Felmeddelande när du kör cmdlet Set-MsolPasswordPolicy i Office 365: "Det går inte att slutföra åtgärden"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2723716
PROBLEMET
När du kör Windows PowerShell-cmdlet Set-MsolPasswordPolicy i Microsoft Office 365 för att ange lösenordsprincip för visas följande felmeddelande:
Ställa in MsolPasswordPolicy: Det gick inte att slutföra åtgärden. Försök igen senare.
På rad: 1 tecken: 23
+ Set-MsolPasswordPolicy< -notificationdays="">
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Ange-MsolPasswordPolicy]
MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.Inter
nalServiceException,Microsoft.Online.Administration.Automation.SetPassword princip

ORSAK
Det här problemet uppstår på en eller flera av följande obligatoriska parametrar saknas när du kör cmdlet:
  • Domännamn
  • NotificationDays
  • ValidityPeriod
LÖSNING
Lös problemet genom att köra cmdlet Set-MsolPasswordPolicy tillsammans med de nödvändiga parametrarna. Till exempel:
Set-MsolPasswordPolicy -DomainName contoso.com -NotificationDays 15 -ValidityPeriod 180
MER INFORMATION
Windows PowerShell-kommandon i den här artikeln kräver Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Mer information om Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell finns på följande Microsoft-webbplats:
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2723716 – senaste granskning 07/12/2014 02:28:00 – revision: 11.0

Office 365 User and Domain Management, Office 365 Identity Management

  • o365 o365a o365m o365e o365p o365022013 kbmt KB2723716 KbMtsv
Feedback