Outlook 2010 programmatiska säkerhetsinställningar för Simple MAPI kan inte konfigureras med hjälp av grupprincip-objekt

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2723336
Symptom
Du kan konfigurera säkerhetsinställningar för 2010 för Microsoft Outlook med hjälp av grupprincip-objekt. När du gör detta Observera programmatiska säkerhetsinställningar för Simple MAPI inte kan konfigureras korrekt.
Lösning
Lös problemet genom att konfigurera motsvarande registerposter. Så här.

Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller åtgärder för information om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem uppstå om du ändrar registret felaktigt. Kontrollera därför att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Sedan kan du återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 1. Ange data för en eller flera av följande registerposter 1 (PromptUser [standard]), 2 (AutoApprove) eller 0 (AutoDeny):
  • PromptSimpleMAPISend
  • PromptSimpleMAPINameResolve
  • PromptSimpleMAPIOpenMessage
  Om du t ex anger datavärde för registerposten PromptSimpleMAPISend till 1 så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, typ Regedit, och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security

   Obs!: Om registret sökvägen inte finns ska du skapa den manuellt.
  3. På den Redigera -menyn, peka på Nya, och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Typ PromptSimpleMAPISend, och tryck på RETUR.
  5. Högerklicka på PromptSimpleMAPISend, och klicka sedan på Ändra.
  6. I den Datavärde skriver du 1, och klicka sedan på OK.
  7. Avsluta Registereditorn.
Du kan distribuera data i registret med hjälp av någon av följande metoder:

 • Grupprincip
 • Ett inloggningsskript
 • En uppdateringsfil (MSP) som skapas av verktyget Office anpassning (Outlook 2010)

Mer information om hur du distribuerar Simple MAPI-inställningarna med hjälp av en anpassad mall i grupprincip finns i avsnittet "Mer Information".

Mer Information
Så här distribuerar Simple MAPI-inställningarna med hjälp av en anpassad mall i grupprincip

 1. Hämta och extrahera följande anpassade grupprincip-mall från Microsoft Download Center:

  http://download.microsoft.com/download/6/D/1/6D113C3D-4651-4DE3-A501-7B602B0E0DEC/Outlk14-simplemapi.adm
 2. Om du inte redan har huvudsakliga grupprincip mallen för 2010 för Outlook kan du hämta och extrahera den senaste mallen från Microsoft Download Center:

  http://www.microsoft.com/download/details.aspx?ID=18968
 3. Lägga till den Outlk14.adm filen som du hämtade i steg 2 till en domänkontrollant.

  Obs! För att lägga till ADM-fil till en domänkontrollant varierar beroende på vilken version av Windows du kör. Eftersom du kan tillämpa principen till en organisationsenhet (OU) och inte till hela domänen, varierar även stegen i den här aspekten av att tillämpa en princip. Därför ska du kontrollera i dokumentationen för Windows mer information.
 4. Lägga till anpassad Outlk14 simplemapi.adm filen som du hämtade i steg 1 till en domänkontrollant.
 5. Under Användarkonfiguration, expandera Klassiska administrativa mallar (ADM) Leta upp noden princip för mallen.

  Obs! Expandera i Windows XP och Windows Server 2003 Administrativa mallar.
 6. Exchange säkerhetsformuläret inställningar anges med hjälp av grupprincip måste du ange denLäget för Outlook-säkerhetinställningen till Använd Outlook Security grupprincip. Leta upp den inställningen, expanderaKlassiska administrativa mallar (ADM), expandera Microsoft Outlook-2010, expandera Säkerhet, och klicka sedan på Säkerhetsinställningar för formulär. Dubbelklicka i informationsfönstret Läget för Outlook-säkerhet. Aktivera principen och sedan angeAnvänd Outlook Security grupprincip, som visas i följande skärmbild.


 7. Simple MAPI-alternativ finns i navigeringsfönstret (vänster) underSäkerhetsinställningar för formulär, i den Programmatisk säkerhetnoden som visas i följande skärmbild. Så här konfigurerar du denSimple MAPI alternativ, dubbelklicka på en principinställning i informationsfönstret. Dubbelklicka till exempel Konfigurera enkel MAPI Skicka frågaSå här konfigurerar du vad som händer när ett program försöker skicka e-post programmässigt med hjälp av SimpleMAPI.


 8. Klicka i dialogrutan för den här inställningen Aktiverad Aktivera principen och sedan ange önskat beteende i denGUARD-funktionen listrutan.

  Till exempel i följande skärmbild visas denGUARD-funktionen alternativ för den Konfigurera enkel MAPI Skicka fråga inställningen.


 9. När du slutför konfigurationen av Simple MAPI-principer och de sprids till Outlook-klienter kan kontrollera du att principerna som är tillgängliga för Outlook genom att undersöka följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security

  Följande skärmdump visar registret en Outlook-klient som har konfigurerats för alla tre principer för Simple MAPI.  Obs! Den Läget för Outlook-säkerhetGrupprincip-inställningen som du anger i steg 6 som skapats iAdminSecurityModevärde och värdet 3. Detta betyder att Outlook kommer att använda grupprincip för att hantera programmatiska säkerhet.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2723336 – senaste granskning 06/19/2012 23:55:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2010

 • kbexpertiseinter kbmt KB2723336 KbMtsv
Feedback