Internet Explorer 10 är nu tillgänglig

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2718695
Sammanfattning
Internet Explorer 10 är nu tillgängligt för Windows 8 och Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Internet Explorer 10 hjälper dig att hämta innehåll från webben snabbare och enklare, och ger en surfa på webben som är säkrare än någonsin.
Mer Information
Mer information om Internet Explorer 10 finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om Windows 8 finns på följande Microsoft-webbplats:
IE internet explorer10

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2718695 – senaste granskning 06/12/2016 07:16:00 – revision: 10.0

Windows Internet Explorer 10

  • kbsurveynew kbinfo kbmt KB2718695 KbMtsv
Feedback