Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande när du kör cmdlet Get-FederationInformation i Office 365: "ett oväntat fel har inträffat och en Watson-dump skapas"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2710846
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
När du ansluter till Exchange Online i Office 365 med hjälp av Windows PowerShell och sedan kör cmdlet Get-FederationInformation för en viss domän kan du få följande felmeddelande:
Varning: Ett oväntat fel har inträffat och Watson dumpades genereras: åtgärden är inte giltig på grund av objektets aktuella tillstånd.
Åtgärden är inte giltig på grund av objektets aktuella tillstånd.
+ CategoryInfo: Ej angivet: (:) [Hämta FederationInformation], InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId: System.InvalidOperationException,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.
GetFederationInformation


ORSAK
Det här problemet uppstår eftersom certifikatet för federationsserverproxyn saknas från den server som kör Microsoft Exchange 2010. Den här servern kallas också hybrid-server. När du kör cmdlet Get-FederationInformation försöker cmdlet hämta federation info om lokal hybrid-server.

Test-FederationTrust -cmdlet visar mer exakt det här problemet. Till exempel när du kör cmdlet Test FederationTrust resultatet av följande slag:
RunspaceId : xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxId : OrganizationCertificateType : ErrorMessage : Unable to find the certificate referenced by property OrgPrivCertificate in the FederationTrust object.

LÖSNING
Lös problemet så här:
  1. Exportera certifikatet för federationsserverproxyn från en annan Exchange-server som har certifikat till Exchange-servern.

    Obs! Certifikatet kan behöva uppdateras för att inkludera domäner för federation service och delegering.
  2. Kontrollera att certifikatet är aktiverat för federationstjänsten. Gå till följande Microsoft-webbplats för mer information om hur du aktiverar ett certifikat för federationstjänsten:
  3. Starta om den MSExchangeServicesAppPool programpool med hjälp av konsolen för Internet Information Services (IIS) 7. Mer information om hur du startar om programpooler i IIS 7 finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2710846 – senaste granskning 05/10/2016 09:48:00 – revision: 12.0

Microsoft Office 365

  • o365 o365a o365e kbgraphxlink o365022013 hybrid o365m kbgraphic kbmt KB2710846 KbMtsv
Feedback
- end ngIf: !noChrome -->
end ngIf: !noChrome -->
>