ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Reparera din personliga mappfil (.pst) för Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 272227
Gör så här om du vill reparera din personliga mappfil (.pst) för Outlook genom att använda reparationsverktyg för Inkorgen och du kan också referera till Video: Så här reparerar du Outlook PST-filer under till avsnittet Mer information.

Steg 1: Avsluta Outlook och starta reparationsverktyget

Starta reparationsverktyget automatiskt

Klicka på länken nedan. Klicka på Öppna eller Kör i dialogrutan Filhämtning rutan och följ anvisningarna i guiden enkelt korrigering.När reparationsverktyget har påbörjats kan du fortsätta med Steg 2. (Det går inte att starta reparationsverktyget?)

Starta reparationsverktyget manuellt

Om du vill starta reparationsverktyget manuellt, leta upp en mapp med hjälp av Utforskaren i Windows och dubbelklicka sedan på filen Scanpst.exe.

Obs! Filer eller mappar kan vara dolda. Instruktioner för framtagning av dolda filer och mappar finns i dokumentationen till operativsystemet.
Typisk platsKommentar
<disk drive="">\Program filer (x86) \Microsoft Office\root\Office16</disk>För installation av Outlook 2016 Klicka-och-kör på en 64-bitarsversion av Windows
<disk drive="">\Program\Microsoft Office\root\Office16</disk>För installation av Outlook 2016 Klicka-och-kör på en 32-bitarsversion av Windows
<disk drive="">\Program filer (x86) \Microsoft Office\Office16</disk>För installation av Outlook 2016 MSI-baserade på en 64-bitarsversion av Windows
<disk drive="">\Program\Microsoft Office\Office16</disk>För installation av Outlook 2016 MSI-baserade på en 32-bitarsversion av Windows
<disk drive="">\Program\Microsoft office 15\root\office15</disk>För installation av Outlook 2013 Klicka-och-kör på en 32-bitarsversion av Windows
<disk drive="">\Program filer (x86) \Microsoft Office 15\root\office15</disk>För installation av Outlook 2013 Klicka-och-kör på en 64-bitarsversion av Windows
<disk drive="">\Program\Microsoft Office\Office15</disk>För Outlook 2013 MSI-baserad installation på en 32-bitarsversion av Windows
<disk drive="">\Program filer (x86) \Microsoft Office\Office15</disk>För Outlook 2013 MSI-baserad installation på en 64-bitarsversion av Windows
<disk drive="">: \Program\Microsoft Office\Office14</disk>För Outlook 2010 på en 32-bitarsversion av Windows
<disk drive="">: \Program\Microsoft office (x86) \Office14</disk>För Outlook 2010 på en 64-bitarsversion av Windows
<disk drive="">: \Program\Microsoft Office\Office12</disk>För Outlook 2007 på en 32-bitarsversion av Windows
<disk drive="">: \Program filer (x86) \Microsoft Office\Office12</disk>För Outlook 2007 på en 64-bitarsversion av Windows
<disk drive="">: \Program\Delade Files\System\Mapi\1033\</disk>Annan typisk plats
<disk drive="">: \Program\Delade filer\System\MSMAPI\1033</disk>Annan typisk plats
<disk drive="">: \Program\Delade Files\System\Mapi\1033\NT </disk>Annan typisk plats (för Windows NT och Windows 2000)
<disk drive="">: \Program\Delade Files\System\Mapi\1033\95</disk>Annan typisk plats (för Windows 95 och Windows 98)
(Kan inte hitta reparationsverktyg för Inkorgen?)
Steg 2: Reparera PST-filen
Skriv sökvägen och filnamnet på den personliga mappfilen (.pst) i reparationsverktyg för Inkorgen eller klicka på Bläddra för att hitta filen med filsystemet i Windows och klicka sedan på Starta.
Obs! Om du inte vet var PST-filen är placerad, följer du stegen i Leta upp, flytta eller säkerhetskopiera PST-filen.
En skärmbild för reparationsverktyg för Inkorgen.


Kommentarer
 • Reparationsverktyget kan behöva köras flera gånger för att helt reparera din personliga mappfil (.pst).
 • Reparationsverktyget kan inte åtgärda alla problem som upptäcks. I vissa fall kan objekten inte återställas om de är permanent borttagna eller är skadade så att de inte går att reparera.


Steg 3: Återställa reparerade objekt till en ny PST-fil
När du har kört reparationsverktyget kan du starta Outlook och återställa reparerade objekt. Alternativt kan prova du med att Återställa reparerade objekt från mappen personliga.

Kom igång genom att skapa en ny personlig mapp (PST)-filpost i din profil. Du kan sedan flytta de återställda objekten till den nya filen för personliga mappar (.pst).
 1. Starta Outlook. Om du använder flera profiler i Outlook, kontrollera att du väljer den profil som innehåller den personliga mappfilen (.pst) du har försökt reparera.
 2. Tryck på CTRL + 6 Aktivera vyn Mapplista.
 3. Du bör se följande återställda mappar i mapplistan:
    Recovered Personal Folders   Calendar   Contacts   Deleted Items   Inbox   Journal   Notes   Outbox   Sent Items   Tasks				
  Obs! Dessa återställda mappar är vanligen tomma, eftersom detta är en återskapad PST-fil. Du bör även se en mapp med namnet Borttappat och upphittat. Denna mapp innehåller mappar och objekt som Inbox RepairTool återställdes. Objekt som saknas från Lost och Foundfolder kanske tyvärr inte går att reparera.
 4. Skapa en ny personlig mappfil (PST) i profilen. Åtgärderna kan vara olika beroende på vilken version av Outlook du arerunning.

  Outlook 2010 och senare
  1. Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet och klicka sedan på fliken Info på menyn.
  2. Klicka på knappen Inställningar och klicka sedan på Kontoinställningar .
  3. Klicka på fliken Datafiler .
  4. Klicka påLägg tillÖppna denSkapa eller öppna Outlook-datafili dialogrutan.
  5. Ange ett filnamn för den nya Outlook-datafilen (.pst) och klicka sedan på OK.
  6. Du bör ha en ny Outlook-datafil (.pst) i profilen.
  Outlook 2007
  1. Klicka på DatafilshanteringArkiv-menyn.
  2. Klicka på Lägg till om du vill öppna dialogrutan Ny Outlook-datafil .
  3. I dialogrutan Typer av lagring klickar du för att markera Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) och klickar sedan på OK.
  4. Välj plats och ett filnamn för den nya filen för personliga mappar (.pst) och klicka på OK i dialogrutan Skapa eller öppna en Outlook-datafil .
  5. Klicka på OK.
  6. Du bör ha en ny personlig mappfil (PST) i profilen.
  Outlook 2003
  1. Peka på NyArkiv-menyn och klicka sedan på Outlook-datafil.
  2. Klicka på OK för att öppna dialogrutan Skapa eller öppna Outlook-datafil .
  3. Ange ett filnamn för den nya filen för personliga mappar (.pst) och klicka sedan på OK för att öppna dialogrutan Skapa personliga mappar .
  4. Ange ett filnamn för den nya filen för personliga mappar (.pst) och klicka sedan på OK.
  5. Du bör ha en ny personlig mappfil (PST) i profilen.
  Outlook 2002
  1. Peka på NyArkiv-menyn och klicka sedan på Personlig mappfil (.pst).
  2. Klicka på Skapa om du vill öppna dialogrutan Skapa personliga mappar .
  3. Ange ett filnamn för den nya filen för personliga mappar (.pst) och klicka sedan på OK.
  4. Du bör ha en ny personlig mappfil (PST) i profilen.
 5. Dra de återställda objekten från den Borttappat och upphittat mappen till den nya filen för personliga mappar (.pst).
 6. När du har flyttat alla objekt kan du ta bort filen Återskapade personliga mappar (.pst) från din profil. Detta inkluderar den Borttappat och upphittat mappen.
 7. Om du är nöjd med den information som har återställts, är du klar. Om du vill försöka återskapa mer information, gå till"Återställa reparerade objekt från säkerhetskopian."

Mer Information
Vad är reparationsverktyget för Inkorgen
Reparationsverktyget för Inkorgen (Scanpst.exe) är utformad för att åtgärda problem som är associerade med personliga mappfiler (.pst).
Reparationsverktyget för Inkorgen installeras automatiskt med alla installationsalternativ för engelska Microsoft Outlook för ditt operativsystem. Lär dig mer om reparationsverktyg för Inkorgen.
Det går inte att hitta eller starta reparationsverktyget för Inkorgen
Om du inte kan starta reparationsverktyget automatiskt eller manuellt, kan du försöka Reparera Office-program.
Återställa reparerade objekt från säkerhetskopian (valfritt)
Obs! Om du inte kunde öppna filen för personliga mappar (.pst) innan du kör reparationsverktyget för Inkorgen, fungerar följande åtgärder inte. Om det inte fungerar, kan du tyvärr inte återhämta någon ytterligare information. Om du kan öppna filen kan fölljande procedur hjälpa dig att återställa ytterligare objekt från den skadade filen för personliga mappar (.pst).

När du kör reparationsverktyget för Inkorgen markeras automatiskt alternativet att skapa en säkerhetskopia av den ursprungliga personliga mappfilen (.pst). Det här alternativet skapar en fil på hårddisken som heter"Filnamnbak"(utan citattecken). Den här filen är en kopia av ursprungligt FilnamnPST-filen med ett annat filnamnstillägg. Om du tror att du fortfarande saknar objekt när du har följt stegen i föregående avsnitt, kan du försöka återskapa ytterligare information från den här säkerhetskopian på följande sätt:

Leta upp BAK-filen. Den finns i mappen för din ursprungliga personliga mappfil (.pst).
 1. Leta upp BAK-filen. Den finns i mappen för din ursprungliga personliga mappfil (.pst).
 2. Gör en kopia av BAK-filen och ge filen ett nytt namn med ett PST-tillägg. Till exempel filnamnet"NyttNamn.pst"(utan citattecken).
 3. Importera den Nytt namnPST-filethat som du skapade i föregående steg med hjälp av Import- och exportguiden inOutlook. Gör så här:
  1. Klicka på Importera och exporteraArkiv -menyn.
   Obs! I Outlook 2010 och senare klickar du på fliken Arkiv i menyfliksområdet, klickar på Öppna och klickar sedan på Importera.
  2. Klicka på Importera från ett annat program eller fil och klicka sedan på Nästa.
  3. Markera Personlig mappfil (.pst) och klicka sedan på Nästa.
  4. Klicka på Bläddra under Importfil och dubbelklicka sedan på filen Nyttnamn.pst.
  5. Klicka på Importera inte dubbletter under Alternativoch klicka sedan på Nästa.
  6. Under Välj mapp att importera från markerar du den personliga mappfilen (.pst) och markerar sedan Inkludera undermappar.
  7. Markera Importera objekt till samma mapp och välj sedan din nya personliga mappfil (PST).
  8. Klicka på Slutför.
  Obs! Kom ihåg att säkerhetskopieringsfilen var den ursprungliga skadade filen och kan det hända att du inte kan återställa något annat än vad som var recoveredin mappen Borttappat och upphittat. Om du inte kan importera filen-intoOutlook Nyttnamn.pst har tyvärr du förlorat all information som inte är i theLost och mappen.

Hur reparationsverktyget kontrollerar och korrigerar fel

ScanPST mestadels kontrollerar och korrigerar fel i interna datastrukturer en PST-fil. PST-filen är en databasfil. Därför kontrolleras och repareras strukturer som referens och BTrees inventeringar vid behov. Dessa lågnivåobjekt har inte kännedom om de övre nivåstrukturerna, till exempel meddelanden, kalenderobjekt, och så vidare, som bygger på dem.

Om ScanPST bestämmer att ett specifikt block i strukturen eller tabellen är oläslig eller skadad, tar ScanPST bort blocket. Om att blockera var en del av en viss artikel i Outlook, tas artikeln bort när den har validerats.

Det borde inte förekomma, men borttagningen av objektet är lämpligt enligt omständigheterna. Denna situation är sällsynt och ska alltid anges i ScanPST-loggfilen.

På en högre nivå innebär mer synliga ändringar som du kan se mappar och meddelanden.

Mappar

ScanPST undersöker alla mappar i PST-filen och utför följande åtgärder:
 1. ScanPST säkerställer att det är rätt tablesassociated med mappen.
 2. ScanPST kontrollerar varje rad i varje tabell och säkerställer att meddelandet eller undermappen som finns i systemet.
 3. Om ScanPST går inte att hitta meddelandet eller undermappen, bort ScanPST raden från tabellen.
 4. Om ScanPST hittar meddelandet eller undermappen ScanPSTvalidates meddelandet eller mappen.
 5. Om denna validering misslyckas meddelandet eller mappen isconsidered är skadad och det tas bort från tabellen och tas bort från databasen själv.
 6. Om verifieringen lyckas har ScanPST en annan analysisto gör att som nu återställas visas värdena stämmer överens med värdena i tabellen. Skadade mappar återskapas från början, om det behövs. Dessa mappar innehåller inga användardata.
Meddelanden

De flesta användare kommer vara berörda av operationer i meddelandet, eftersom ett skadad objekt kan medföra att något tas bort från PST-filen. ScanPST utför följande åtgärder på meddelanden:
 1. ScanPST gör vissa grundläggande verifiering av bifogade tabeller andrecipient tabeller. Den här åtgärden påminner om hur en mapp fungerar med messagesin den.
 2. Som tabellen mottagare har kontrollerats att guaranteerecipients är korrekt formaterad gör ScanPST ändringar som är nödvändiga tosynchronize dessa giltiga mottagare tabellinnehåll egenskaper för mottagare i meddelandet. ScanPST garanterar också att överordnade meddelandemapp refererar toa giltig mapp. Följande meddelandeegenskaper kontrolleras för att se till att thatthey följer giltiga dataformat:
  • PR_MESSAGE_CLASS

   ScanPST kontrollerar att egenskapen finns. Om egenskapen inte finns anges den till IPM. Observera.
  • PR_MESSAGE_FLAGS

   Varje flagga verifieras separat.
  • PR_SUBMIT_FLAGS

   Den här verifieringen liknar åtgärden för meddelandeflaggor.
  • PR_CLIENT_SUBMIT_TIME

   Om skickade flaggor anger att meddelandet har markerats som skickat, måste denna egenskap finnas. Om skickade flaggor inte anger att meddelandet har markerats som skickat, anges tiden till Nu.
  • PR_SEARCH_KEY

   Den här egenskapen måste finnas. Om egenskapen inte finns skapas ett slumpmässigt GUID för den.
  • PR_CREATION_TIME

   Den här egenskapen måste finnas. Om egenskapen inte finns anges tiden till Nu.
  • PR_LAST_MODIFICATION_TIME

   Den här egenskapen måste finnas. Om egenskapen inte finns anges tiden till Nu.
  • PR_MESSAGE_SIZE

   Storlekar beräknas och jämförs med lagrade värden. Om storlekar skiljer sig åt med vissa delta, skrivs det beräknade värdet.
  Ingen verifiering görs uttryckligen på brödtextrelaterade egenskaper eller ämnesrelaterade egenskaper, utom den implicita lägsta-nivå-verifieringen som beskrivits tidigare i artikeln. Mottagarens bildskärmsegenskaper ändras för att stämma överens med mottagarens återskapade tabellen. Så snart denna åtgärd har slutförts, körs andra algoritmer att samla alla överblivna meddelanden och placera dem i en mapp utanför portföljen.

  Mer information om binära träd (btrees) finns på följande Microsoft-webbplats:
Video: Så här reparerar du Outlook PST-filer


fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 272227 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/24/2016 07:49:00 - ฉบับแก้ไข: 22.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbrepair kbhowto kbcip kbvideocontent kbfixme kbmsifixme kbquadranttechsupp kbconsumer kbmt KB272227 KbMtsv
คำติชม
!noChrome -->