Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Fel när du använder verktyget Remote Connectivity Analyzer för att testa Outlook överallt i Office 365-miljö: "Det gick inte att upprätta ömsesidig autentisering"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2710606
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
Obs! Följande förutsättningar gäller bara för Microsoft Office 365-kunder som har en hybrid distribution av lokal Exchange Server och Exchange Online.

När du använder Microsoft Remote Connectivity Analyzer-verktyget för att testa funktionen Outlook överallt i en miljö med Microsoft Office 365, visas följande felmeddelande:
Ömsesidig autentisering kunde inte fastställas.
Dessutom kan kan en användare följande inträffa:
 • Användaren upprepade gånger ombeds uppge referenser och kan inte ansluta till Exchange Online med Outlook Anywhere.
 • Följande felmeddelande visas när han eller hon använder Microsoft Outlook 2010 eller Microsoft Office Outlook 2007 att automatiskt skapa Outlook-profil:

  En krypterad anslutning till e-postservern är inte tillgänglig. Klicka på Nästa för att försöka använda en okrypterad anslutning.
ORSAK
Det här problemet uppstår om en eller flera av följande villkor är uppfyllda:
 • Nätverksnamnet matchar inte ömsesidig autentisering (msstd:) strängen som anges i verktyget Remote Connectivity Analyzer.
 • Ömsesidig autentisering-strängen är giltig. Men den CertPrincipalName attribut för UTTRYCK OutlookProvider objekt som lagras i Active Directory är ogiltig.

  Obs! Ömsesidig autentisering sträng med inställningen Anslut endast till proxyservrar som har den här huvudnamn i certifikatet i proxyinställningar för Exchange i Outlook.
LÖSNING
Lös problemet så här:
 1. Visa webbservercertifikat som är installerad på servern hybrid och bekräfta nätverksnamnet certifikatet utfärdades (till exempel mail.contoso.com).
 2. Öppna proxyinställningar för Exchange i Outlook och kontrollera att det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN) i fältetHuvudnamn för ömsesidig autentisering har angetts (till exempel msstd: mail.contoso.com).
 3. Om det är nödvändigt, kör du följande cmdlet med Exchange Management Shell för att ändra den CertPrincipalName attribut:
  Set-OutlookProvider EXPR -CertPrincipalName:"msstd:mail.contoso.com"
MER INFORMATION
Verktyget Remote Connectivity Analyzer förhandlar om en SSL (Secure Sockets Layer) (SSL)-anslutning till en fjärrvärd för att hämta olika egenskaper på X509 certifikat. Verktyget utvärderar ämne -attribut för att identifiera FQDN eller nätverksnamn som tilldelats certifikatet (till exempel mail.contoso.com).

Mer information om de huvudsakliga finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats: Mer information om leverantörer av Outlook går du till följande Microsoft-webbplatser:
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Communitywebbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2710606 – senaste granskning 05/10/2016 13:44:00 – revision: 9.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365e o365p o365a o365m hybrid kbmt KB2710606 KbMtsv
Feedback
- end ngIf: !noChrome -->
end ngIf: !noChrome -->
>