Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Du kan inte lägga till en domän till Exchange federationen i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2712678
PROBLEMET
När du försöker lägga till en domän i Microsoft Exchange-federation i Microsoft Office 365 är processen misslyckas. Det här problemet kan uppstå även om posten TXT (text) i federationen bevis har lagts till i domänens DNS-post.
ORSAK
Det här problemet occursif TXT-post federation bevis är för stor.

Som standard använder DNS User Datagram Protocol (UDP) för frågor och svarar den med en DNS-nyttolasten högst 512 byte. Större svar avkortas, vilket leder till en senare hantering via protokollet TCP (Transmission Control) med fler tillägg. I detta fall aktiveras inte TCP utgående. Därför misslyckas kontrollen om TXT-post federation bevis är för stor.
LÖSNING
Lös problemet så här:
 1. Manuellt ändra hosts-filen på thehybrid eller servrar skall innehålla följande uppgifter:
  207.46.164.41 domains.live.com
  Obs! Den här servern har utgående åtkomstbehörighet för TCP.
 2. Lägg till domänen i listan Exchange federation genom att köra följande kommando i Windows PowerShell:
  Add-FederatedDomain –DomainName <SmtpDomain>
  Till exempel köra följande kommando:
  Add-FederatedDomain –DomainName contoso.com
 3. Ta bort posten hosts-filen som du lade till i steg 1.
MER INFORMATION
I Windows 2008 Server och Windows 2008 Server R2 sparas hosts-filen på följande plats:
%windir%\system32\drivers\etc\hosts
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 2712678 – Zadnji pregled: 07/12/2014 01:17:00 – Revizija: 7.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365e hybrid o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2712678 KbMtsv
Povratne informacije