Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativt uppdateringspaket 3 för SQL Server 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2723749
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs kumulativt uppdateringspaket 3 för Microsoft SQL Server 2012. Denna uppdatering innehåller snabbkorrigeringar för problemen som har korrigerats efter utgivningen av SQL Server 2012.

Observera
den här kumulativa uppdateringspaketet build-nummer är 11.0.2332.0.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och rätta till alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2012 release. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2692828 SQL Server 2012 byggen som har getts ut efter SQL Server 2012

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

 • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2012 är nu flerspråkig. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
 • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
 • När du installerar det samlade uppdateringspaketet 3 för SQL Server 2012 är följande uttryck på sidan "SQL Server 2012 uppdatera" felaktigt:

  "Installationen innehåller uppdateringar för SQL Server 2012 Community Technology Preview (CTP augusti)".

  Det här uttrycket ska ha följande lydelse:

  "Installationen innehåller uppdateringar för SQL Server 2012"

  Obs! Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i installationspaketet.
Mer Information

Skaffa Samlingsuppdatering 3 för SQL Server 2012

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2012 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringspaket

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel i listan nedan klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummer KB-artikelnummer Beskrivning
9306472445812KORRIGERING: En kolumn med datatypen DATETIME inte replikeras till en Oracle-prenumeranter med hjälp av en Transaktionsreplikering i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10176742644794KORRIGERA: fFalse-fel när du försöker konvertera värdet från en XML-kolumn i en XML-variabel i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
10176832645648KORRIGERA: Exportförfarande misslyckas när du exporterar en rapport för 64-bitars SSRS 2008 R2 eller en SSRS 2008-rapport som innehåller flera nivåer av en Dokumentöversikt i PDF-format
8988882651629KORRIGERING: Felmeddelande när du använder DTA för att justera en eller flera frågor mot en databas som innehåller många objekt i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
9691862667037KORRIGERA: "Anslutningssträngens format är inte giltigt" felmeddelande när du försöker skapa en underhållsplan för en server med SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
9847922667742KORRIGERA: "inget ledigt minne" visas när du använder ODBC SQL Server 2012
9344322671078KORRIGERA: "Försök att ange värdet för en kolumn som kan för NULL null" felmeddelande när du använder en dokument-sats i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
9344242680799KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du utför en fullständig population i ett textindex med hjälp av orddelare för kinesiska i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
9691902697983KORRIGERA: Ett felaktigt värde lagras i kolumnen TIME_ZONE i tabellen BACKUPSET i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
9330382698639KORRIGERA: Prestanda i ett SELECT-kommando som innehåller en operatorn och en ESCAPE-instruktion är låg i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
9691922699013KORRIGERA: SQLServer 2012, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2008 slutar svara och en "icke-framställning Scheduler" fel loggas
9276892703193KORRIGERA: Felaktiga resultat när du kör en parallell fråga som använder ett index för columnstore i SQL Server 2012
9691982706601KORRIGERA: Seriegrupper i en rapport saknas när du återge rapporten i SQL Server 2008 Reporting Services eller i senare versioner av Reporting Services
9692002707015KORRIGERA: rsInternalError fel när du exporterar en rapport som innehåller en Tablix kontroll i SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012
9692022708027KORRIGERA: "ett fel uppstod under rapportbearbetningen" felmeddelande när du försöker förhandsgranska en rapport SSRS 2008 R2 eller SSRS 2012 när du anger sorteringen dataset till grekiska eller Greek_100
9692042708726KORRIGERA: Performance Monitor DLL-filer i mappen system32 uppdateras inte efter installation av uppdateringar för SQL Server 2008 R2 eller för SQL Server 2012
9312852708786KORRIGERA: Åtkomstfel vid försök att skapa ett columnstore index för en tabell i SQL Server 2012
9319592709075Felmeddelandet "ett allvarligt fel uppstod för det aktuella kommandot" när du kör en fråga med predikatet innehåller i SQL Server 2012 full-text
10176772713151KORRIGERA: Åtkomstfel när du använder Justera klassificering av databas-motorn för att finjustera en tabell i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012 om du aktiverar kryssrutan "Inkludera filtrerade index"
9375122713827KORRIGERA: "Dataflöde -" felmeddelande när du försöker öppna en SSIS-paket i SSIS 2012
9692102714634KORRIGERA: SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012 tar lång tid att generera skript för en partitionerad tabell som använder funktionen för data
9374512714937KORRIGERA: "finns inget objekt med ett ID för övriga" felmeddelande när du kör ett 2012 SSIS-paket
9692142715289KORRIGERA: Felaktiga resultat när du omvandlar en kolumn för datetimeoffset till en smalldatetime kolumn i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012 när det finns ett index i kolumnen datetimeoffset
9692122715312KORRIGERA: Fel när du kör en fråga som använder instruktionen FOR XML i SÖKVÄGEN läge i SQL Server 2008 R2 eller i SQL Server 2012
9585082718920KORRIGERA: SQL Server Agent loggar utförliga loggar i Loggboken program när du startar en instans för SQL Server 2012 failover-kluster
9768942725256KORRIGERA: "Skicka e-post" felmeddelande när du skapar en prenumeration för att leverera en RDL-rapport vars namn innehåller icke-latinska tecken i SSRS-2012
969463, 971495 2725950KORRIGERA: Långsamt eller dödläge när du återställer en databas och utföra rapporter samtidigt i SQL Server 2012
9732902727221KORRIGERING: Du kan inte installera en instans av SQL Server 2012 ett kluster på en Server Core-operativsystem med en befintlig instans av ett kluster
10176952727322KORRIGERA: Felaktiga resultat när du kör en fråga som använder parallellitet i körningsplanen fråga i SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2012
9737582727824Felmeddelandet "Gränssnittet stöds inte" visas när du lägger till ett projekt i en kontroll för datakälla i SQL Server Management Studio 2012
9830992731402KORRIGERA: Felaktig e-prioritet om du ställer in redovisningen av systemspecifika säkerhetskrav e-prenumeration prioritet till låg eller Normal i SSRS-2012
9509212733091KORRIGERA: SQLServer är långsam eller ett "Slut på minne"-fel uppstår när du kör en fråga med kapslade om-uttryck i SQL Server 2012 DAX åtgärder
10103542735763KORRIGERA: Ett paket avslutas oväntat och status är "Annullerad" när du kör många 2012 SSIS-paket parallellt
9689162737580KORRIGERA: Internt fel när du kör frågor mot en icke-rektangulär gruvdrift modell med DMX eller MDX i SQL Server 2012 Analysis Services
10113082740957Åtgärda: "För UPDATE-sats är endast tillåten för MARKÖREN DECLARE" felmeddelande när du kör lagrade procedurer med markören-specifik syntax i SQL Server 2012

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.
Skyddade data

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

x 86-version

SQLServer 2012 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2011.110.2332.015867223-Aug-1221:45x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623-Aug-1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023-Aug-1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223-Aug-1221:41x 86
Logread.exe2011.110.2332.052321623-Aug-1221:45x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.0732198419-Mar-1211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.044121619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2332.017096022-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.016625619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2332.036347222-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2332.08699223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2332.013819223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2332.0366075223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2332.0276782423-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2332.0178734423-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2332.0361569622-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2332.023240023-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2332.0132193622-Aug-1218:16x 86
Msgprox.dll2011.110.2332.025390423-Aug-1221:37x 86
Rdistcom.dll2011.110.2332.070344023-Aug-1221:37x 86
replagnt.dll2011.110.2332.02760023-Aug-1221:37x 86
repldp.dll2011.110.2332.024161623-Aug-1221:37x 86
replisapi.dll2011.110.2332.030100823-Aug-1221:37x 86
Replmerg.exe2011.110.2332.041979223-Aug-1221:44x 86
Replprov.dll2011.110.2332.063687223-Aug-1221:37x 86
Replrec.dll2011.110.2332.085396823-Aug-1221:42x 86
replsub.dll2011.110.2332.043003223-Aug-1221:37x 86
replsync.dll2011.110.2332.011771223-Aug-1221:37x 86
Snapshot.exe11.0.2332.02401623-Aug-1221:50x 86
spresolv.dll2011.110.2332.019604823-Aug-1221:37x 86
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
sqlmergx.dll2011.110.2332.027387223-Aug-1221:37x 86
ssravg.dll2011.110.2332.05524023-Aug-1221:37x 86
ssrmax.dll2011.110.2332.05320023-Aug-1221:37x 86
ssrmin.dll2011.110.2332.05320023-Aug-1221:37x 86
ssrpub.dll2011.110.2332.04091223-Aug-1221:37x 86
ssrup.dll2011.110.2332.03988823-Aug-1221:37x 86
xmlsub.dll2011.110.2332.022164823-Aug-1221:37x 86
SQL Server 2012 tjänster Core-databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atxcore.dll2011.110.2332.04040023-Aug-1221:41x 86
datacollectorcontroller.dll2011.110.2332.015969623-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.2332.034708823-Aug-1221:43x 86
rsfxft.dll2011.110.2332.03118423-Aug-1221:45x 86
sqagtres.dll2011.110.2332.05320023-Aug-1221:37x 86
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
sqlaccess.dll2011.110.2332.044180823-Aug-1221:42x 86
Sqlagent.exe2011.110.2332.044488023-Aug-1221:44x 86
sqlboot.dll2011.110.2332.016123223-Aug-1221:37x 86
sqldk.dll2011.110.2332.0163937623-Aug-1221:37x 86
sqllang.dll2011.110.2332.02601211223-Aug-1221:37x 86
sqlmin.dll2011.110.2332.02651438423-Aug-1221:37x 86
sqlos.dll2011.110.2332.02452823-Aug-1221:45x 86
sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2332.02401623-Aug-1221:37x 86
sqlscriptupgrade.dll2011.110.2332.0548296023-Aug-1221:43x 86
Sqlservr.exe2011.110.2332.016020823-Aug-1221:44x 86
sqltses.dll2011.110.2332.0815457623-Aug-1221:37x 86
SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:44x 86
sqlsqm_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2332.017096022-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2332.0361569622-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2332.023240023-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2332.0132193622-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:44x 86
sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
sqlmgmprovider.dll2011.110.2332.032968023-Aug-1221:37x 86
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dataprofileviewer.exe11.0.2332.031636823-Aug-1221:50x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623-Aug-1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023-Aug-1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223-Aug-1221:41x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2332.0584494423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2332.0203720023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2332.0210836823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2332.099835223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2332.0593556823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2332.0399201623-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2332.015457623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll11.0.2332.01172782423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.2332.0257889623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2332.021396823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223-Aug-1221:43x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623-Aug-1221:37x 86
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423-Aug-1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
msolap110.dll11.0.2332.0733281623-Aug-1221:37x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823-Aug-1221:42x 86
sql_bids_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
sqldest.dll2011.110.2332.019809623-Aug-1221:37x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2332.0780744023-Aug-1221:42x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023-Aug-1221:37x 86
SQLServer 2012 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623-Aug-1221:37x 86
msmdpump.dll11.0.2332.0692116823-Aug-1221:37x 86
msmdredir.dll11.0.2332.0677166423-Aug-1221:37x 86
msmdspdm.dll11.0.2332.019144023-Aug-1221:42x 86
msmdsrv.exe11.0.2332.04550856023-Aug-1221:45x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
msolap110.dll11.0.2332.0733281623-Aug-1221:37x 86
sql_as_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
sqlboot.dll2011.110.2332.016123223-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023-Aug-1221:37x 86
SQLServer 2012 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atl80.dll8.0.50727.622911468815-Nov-1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015-Nov-1122:11x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623-Aug-1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023-Aug-1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223-Aug-1221:41x 86
isserverexec.exe11.0.2332.012129623-Aug-1221:50x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016-Nov-1100:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015-Nov-1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615-Nov-1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615-Nov-1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415-Nov-1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216-Nov-1100:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216-Nov-1105:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616-Nov-1105:30x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2332.021396823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223-Aug-1221:43x 86
msdtssrvr.exe11.0.2332.021857623-Aug-1221:50x 86
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423-Aug-1221:37x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216-Nov-1105:32x 86
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415-Nov-1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815-Nov-1122:09x 86
sql_is_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
sqldest.dll2011.110.2332.019809623-Aug-1221:37x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223-Aug-1221:37x 86
SQL Server 2012 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atl80.dll8.0.50727.622911468815-Nov-1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015-Nov-1122:11x 86
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016-Nov-1100:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015-Nov-1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615-Nov-1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615-Nov-1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415-Nov-1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216-Nov-1100:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216-Nov-1105:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616-Nov-1105:30x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2332.062152023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2332.057236823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2332.015457623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2332.015457623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.2332.01172782423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2332.066657623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2332.033070423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2332.031022423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2332.016276823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2332.0550804823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.012590423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2332.0257889623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.0127688023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2332.030612823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2332.050273623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623-Aug-1221:48x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623-Aug-1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
msolap110.dll11.0.2332.0733281623-Aug-1221:37x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216-Nov-1105:32x 86
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415-Nov-1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815-Nov-1122:09x 86
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll11.0.2332.08904023-Aug-1221:42x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2332.0216161623-Aug-1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823-Aug-1221:42x 86
reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2332.012385623-Aug-1221:42x 86
reportingservicesservice.exe2011.110.2332.0161070423-Aug-1221:44x 86
reportingserviceswebserver.dll11.0.2332.0153083223-Aug-1221:42x 86
reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2332.0222305623-Aug-1221:42x 86
rsconfigtool.exe11.0.2332.0134651223-Aug-1221:50x 86
sql_rs_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023-Aug-1221:37x 86
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2332.062152023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2332.057236823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2332.015457623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2332.015457623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.2332.01172782423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2332.066657623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2332.033070423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2332.031022423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2332.016276823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2332.0550804823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.012590423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2332.0257889623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.0127688023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2332.030612823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2332.050273623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623-Aug-1221:48x 86
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll11.0.2332.08904023-Aug-1221:42x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2332.0216161623-Aug-1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823-Aug-1221:42x 86
reportingserviceswebserver.dll11.0.2332.0153083223-Aug-1221:42x 86
SQL Server 2012 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
copydatabasewizard.exe11.0.2332.066043223-Aug-1221:50x 86
dataprofileviewer.exe11.0.2332.031636823-Aug-1221:50x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623-Aug-1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023-Aug-1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223-Aug-1221:41x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.0732198419-Mar-1211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.044121619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2332.0399201623-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.2332.0257889623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.016625619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2332.036347222-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2332.08699223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll11.0.2332.085140823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll11.0.2332.014228823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll11.0.2332.010696023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll11.0.2332.0363976023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2332.038856023-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2332.013819223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2332.0366075223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2332.09364823-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2332.0276782423-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2332.0178734423-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.2332.034708823-Aug-1221:43x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
objectexplorer.dll11.0.2332.0392443223-Aug-1221:42x 86
radlangsvc.dll11.0.2332.016123223-Aug-1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823-Aug-1221:42x 86
rsconfigtool.exe11.0.2332.0134651223-Aug-1221:50x 86
sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
sqldest.dll2011.110.2332.019809623-Aug-1221:37x 86
sqleditors.dll11.0.2332.0158664023-Aug-1221:42x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2332.0780744023-Aug-1221:42x 86
sqlpackage.exe10.3.20302.09148019-Mar-1211:39x 86
ssms.exe2011.110.2332.023854423-Aug-1221:44x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223-Aug-1221:37x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
autoadmin.dll2011.110.2332.0108436823-Aug-1221:41x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623-Aug-1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023-Aug-1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223-Aug-1221:41x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe11.0.2332.050427223-Aug-1221:50x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2332.0584494423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2332.0203720023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2332.0210836823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2332.099835223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2332.0593556823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.2332.040443223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.2332.0201825623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:44x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623-Aug-1221:37x 86
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423-Aug-1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
msolap110.dll11.0.2332.0733281623-Aug-1221:37x 86
sql_tools_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023-Aug-1221:37x 86
SQLServer 2012Data Quality Manager
Microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.2332.012948823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.2332.08340823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.2332.047201623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Core.dll2011.110.2332.060616023-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.2332.08699223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.2332.024160823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.dll2011.110.2332.017454423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.2332.012180823-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Flow.dll2011.110.2332.03528023-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.2332.012692823-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Infra.dll2011.110.2332.0187028823-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Matching.dll2011.110.2332.037320023-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.2332.037115223-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.2332.013921623-Aug-1221:42x 86
DQSInstaller.exe2011.110.2332.0273454423-Aug-1221:50x 86
sql_dq_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
SQLServer 2012Data Quality-klient
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dataqualityservices.exe2011.110.2332.048225623-Aug-1221:50x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Infra.dll2011.110.2332.029947223-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.viewmodels.dll2011.110.2332.0104136023-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Views.dll2011.110.2332.0212628823-Aug-1221:42x 86
sql_dqc_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86
SQLServer 2012Fullständig textsökning
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
chsbrkr.dll12.0.9745.0168220022-Aug-1216:12x 86
sql_fulltext_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:37x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2012 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2011.110.2332.017864023-Aug-1221:45x 64
dtepkg.dll2011.110.2332.012334423-Aug-1221:43x 64
dtspipeline.dll2011.110.2332.0142843223-Aug-1221:43x 64
exceldest.dll2011.110.2332.025953623-Aug-1221:43x 64
Logread.exe2011.110.2332.060206423-Aug-1221:45x 64
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.0732198419-Mar-1211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.044121619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2332.017096022-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.016625619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2332.036347222-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2332.036347223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:50x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2332.08699223-Aug-1221:50x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2332.013819223-Aug-1221:49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2332.0366075223-Aug-1221:47x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2332.0276782423-Aug-1221:47x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:49x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2332.0196244823-Aug-1221:49x 64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2332.0361569622-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2332.023240023-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2332.0132193622-Aug-1218:16x 86
Msgprox.dll2011.110.2332.029844823-Aug-1221:42x 64
Rdistcom.dll2011.110.2332.081812823-Aug-1221:38x 64
replagnt.dll2011.110.2332.02964823-Aug-1221:38x 64
repldp.dll2011.110.2332.027899223-Aug-1221:38x 64
replisapi.dll2011.110.2332.036296023-Aug-1221:38x 64
Replmerg.exe2011.110.2332.047816023-Aug-1221:45x 64
Replprov.dll2011.110.2332.076129623-Aug-1221:38x 64
Replrec.dll2011.110.2332.0102241623-Aug-1221:47x 64
replsub.dll2011.110.2332.050017623-Aug-1221:38x 64
replsync.dll2011.110.2332.013716823-Aug-1221:38x 64
Snapshot.exe11.0.2332.02401623-Aug-1221:48x 86
spresolv.dll2011.110.2332.022830423-Aug-1221:38x 64
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
sqlmergx.dll2011.110.2332.031739223-Aug-1221:38x 64
ssravg.dll2011.110.2332.06292823-Aug-1221:38x 64
ssrmax.dll2011.110.2332.05985623-Aug-1221:38x 64
ssrmin.dll2011.110.2332.05985623-Aug-1221:38x 64
ssrpub.dll2011.110.2332.04654423-Aug-1221:38x 64
ssrup.dll2011.110.2332.04552023-Aug-1221:38x 64
xmlsub.dll2011.110.2332.027643223-Aug-1221:37x 64
SQL Server 2012 tjänster Core-databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atxcore.dll2011.110.2332.04654423-Aug-1221:43x 64
datacollectorcontroller.dll2011.110.2332.025544023-Aug-1221:43x 64
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.2332.041979223-Aug-1221:48x 64
rsfxft.dll2011.110.2332.03579223-Aug-1221:37x 64
sqagtres.dll2011.110.2332.06139223-Aug-1221:38x 64
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
sqlaccess.dll2011.110.2332.044846423-Aug-1221:47x 86
Sqlagent.exe2011.110.2332.060820823-Aug-1221:45x 64
sqlboot.dll2011.110.2332.016891223-Aug-1221:38x 64
sqldk.dll2011.110.2332.0200801623-Aug-1221:38x 64
sqllang.dll2011.110.2332.03394196823-Aug-1221:38x 64
sqlmin.dll2011.110.2332.03245051223-Aug-1221:38x 64
sqlos.dll2011.110.2332.02555223-Aug-1221:37x 64
sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2332.02504023-Aug-1221:38x 64
sqlscriptupgrade.dll2011.110.2332.0548193623-Aug-1221:38x 64
Sqlservr.exe2011.110.2332.019092823-Aug-1221:45x 64
sqltses.dll2011.110.2332.0892360023-Aug-1221:38x 64
SQL Server 2012 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2332.017096022-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2332.017096023-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2332.0361569622-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2332.0361569623-Aug-1221:49x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2332.023240023-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2332.023240023-Aug-1221:49x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2332.0132193622-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2332.0132193623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:48x 86
sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
sqlmgmprovider.dll2011.110.2332.032968023-Aug-1221:37x 86
sqlmgmprovider.dll2011.110.2332.042542423-Aug-1221:38x 64
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:48x 86
sqlsqm_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dataprofileviewer.exe11.0.2332.031636823-Aug-1221:50x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623-Aug-1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023-Aug-1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223-Aug-1221:41x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2332.0584494423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2332.0203720023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2332.0210836823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2332.099835223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2332.0593556823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2332.0399201623-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2332.015457623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll11.0.2332.01172782423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.2332.0257889623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2332.021396823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2332.021396823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223-Aug-1221:48x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623-Aug-1221:37x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.06366664023-Aug-1221:42x 64
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423-Aug-1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.01144008023-Aug-1221:47x 64
msolap110.dll11.0.2332.0733281623-Aug-1221:37x 86
msolap110.dll11.0.2332.0832660823-Aug-1221:38x 64
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823-Aug-1221:42x 86
sql_bids_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
sqldest.dll2011.110.2332.019809623-Aug-1221:37x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2332.0780744023-Aug-1221:42x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02089518423-Aug-1221:37x 64
SQLServer 2012 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623-Aug-1221:37x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.06366664023-Aug-1221:42x 64
msmdpump.dll11.0.2332.0769582423-Aug-1221:38x 64
msmdredir.dll11.0.2332.0677166423-Aug-1221:37x 86
msmdspdm.dll11.0.2332.019144023-Aug-1221:47x 86
msmdsrv.exe11.0.2332.06178760023-Aug-1221:45x 64
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.01144008023-Aug-1221:47x 64
msolap110.dll11.0.2332.0733281623-Aug-1221:37x 86
msolap110.dll11.0.2332.0832660823-Aug-1221:38x 64
sql_as_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
sqlboot.dll2011.110.2332.016891223-Aug-1221:38x 64
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02089518423-Aug-1221:37x 64
SQLServer 2012 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atl80.dll8.0.50727.622911366415-Nov-1120:51x 64
atl80.dll8.0.50727.622911468815-Nov-1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015-Nov-1122:11x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.012334423-Aug-1221:43x 64
dtspipeline.dll2011.110.2332.0142843223-Aug-1221:43x 64
exceldest.dll2011.110.2332.025953623-Aug-1221:43x 64
isserverexec.exe11.0.2332.012078423-Aug-1221:48x 64
isserverexec.exe11.0.2332.012129623-Aug-1221:50x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229166041615-Nov-1121:17x 64
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016-Nov-1100:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62293328015-Nov-1121:18x 64
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015-Nov-1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62293379215-Nov-1121:18x 64
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615-Nov-1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62295427215-Nov-1121:18x 64
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615-Nov-1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62294710415-Nov-1121:18x 64
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415-Nov-1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62295171215-Nov-1121:18x 64
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62295273615-Nov-1121:18x 64
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62295222415-Nov-1121:18x 64
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62293891215-Nov-1121:18x 64
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62293840015-Nov-1121:18x 64
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229165683215-Nov-1121:18x 64
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216-Nov-1100:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296502416-Nov-1105:27x 64
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216-Nov-1105:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616-Nov-1105:30x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62296348816-Nov-1105:39x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-1206:20x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:50x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423-Aug-1221:49x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:49x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2332.021396823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.Common.dll2011.110.2332.021396823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.datacorrection.dll2011.110.2332.06292823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2332.03067223-Aug-1221:48x 86
msdtssrvr.exe11.0.2332.021806423-Aug-1221:48x 64
msmdpp.dll11.0.2332.0754120023-Aug-1221:38x 64
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216-Nov-1105:32x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622951507216-Nov-1105:40x 64
msvcp80.dll8.0.50727.6229106240015-Nov-1120:50x 64
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415-Nov-1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622979667215-Nov-1120:48x 64
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815-Nov-1122:09x 86
sql_is_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
sqldest.dll2011.110.2332.026158423-Aug-1221:38x 64
txgroupdups.dll2011.110.2332.043412823-Aug-1221:37x 64
SQL Server 2012 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
atl80.dll8.0.50727.622911366415-Nov-1120:51x 64
atl80.dll8.0.50727.622911468815-Nov-1122:10x 86
atl80.dll8.0.50727.62299728015-Nov-1122:11x 86
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823-Aug-1221:48x 86
mfc80.dll8.0.50727.6229166041615-Nov-1121:17x 64
mfc80.dll8.0.50727.6229110592016-Nov-1100:01x 86
mfc80chs.dll8.0.50727.62293328015-Nov-1121:18x 64
mfc80chs.dll8.0.50727.62294096015-Nov-1123:41x 86
mfc80cht.dll8.0.50727.62293379215-Nov-1121:18x 64
mfc80cht.dll8.0.50727.62294505615-Nov-1123:41x 86
mfc80deu.dll8.0.50727.62295427215-Nov-1121:18x 64
mfc80deu.dll8.0.50727.62296553615-Nov-1123:41x 86
mfc80enu.dll8.0.50727.62294710415-Nov-1121:18x 64
mfc80enu.dll8.0.50727.62295734415-Nov-1123:41x 86
mfc80esp.dll8.0.50727.62295171215-Nov-1121:18x 64
mfc80esp.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80fra.dll8.0.50727.62295273615-Nov-1121:18x 64
mfc80fra.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80ita.dll8.0.50727.62295222415-Nov-1121:18x 64
mfc80ita.dll8.0.50727.62296144015-Nov-1123:41x 86
mfc80jpn.dll8.0.50727.62293891215-Nov-1121:18x 64
mfc80jpn.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80kor.dll8.0.50727.62293840015-Nov-1121:18x 64
mfc80kor.dll8.0.50727.62294915215-Nov-1123:41x 86
mfc80u.dll8.0.50727.6229165683215-Nov-1121:18x 64
mfc80u.dll8.0.50727.6229109363216-Nov-1100:01x 86
mfcm80.dll8.0.50727.62296502416-Nov-1105:27x 64
mfcm80.dll8.0.50727.62296963216-Nov-1105:40x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62295785616-Nov-1105:30x 86
mfcm80u.dll8.0.50727.62296348816-Nov-1105:39x 64
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2332.062152023-Aug-1221:47x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2332.057236823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2332.015457623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2332.015457623-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.2332.01172782423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2332.0134651223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2332.066657623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2332.033070423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2332.031022423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2332.016276823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2332.0550804823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.012590423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2332.0257889623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.0127688023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2332.030612823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2332.050273623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623-Aug-1221:45x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623-Aug-1221:37x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.06366664023-Aug-1221:42x 64
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.01144008023-Aug-1221:47x 64
msolap110.dll11.0.2332.0733281623-Aug-1221:37x 86
msolap110.dll11.0.2332.0832660823-Aug-1221:38x 64
msvcm80.dll8.0.50727.622947923216-Nov-1105:32x 86
msvcm80.dll8.0.50727.622951507216-Nov-1105:40x 64
msvcp80.dll8.0.50727.6229106240015-Nov-1120:50x 64
msvcp80.dll8.0.50727.622954886415-Nov-1122:09x 86
msvcr80.dll8.0.50727.622979667215-Nov-1120:48x 64
msvcr80.dll8.0.50727.622962668815-Nov-1122:09x 86
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll11.0.2332.08904023-Aug-1221:47x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2332.0216161623-Aug-1221:47x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823-Aug-1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.018990423-Aug-1221:47x 64
reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2332.015252823-Aug-1221:47x 64
reportingservicesservice.exe2011.110.2332.0234900823-Aug-1221:45x 64
reportingserviceswebserver.dll11.0.2332.0153082423-Aug-1221:47x 86
reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2332.0222305623-Aug-1221:47x 86
rsconfigtool.exe11.0.2332.0134651223-Aug-1221:50x 86
sql_rs_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02089518423-Aug-1221:37x 64
mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2332.062152023-Aug-1221:47x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2332.057236823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2332.057236823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2332.015457623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2332.015457623-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy11.0.2332.01172782423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2332.0134651223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2332.066657623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2332.066657623-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2332.033070423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2332.033070423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2332.031022423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2332.031022423-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2332.016276823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2332.016276823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2332.0550804823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2332.0550804823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.012590423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2332.012590423-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy11.0.2332.0257889623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.0127688023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2332.0127688023-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2332.011771223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2332.011771223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2332.030612823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2332.030612823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2332.050273623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2332.050273623-Aug-1221:45x 86
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll11.0.2332.08904023-Aug-1221:47x 86
reportingserviceslibrary.dll11.0.2332.0216161623-Aug-1221:47x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.018990423-Aug-1221:47x 64
reportingserviceswebserver.dll11.0.2332.0153082423-Aug-1221:47x 86
SQL Server 2012 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
copydatabasewizard.exe11.0.2332.066043223-Aug-1221:50x 86
dataprofileviewer.exe11.0.2332.031636823-Aug-1221:50x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623-Aug-1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023-Aug-1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.019707223-Aug-1221:41x 86
Microsoft.data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.0732198419-Mar-1211:39x 86
Microsoft.data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.044121619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2332.0399201623-Aug-1221:45x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2332.0134651223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll11.0.2332.0257889623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttask.dll11.0.2325.0705929-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.bulkinserttaskui.dll11.0.2325.01054009-Jun-1206:25x 86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.016625619-Mar-1211:39x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2332.036347222-Aug-1218:16x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2332.036347223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2332.030356823-Aug-1221:41x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2332.08699223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll11.0.2332.085140823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll11.0.2332.014228823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll11.0.2332.010696023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll11.0.2332.0363976023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2332.038856023-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2332.013819223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2332.0366075223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2332.09364823-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2332.035118423-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2332.0276782423-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2332.0178734423-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2332.07265623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.xevent.LINQ.dll2011.110.2332.034708823-Aug-1221:43x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
objectexplorer.dll11.0.2332.0392443223-Aug-1221:42x 86
radlangsvc.dll11.0.2332.016123223-Aug-1221:42x 86
reportingservicesnativeclient.dll2011.110.2332.015508823-Aug-1221:42x 86
rsconfigtool.exe11.0.2332.0134651223-Aug-1221:50x 86
sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
sqldest.dll2011.110.2332.019809623-Aug-1221:37x 86
sqleditors.dll11.0.2332.0158664023-Aug-1221:42x 86
sqlmanagerui.dll11.0.2332.0780744023-Aug-1221:42x 86
sqlpackage.exe10.3.20302.09148019-Mar-1211:39x 86
ssms.exe2011.110.2332.023854423-Aug-1221:44x 86
txgroupdups.dll2011.110.2332.027131223-Aug-1221:37x 86
SQL Server 2012 verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
autoadmin.dll2011.110.2332.0108436823-Aug-1221:41x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.010337623-Aug-1221:41x 86
dtepkg.dll2011.110.2332.012334423-Aug-1221:43x 64
dtspipeline.dll2011.110.2332.094152023-Aug-1221:41x 86
dtspipeline.dll2011.110.2332.0142843223-Aug-1221:43x 64
exceldest.dll2011.110.2332.019707223-Aug-1221:41x 86
exceldest.dll2011.110.2332.025953623-Aug-1221:43x 64
mdxquerygenerator.dll11.0.2332.010132823-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe11.0.2332.050427223-Aug-1221:50x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2332.0584494423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll11.0.2332.0140795223-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2332.0203720023-Aug-1221:46x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2011.110.2332.0210836823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll11.0.2332.099835223-Aug-1221:45x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll11.0.2332.0593556823-Aug-1221:45x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2332.06241623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.2332.040443223-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.2332.0201825623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:46x 86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll11.0.2332.051502423-Aug-1221:50x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:44x 86
Microsoft.SQLServer.packageformatupdate.dll11.0.2332.028769623-Aug-1221:49x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.04840545623-Aug-1221:37x 86
msmdlocal.dll11.0.2332.06366664023-Aug-1221:42x 64
msmdpp.dll11.0.2332.0676654423-Aug-1221:37x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.0962811223-Aug-1221:42x 86
msmgdsrv.dll11.0.2332.01144008023-Aug-1221:47x 64
msolap110.dll11.0.2332.0733281623-Aug-1221:37x 86
msolap110.dll11.0.2332.0832660823-Aug-1221:38x 64
sql_tools_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
xmsrv.dll11.0.2332.02419144023-Aug-1221:37x 86
xmsrv.dll11.0.2332.02089518423-Aug-1221:37x 64
SQL Server 2012 Data Quality Manager
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.2332.012948823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.association.dll2011.110.2332.012948823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.2332.08340823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.associationrules.dll2011.110.2332.08340823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.2332.047201623-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.cleansing.dll2011.110.2332.047201623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.Core.dll2011.110.2332.060616023-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.Core.dll2011.110.2332.060616023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.2332.08699223-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll2011.110.2332.08699223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.2332.024160823-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll2011.110.2332.024161623-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.dll2011.110.2332.017454423-Aug-1221:43x 86
Microsoft.ssdqs.dll2011.110.2332.017454423-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.2332.012180823-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.domainrules.dll2011.110.2332.012180823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.Flow.dll2011.110.2332.03528023-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Flow.dll2011.110.2332.03528023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.2332.012692823-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.index.dll2011.110.2332.012692823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.Infra.dll2011.110.2332.0187028823-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Infra.dll2011.110.2332.0187028823-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.Matching.dll2011.110.2332.037320023-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Matching.dll2011.110.2332.037320023-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.2332.037115223-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll2011.110.2332.037115223-Aug-1221:48x 86
Microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.2332.013921623-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.referencedata.dll2011.110.2332.013921623-Aug-1221:47x 86
DQSInstaller.exe2011.110.2332.0273403223-Aug-1221:48x 64
sql_dq_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
SQLServer 2012Data Quality-klient
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
dataqualityservices.exe2011.110.2332.048225623-Aug-1221:50x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Infra.dll2011.110.2332.029947223-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.viewmodels.dll2011.110.2332.0104136023-Aug-1221:42x 86
Microsoft.ssdqs.Studio.Views.dll2011.110.2332.0212628823-Aug-1221:42x 86
sql_dqc_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64
SQLServer 2012Fullständig textsökning
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
chsbrkr.dll12.0.9745.0169141622-Aug-1216:11x 64
sql_fulltext_keyfile.dll2011.110.2332.02350423-Aug-1221:42x 64

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket

Så här avinstallerar du den kumulativa uppdateringspaket:
 1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

  Obs! Om du kör Windows 7 kan du öppna den program och funktioner i på Kontrollpanelen.
 2. Leta reda på posten som har installerat den kumulativa uppdateringspaket.
 3. Högerklicka på posten och sedan markera Avinstallera ta bort det kumulativa uppdateringspaketet.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 System för namngivning av uppdateringspaket för Microsoft SQL Server-programvara för
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2723749 – senaste granskning 03/03/2014 20:03:00 – revision: 4.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server code-named 'Denali' - Community Technology Preview 1, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, SQL Server 2012 Enterprise Core

 • kbtshoot kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2723749 KbMtsv
Feedback
I=4050&did=1&t=">