Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Statusikonen i en rubrikkolumn i en State View visar bara hälsa från det första objektet i System Center Operations Manager

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2711108
Symptom

I System Center Operations Manager bör övergripande hälsa kolumnen i vyn alla tillstånd återspegla det sämsta tillståndet för alla enheter/servrar i den aktuella vyn, men i System Center 2012 Operations Manager (OpsMgr 2012) endast återspeglar statusen för server/enhet i den första raden. Om du ändrar sorteringsordningen ändras också övergripande status-kolumnen.

Exempel:

Överväg att vi har två servrar i en vy med giltighetstider. Den första raden har friska tillstånd och andra raden har kritiskt tillstånd. I det här fallet ska övergripande hälsa visa kritiskt tillstånd (sämsta tänkbara tillstånd). OpsMgr 2012 planerar vi bara första radens status och återspeglar den allmänna tillstånd.

Lösning
Detta är ett känt problem i System Center 2012 Operations Manager och kommer att åtgärdas i Service Pack 1.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2711108 – senaste granskning 07/04/2015 02:06:00 – revision: 2.0

Microsoft System Center 2012 Operations Manager

  • kbtshoot kbmt KB2711108 KbMtsv
Feedback
>
end ngIf: !noChrome -->
>