stoppfel "0x00000050 visas" när du skapar en ögonblicksbild av en volym i Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2727941
Symptom
Föreställ dig följande:
 • Du har en eller flera diskar som är större än 64 TB på en dator som kör Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
 • Du försöker skapa en ögonblicksbild av en volym med hjälp av Volume Shadow Copy Service (VSS) på datorn.
 • En volym som är större än 64 TB väljs ska lagringsområdet för skuggkopian (kallas även "differensområdet").
I det här fallet visas ett Stop-felmeddelande av följande slag:
STOP: 0x00000050 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Kommentarer
 • Stop-fel beskriver en PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA problem.
 • De parametrar som visas i Stop-felmeddelandet beror på konfigurationen av datorn.
 • Det här problemet beror inte alla "0x00000050" STOPP-fel.
Lösning
Den här snabbkorrigeringen finns också på Microsoft Update-katalogen.

Information om snabbkorrigeringen

Viktigt Denna snabbkorrigering har getts ut igen till adressen som ett problem där den digitala signaturen på filer som produceras och signerade av Microsoft upphör för tidigt, som beskrivs i Microsoft Security Advisory 2749655.

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen bara för system där problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista
Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008
Mer information om hur du skaffar ett service pack för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP2LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista". MUM-filer och MANIFEST-filer samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut inte finns som är signerad med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Volsnap.sys6.0.6002.22894225,66413-Jul-201206:10x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Volsnap.sys6.0.6002.22894268,16013-Jul-201206:07x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Volsnap.sys6.0.6002.22894626,04813-Jul-201206:03IA-64
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Snabbkorrigeringar på sidan för begäran visas dock under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM,SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och Windows 7" avsnitt. MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut inte finns som är signerad med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Volsnap.sys6.1.7600.21269245,61611-Jul-201220:08x 86
Volsnap.sys6.1.7601.22054246,12811-Jul-201219:39x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Volsnap.sys6.1.7600.21269295,79211-Jul-201221:00x 64
Volsnap.sys6.1.7601.22054296,81611-Jul-201220:38x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Volsnap.sys6.1.7600.21269678,25611-Jul-201222:34IA-64
Volsnap.sys6.1.7601.22054680,81611-Jul-201219:24IA-64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om funktionen JÄRNVÄG finns på följande Microsoft-webbplats:För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,078
Datum (UTC)18-Sep-2012
Tid (UTC)07:37
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22894_none_17c98b0c129e3416.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,671
Datum (UTC)13-Jul-2012
Tid (UTC)06:13
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnAmd64_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22894_none_73e8268fcafba54c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,673
Datum (UTC)13-Jul-2012
Tid (UTC)06:13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,102
Datum (UTC)18-Sep-2012
Tid (UTC)07:37
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnIa64_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22894_none_17cb2f02129c3d12.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,672
Datum (UTC)13-Jul-2012
Tid (UTC)06:13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,255
Datum (UTC)18-Sep-2012
Tid (UTC)07:37
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,331
Datum (UTC)18-Sep-2012
Tid (UTC)07:50
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21269_none_163030db76727cd5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,083
Datum (UTC)11-Jul-2012
Tid (UTC)20:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22054_none_181c5c5b73954e1d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,083
Datum (UTC)11-Jul-2012
Tid (UTC)20:01
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnAmd64_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21269_none_724ecc5f2ecfee0b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,087
Datum (UTC)11-Jul-2012
Tid (UTC)21:23
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22054_none_743af7df2bf2bf53.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,087
Datum (UTC)11-Jul-2012
Tid (UTC)21:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,347
Datum (UTC)18-Sep-2012
Tid (UTC)07:50
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnIa64_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21269_none_1631d4d1767085d1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,085
Datum (UTC)11-Jul-2012
Tid (UTC)22:48
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22054_none_181e005173935719.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,085
Datum (UTC)11-Jul-2012
Tid (UTC)20:45
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,933
Datum (UTC)18-Sep-2012
Tid (UTC)07:50
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2727941 – senaste granskning 10/07/2014 04:47:00 – revision: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbmdd kbautohotfix kbsurveynew kbHotfixServer kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB2727941 KbMtsv
Feedback