cell i en skrivskyddad kub i SQL Server 2012
9244782720961KORRIGERA: Cluster uppgraderingen misslyckas när du uppgraderar en klustrets instans av SQL Server 2008 eller SQL Server 2008 R2 till SQL Server 2012

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.


Skyddade data

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

x 86-version

SQLServer 2012 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2011.110.2325.01586569-Jun-126:25x 86
dtepkg.dll2011.110.2325.01033609-Jun-126:21x 86
dtspipeline.dll2011.110.2325.09404809-Jun-126:21x 86
exceldest.dll2011.110.2325.01970569-Jun-126:21x 86
Logread.exe2011.110.2325.05232009-Jun-126:25x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.0732198419-Mar-1211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.044121619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0624009-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2325.01709448-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.016625619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2325.03634568-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2325.03035529-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2325.0869769-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2325.01381769-Jun-126:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2325.036607369-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2325.027678089-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2325.017873289-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2325.036156728-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2325.02323849-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2325.013219208-Jun-1221:43x 86
Msgprox.dll2011.110.2325.02538889-Jun-126:16x 86
Rdistcom.dll2011.110.2325.07034249-Jun-126:16x 86
replagnt.dll2011.110.2325.0275849-Jun-126:16x 86
repldp.dll2011.110.2325.02416009-Jun-126:16x 86
replisapi.dll2011.110.2325.03009929-Jun-126:16x 86
Replmerg.exe2011.110.2325.04197769-Jun-126:24x 86
Replprov.dll2011.110.2325.06368649-Jun-126:16x 86
Replrec.dll2011.110.2325.08539529-Jun-126:18x 86
replsub.dll2011.110.2325.04300169-Jun-126:16x 86
replsync.dll2011.110.2325.01176969-Jun-126:16x 86
Snapshot.exe11.0.2325.0240009-Jun-126:28x 86
spresolv.dll2011.110.2325.01960329-Jun-126:16x 86
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
sqlmergx.dll2011.110.2325.02738569-Jun-126:15x 86
ssravg.dll2011.110.2325.0552329-Jun-126:15x 86
ssrmax.dll2011.110.2325.0531849-Jun-126:15x 86
ssrmin.dll2011.110.2325.0531849-Jun-126:15x 86
ssrpub.dll2011.110.2325.0408969-Jun-126:15x 86
ssrup.dll2011.110.2325.0398729-Jun-126:15x 86
xmlsub.dll2011.110.2325.02216329-Jun-126:15x 86
SQL Server 2012-tjänster Core databasinstansen

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atxcore.dll2011.110.2325.0403849-Jun-126:21x 86
datacollectorcontroller.dll2011.110.2325.01596809-Jun-126:21x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.2325.03470729-Jun-126:19x 86
rsfxft.dll2011.110.2325.0311689-Jun-126:22x 86
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
sqlaccess.dll2011.110.2325.04417929-Jun-126:25x 86
Sqlagent.exe2011.110.2325.04448569-Jun-126:24x 86
sqlboot.dll2011.110.2325.01612169-Jun-126:16x 86
sqldk.dll2011.110.2325.016388489-Jun-126:15x 86
sqllang.dll2011.110.2325.0260023689-Jun-126:16x 86
sqlmin.dll2011.110.2325.0265118089-Jun-126:15x 86
sqlos.dll2011.110.2325.0245129-Jun-126:22x 86
sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2325.0240009-Jun-126:15x 86
sqlscriptupgrade.dll2011.110.2325.054552889-Jun-126:15x 86
Sqlservr.exe2011.110.2325.01601929-Jun-126:24x 86
sqltses.dll2011.110.2325.081545609-Jun-126:15x 86

SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2325.01709448-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2325.036156728-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2325.02323849-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2325.013219208-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2325.0726409-Jun-126:20x 86
sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
sqlmgmprovider.dll2011.110.2325.03296649-Jun-126:15x 86
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dataprofileviewer.exe11.0.2325.03163529-Jun-126:28x 86
dtepkg.dll2011.110.2325.01033609-Jun-126:21x 86
dtspipeline.dll2011.110.2325.09404809-Jun-126:21x 86
exceldest.dll2011.110.2325.01970569-Jun-126:21x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2325.058449289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2325.020371769-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2325.021083529-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2325.09983369-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2325.059355529-Jun-126:26x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2325.039919929-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2325.05723529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2325.01545609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2325.06665609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2325.03306889-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2325.03102009-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2325.01627529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2325.055039369-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2325.01258889-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.2325.025788809-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2325.012768649-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2325.03061129-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2325.05027209-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0624009-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-126:25x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009-Jun-126:25x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2325.03035529-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2325.03511689-Jun-126:21x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2325.0726409-Jun-126:20x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2325.02139529-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2325.0629129-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2325.0306569-Jun-126:19x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmdpp.dll11.0.2325.067665289-Jun-126:16x 86
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2325.01550729-Jun-126:18x 86
sql_bids_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
sqldest.dll2011.110.2325.01980729-Jun-126:16x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2325.078074249-Jun-126:25x 86
txgroupdups.dll2011.110.2325.02712969-Jun-126:15x 86
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2325.0726409-Jun-126:20x 86
sqlsqm_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86

SQLServer 2012 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmdpump.dll11.0.2325.069216649-Jun-126:16x 86
msmdredir.dll11.0.2325.067716489-Jun-126:16x 86
msmdspdm.dll11.0.2325.01914249-Jun-126:19x 86
msmdsrv.exe11.0.2325.0453682569-Jun-126:25x 86
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
sql_as_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
sqlboot.dll2011.110.2325.01612169-Jun-126:16x 86
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86
SQLServer 2012 Integration Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atl80.dll8.0.50727.622911468815-Nov-1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015-Nov-1122:11x 86
dtepkg.dll2011.110.2325.01033609-Jun-126:21x 86
dtspipeline.dll2011.110.2325.09404809-Jun-126:21x 86
exceldest.dll2011.110.2325.01970569-Jun-126:21x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016-Nov-110:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015-Nov-1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615-Nov-1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615-Nov-1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415-Nov-1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216-Nov-110:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216-Nov-115:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616-Nov-115:30x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0624009-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-126:25x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2325.03035529-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2325.03511689-Jun-126:21x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2325.02139529-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2325.0629129-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2325.0306569-Jun-126:19x 86
msdtssrvr.exe11.0.2325.02185609-Jun-126:28x 86
msmdpp.dll11.0.2325.067665289-Jun-126:16x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216-Nov-115:32x 86
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415-Nov-1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815-Nov-1122:09x 86
sql_is_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
sqldest.dll2011.110.2325.01980729-Jun-126:16x 86
txgroupdups.dll2011.110.2325.02712969-Jun-126:15x 86
SQL Server 2012 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atl80.dll8.0.50727.622911468815-Nov-1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015-Nov-1122:11x 86
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016-Nov-110:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015-Nov-1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615-Nov-1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615-Nov-1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415-Nov-1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216-Nov-110:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216-Nov-115:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616-Nov-115:30x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2325.06215049-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2325.05723529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2325.05723529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2325.01545609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2325.01545609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2325.06665609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2325.06665609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03306889-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2325.03306889-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2325.03102009-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2325.03102009-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2325.01627529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2325.01627529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2325.055039369-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2325.055039369-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01258889-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2325.01258889-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2325.025788809-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.012768649-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2325.012768649-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03061129-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2325.03061129-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2325.05027209-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2325.05027209-Jun-126:26x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216-Nov-115:32x 86
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415-Nov-1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815-Nov-1122:09x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2325.021616009-Jun-126:18x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2325.01550729-Jun-126:18x 86
reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2325.01238409-Jun-126:18x 86
reportingservicesservice.exe2011.110.2325.016101689-Jun-126:24x 86
reportingserviceswebserver.dll11.0.2325.015308169-Jun-126:18x 86
reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2325.022230409-Jun-126:18x 86
rsconfigtool.exe11.0.2325.013464969-Jun-126:28x 86
sql_rs_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2325.06215049-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2325.05723529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2325.05723529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2325.01545609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2325.01545609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2325.06665609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2325.06665609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03306889-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2325.03306889-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2325.03102009-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2325.03102009-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2325.01627529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2325.01627529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2325.055039369-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2325.055039369-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01258889-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2325.01258889-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2325.025788809-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.012768649-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2325.012768649-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03061129-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2325.03061129-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2325.05027209-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2325.05027209-Jun-126:26x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2325.021616009-Jun-126:18x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2325.01550729-Jun-126:18x 86
reportingserviceswebserver.dll11.0.2325.015308169-Jun-126:18x 86

SQL Server 2012 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
copydatabasewizard.exe11.0.2325.06604169-Jun-126:28x 86
dataprofileviewer.exe11.0.2325.03163529-Jun-126:28x 86
dtepkg.dll2011.110.2325.01033609-Jun-126:21x 86
dtspipeline.dll2011.110.2325.09404809-Jun-126:21x 86
exceldest.dll2011.110.2325.01970569-Jun-126:21x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.0732198419-Mar-1211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.044121619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2325.039919929-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.2325.025788809-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0624009-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-126:25x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009-Jun-126:25x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.016625619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2325.03634568-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2325.03035529-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2325.0869769-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll11.0.2325.08513929-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll11.0.2325.01422729-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll11.0.2325.01069449-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll11.0.2325.036397449-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2325.03885449-Jun-126:22x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2325.01381769-Jun-126:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2325.036607369-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2325.0936329-Jun-126:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2325.03511689-Jun-126:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2325.027678089-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2325.017873289-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2325.0726409-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.2325.03470729-Jun-126:19x 86
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
objectexplorer.dll11.0.2325.039244169-Jun-126:18x 86
radlangsvc.dll11.0.2325.01612169-Jun-126:18x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2325.01550729-Jun-126:18x 86
rsconfigtool.exe11.0.2325.013464969-Jun-126:28x 86
sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
sqldest.dll2011.110.2325.01980729-Jun-126:16x 86
sqleditors.dll11.0.2325.015866249-Jun-126:25x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2325.078074249-Jun-126:25x 86
sqlpackage.exe10.3.20302.09148019-Mar-1211:39x 86
txgroupdups.dll2011.110.2325.02712969-Jun-126:15x 86

SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
autoadmin.dll2011.110.2325.010843529-Jun-126:21x 86
dtepkg.dll2011.110.2325.01033609-Jun-126:21x 86
dtspipeline.dll2011.110.2325.09404809-Jun-126:21x 86
exceldest.dll2011.110.2325.01970569-Jun-126:21x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe11.0.2325.05042569-Jun-126:28x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2325.058449289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2325.020371769-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2325.021083529-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2325.09983369-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2325.059355529-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0624009-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.2325.04044169-Jun-126:25x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.2325.020182329-Jun-126:25x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmdpp.dll11.0.2325.067665289-Jun-126:16x 86
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
sql_tools_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86

SQL Server 2012 uppgifternas kvalitet
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DQSInstaller.exe2011.110.2325.027345289-Jun-126:28x 86
sql_dq_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2325.01709448-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2325.036156728-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2325.02323849-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2325.013219208-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2325.0726409-Jun-126:20x 86
sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86
sqlmgmprovider.dll2011.110.2325.03296649-Jun-126:15x 86
SQL Server 2012 Data Quality Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dataqualityservices.exe2011.110.2325.04822409-Jun-126:28x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Infra.dll2011.110.2325.02994569-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.viewmodels.dll2011.110.2325.010413449-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Views.dll2011.110.2325.021262729-Jun-126:19x 86
sql_dqc_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:21x 86


x 64-baserad version

SQLServer 2012 databas Services Core delade

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2011.110.2325.01786249-Jun-126:25x 64
dtepkg.dll2011.110.2325.01233289-Jun-126:20x 64
dtspipeline.dll2011.110.2325.014273849-Jun-126:20x 64
exceldest.dll2011.110.2325.02595129-Jun-126:20x 64
Logread.exe2011.110.2325.06020489-Jun-126:25x 64
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.0732198419-Mar-1211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.044121619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0623929-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2325.01709448-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.016625619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2325.03634568-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2325.03634569-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2325.03035529-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2325.0869769-Jun-126:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2325.01381769-Jun-126:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2325.036607289-Jun-126:27x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2325.027678089-Jun-126:27x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2325.019624329-Jun-126:20x 64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2325.036156728-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2325.02323849-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2325.013219208-Jun-1221:43x 86
Msgprox.dll2011.110.2325.02984329-Jun-126:19x 64
Rdistcom.dll2011.110.2325.08181129-Jun-126:14x 64
replagnt.dll2011.110.2325.0296329-Jun-126:14x 64
repldp.dll2011.110.2325.02789769-Jun-126:14x 64
replisapi.dll2011.110.2325.03629449-Jun-126:14x 64
Replmerg.exe2011.110.2325.04781449-Jun-126:24x 64
Replprov.dll2011.110.2325.07612809-Jun-126:14x 64
Replrec.dll2011.110.2325.010224009-Jun-126:18x 64
replsub.dll2011.110.2325.05001609-Jun-126:14x 64
replsync.dll2011.110.2325.01371529-Jun-126:14x 64
Snapshot.exe11.0.2325.0240009-Jun-126:24x 86
spresolv.dll2011.110.2325.02282889-Jun-126:14x 64
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:19x 64
sqlmergx.dll2011.110.2325.03173769-Jun-126:14x 64
ssravg.dll2011.110.2325.0629129-Jun-126:14x 64
ssrmax.dll2011.110.2325.0598409-Jun-126:14x 64
ssrmin.dll2011.110.2325.0598409-Jun-126:14x 64
ssrpub.dll2011.110.2325.0465289-Jun-126:14x 64
ssrup.dll2011.110.2325.0455049-Jun-126:14x 64
xmlsub.dll2011.110.2325.02764169-Jun-126:14x 64

SQL Server 2012-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atxcore.dll2011.110.2325.0465289-Jun-126:20x 64
datacollectorcontroller.dll2011.110.2325.02554249-Jun-126:20x 64
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.2325.04197769-Jun-126:19x 64
rsfxft.dll2011.110.2325.0357689-Jun-126:13x 64
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:19x 64
sqlaccess.dll2011.110.2325.04484489-Jun-126:18x 86
Sqlagent.exe2011.110.2325.06081929-Jun-126:24x 64
sqlboot.dll2011.110.2325.01688969-Jun-126:14x 64
sqldk.dll2011.110.2325.020105609-Jun-126:14x 64
sqllang.dll2011.110.2325.0339363209-Jun-126:14x 64
sqlmin.dll2011.110.2325.0324515129-Jun-126:14x 64
sqlos.dll2011.110.2325.0255369-Jun-126:13x 64
sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2325.0250249-Jun-126:14x 64
sqlscriptupgrade.dll2011.110.2325.054542729-Jun-126:14x 64
Sqlservr.exe2011.110.2325.01909129-Jun-126:24x 64
sqltses.dll2011.110.2325.089235849-Jun-126:14x 64

SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2325.01709448-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2325.01709369-Jun-126:19x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2325.036156728-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2325.036156809-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2325.02323849-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2325.02323849-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2325.013219208-Jun-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2325.013219209-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2325.0726409-Jun-126:19x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2325.0726409-Jun-126:20x 86
sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:19x 64
sqlmgmprovider.dll2011.110.2325.04254089-Jun-126:14x 64
sqlmgmprovider.dll2011.110.2325.03296649-Jun-126:15x 86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dataprofileviewer.exe11.0.2325.03163529-Jun-126:28x 86
dtspipeline.dll2011.110.2325.09404809-Jun-126:21x 86
exceldest.dll2011.110.2325.01970569-Jun-126:21x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2325.058449289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2325.021083529-Jun-126:26x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2325.039919929-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0624009-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-126:25x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2325.03035529-Jun-126:23x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2325.02139529-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2325.02139529-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2325.0629129-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2325.0629129-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2325.0306569-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2325.0306569-Jun-126:19x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0634382729-Jun-126:19x 64
msmdpp.dll11.0.2325.067665289-Jun-126:16x 86
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.083265929-Jun-126:14x 64
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
sqldest.dll2011.110.2325.01980729-Jun-126:16x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2325.078074249-Jun-126:25x 86
txgroupdups.dll2011.110.2325.02712969-Jun-126:15x 86
xmsrv.dllsaknas208946569-Jun-126:14x 64
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2325.0726409-Jun-126:19x 86
sqlsqm_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:19x 64

SQLServer 2012 Analysis Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmdpump.dll11.0.2325.076958089-Jun-126:14x 64
msmdspdm.dll11.0.2325.01914249-Jun-126:18x 86
msmdsrv.exe11.0.2325.0615566729-Jun-126:25x 64
msmgdsrv.dll11.0.2325.0114400649-Jun-126:18x 64
msmgdsrv.dllsaknas96280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.083265929-Jun-126:14x 64
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
sqlboot.dll2011.110.2325.01688969-Jun-126:14x 64
xmsrv.dll11.0.2325.0208946569-Jun-126:14x 64
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86
SQLServer 2012 Integration Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atl80.dll8.0.50727.622911366415-Nov-1120:51x 64
atl80.dll8.0.50727.622911468815-Nov-1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015-Nov-1122:11x 86
dtepkg.dll2011.110.2325.01233289-Jun-126:20x 64
dtspipeline.dll2011.110.2325.014273849-Jun-126:20x 64
exceldest.dll2011.110.2325.02595129-Jun-126:20x 64
mfc80.dll8.0.50727.6229166041615-Nov-1121:17x 64
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016-Nov-110:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62293328015-Nov-1121:18x 64
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015-Nov-1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62293379215-Nov-1121:18x 64
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615-Nov-1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62295427215-Nov-1121:18x 64
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615-Nov-1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62294710415-Nov-1121:18x 64
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415-Nov-1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62295171215-Nov-1121:18x 64
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62295273615-Nov-1121:18x 64
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62295222415-Nov-1121:18x 64
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62293891215-Nov-1121:18x 64
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62293840015-Nov-1121:18x 64
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229165683215-Nov-1121:18x 64
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216-Nov-110:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296502416-Nov-115:27x 64
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216-Nov-115:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616-Nov-115:30x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62296348816-Nov-115:39x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0623929-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2325.03035529-Jun-126:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2325.03511689-Jun-126:20x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2325.02139529-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2325.02139529-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2325.0629129-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2325.0629129-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2325.0306569-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2325.0306569-Jun-126:19x 86
msdtssrvr.exe11.0.2325.02180489-Jun-126:25x 64
msmdpp.dll11.0.2325.075411849-Jun-126:14x 64
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216-Nov-115:32x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622951507216-Nov-115:40x 64
msvcp80.dll8.0.50727.6229106240015-Nov-1120:50x 64
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415-Nov-1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622979667215-Nov-1120:48x 64
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815-Nov-1122:09x 86
sql_is_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:19x 64
sqldest.dll2011.110.2325.02615689-Jun-126:14x 64
txgroupdups.dll2011.110.2325.04341129-Jun-126:14x 64
SQL Server 2012 Reporting Services

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2325.01013129-Jun-126:24x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2325.06215049-Jun-126:23x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2325.05723529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2325.05723449-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2325.01545609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2325.01545609-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2325.013464969-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2325.06665609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2325.06665609-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03306889-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2325.03306889-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2325.03102009-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2325.03102089-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2325.01627529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2325.01627529-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2325.055039369-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2325.055039369-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01258889-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2325.01258809-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2325.025788809-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.012768649-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2325.012768649-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:20x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03061129-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2325.03061129-Jun-126:20x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2325.05027209-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2325.05027209-Jun-126:20x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0634382729-Jun-126:19x 64
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.083265929-Jun-126:14x 64
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2325.021616009-Jun-126:18x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2325.01898889-Jun-126:18x 64
reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2325.01525129-Jun-126:18x 64
reportingservicesservice.exe2011.110.2325.023489929-Jun-126:24x 64
reportingserviceswebserver.dll11.0.2325.015308169-Jun-126:18x 86
reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2325.022230409-Jun-126:18x 86
xmsrv.dllsaknas208946569-Jun-126:14x 64
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2325.01013129-Jun-126:24x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2325.06215049-Jun-126:23x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2325.05723529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2325.05723449-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2325.01545609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2325.01545609-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2325.013464969-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2325.06665609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2325.06665609-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03306889-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2325.03306889-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2325.03102009-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2325.03102089-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2325.01627529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2325.01627529-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2325.055039369-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2325.055039369-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01258889-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2325.01258809-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2325.025788809-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.012768649-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2325.012768649-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:20x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03061129-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2325.03061129-Jun-126:20x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2325.05027209-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2325.05027209-Jun-126:20x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2325.021616009-Jun-126:18x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2325.01898889-Jun-126:18x 64
reportingserviceswebserver.dll11.0.2325.015308169-Jun-126:18x 86

SQL Server 2012 Management Studio

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2325.01013129-Jun-126:27x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2325.01013129-Jun-126:24x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2325.06215049-Jun-126:23x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2325.05723529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2325.05723449-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2325.01545609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2325.01545609-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2325.013464969-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2325.013464969-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2325.06665609-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2325.06665609-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03306889-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2325.03306889-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2325.03102009-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2325.03102089-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2325.01627529-Jun-126:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2325.01627529-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2325.055039369-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2325.055039369-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01258889-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2325.01258809-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2325.025788809-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.012768649-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2325.012768649-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:21x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2325.01176969-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2325.01176969-Jun-126:20x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2325.03061129-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2325.03061129-Jun-126:20x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2325.05027209-Jun-126:26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2325.05027209-Jun-126:20x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0634382729-Jun-126:19x 64
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.083265929-Jun-126:14x 64
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2325.021616009-Jun-126:18x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2325.01898889-Jun-126:18x 64
reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2325.01525129-Jun-126:18x 64
reportingservicesservice.exe2011.110.2325.023489929-Jun-126:24x 64
reportingserviceswebserver.dll11.0.2325.015308169-Jun-126:18x 86
reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2325.022230409-Jun-126:18x 86
xmsrv.dllsaknas208946569-Jun-126:14x 64
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dtspipeline.dll2011.110.2325.014273849-Jun-126:20x 64
dtspipeline.dll2011.110.2325.09404809-Jun-126:21x 86
exceldest.dll2011.110.2325.02595129-Jun-126:20x 64
exceldest.dll2011.110.2325.01970569-Jun-126:21x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2325.058449289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2325.014079289-Jun-126:26x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2325.021083529-Jun-126:26x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0623929-Jun-126:20x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2325.0624009-Jun-126:26x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0482625929-Jun-126:16x 86
msmdlocal.dll11.0.2325.0634382729-Jun-126:19x 64
msmdpp.dll11.0.2325.067665289-Jun-126:16x 86
msmgdsrv.dllsaknas114400649-Jun-126:18x 64
msmgdsrv.dll11.0.2325.096280969-Jun-126:19x 86
msolap110.dll11.0.2325.083265929-Jun-126:14x 64
msolap110.dll11.0.2325.073328009-Jun-126:16x 86
xmsrv.dll11.0.2325.0208946569-Jun-126:14x 64
xmsrv.dll11.0.2325.0241939849-Jun-126:15x 86
SQL Server 2012 uppgifternas kvalitet
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DQSInstaller.exe2011.110.2325.027340169-Jun-126:25x 64
sql_dq_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:19x 64
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.2325.01294729-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.2325.01294729-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.2325.0833929-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.2325.04720009-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.2325.04720009-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Core.dll2011.110.2325.06061449-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Core.dll2011.110.2325.06061449-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.2325.0869769-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.2325.0869769-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.2325.02416009-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.2325.02416009-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.dll2011.110.2325.01745289-Jun-126:18x 86
Microsoft.ssdqs.dll2011.110.2325.01745289-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.2325.01217929-Jun-126:18x 86
Microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.2325.01217929-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Flow.dll2011.110.2325.0352649-Jun-126:18x 86
Microsoft.ssdqs.Flow.dll2011.110.2325.0352569-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.2325.01269129-Jun-126:18x 86
Microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.2325.01269129-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Infra.dll2011.110.2325.018702729-Jun-126:18x 86
Microsoft.ssdqs.Infra.dll2011.110.2325.018702729-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Matching.dll2011.110.2325.03731849-Jun-126:18x 86
Microsoft.ssdqs.Matching.dll2011.110.2325.03731769-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.2325.03711369-Jun-126:18x 86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.2325.03711369-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.2325.01392009-Jun-126:18x 86
Microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.2325.01392009-Jun-126:19x 86
SQL Server 2012 Data Quality Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dataqualityservices.exe2011.110.2325.04822409-Jun-126:28x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Infra.dll2011.110.2325.02994569-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.viewmodels.dll2011.110.2325.010413449-Jun-126:19x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Views.dll2011.110.2325.021262729-Jun-126:19x 86
sql_dqc_keyfile.dll2011.110.2325.0234889-Jun-126:19x 64

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

    Obs! Om du kör Windows 7 kan du öppna den program och funktioner i på Kontrollpanelen.
  2. Leta reda på posten som har installerat den kumulativa uppdateringspaket.
  3. Högerklicka på posten och sedan markera Avinstallera ta bort det kumulativa uppdateringspaketet.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2703275 – senaste granskning 10/27/2013 10:45:00 – revision: 3.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, SQL Server 2012 Enterprise Core

  • kbtshoot kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2703275 KbMtsv
Feedback
end ngIf: !noChrome -->
>