Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Transaktionsloggar växa snabbt på Exchange om Outlook "Varna mig om misstänkta namn i e-postadresser" principen är aktiverad

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2714712
Symptom
Om du visar transaktionsloggarna på Exchange-servern, kanske att loggfilerna växer snabbt när en användare är inloggad i flera sessioner i Outlook.
Orsak
Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Det här problemet uppstår om du har Grupprincip aktiverats för inställningen Varna mig om misstänkta domännamn i e-postadresser i Outlook och en användare kommer åt sin postlåda från flera Outlook-klienter som är konfigurerade i Online-läge.

När den här principen är aktiverad finns följande data i Windows-registret.

Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\outlook\options\mail
DWORD: OutlookEnableSpoofyEmails
Värde: 1


Observera att x.0 i ovanstående registret representerar sökvägen version av Outlook som du använder (15,0 = Outlook 2013 14,0 = Outlook 2010 och 12.0 = Outlook 2007).
Lösning
Lös problemet genom att ändradölja varningar om misstänkta domännamn i e-postadresser grupprincipinställningen Intekonfigurerad. Följande bild visar sökvägen till inställningen i Principeditorn.

Skärmbilden för det här steget

Om du behöver den här principinställningen är aktiverad, har du två möjliga lösningar.
  1. Använd endast cachelagrat läge profiler för att komma åt din Exchange-postlåda.
  2. Om du använder onlineläget profiler kan du komma åt din Exchange-postlåda med endast en klient åt gången.
Mer Information
Som standard är den Varna mig om misstänkta domänen namn i e-postadresser alternativet är aktiverat i dialogrutan Skräppostalternativ i Outlook. Standardkonfigurationen visas i följande bild.

Skärmbilden för det här steget

Den här inställningen används för att ge en varning om domännamn för ett meddelande som du tar emot en e-postadress anses misstänkta skräppostfiltret i Outlook.

Om du aktiverar inställningenDölj varningar om misstänkta domännamn i e-postadressergrupp inaktiveras alternativet Varna mig om misstänkta domännamn i e-postadresser i dialogrutanSkräppostalternativ.


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2714712 – senaste granskning 09/03/2013 09:53:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition

  • kbmt KB2714712 KbMtsv
Feedback
end ngIf: !noChrome -->
>