Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Du kan inte öppna eller spara Office 2010-dokument på en WebDAV-server-fil på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2727994
Symptom
Föreställ dig följande:
 • Du kör ett Microsoft Office 2010-program på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
 • Du försöker öppna eller spara ett dokument som finns på en WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning)- filserver (WebDAV).
 • WebDAV-servern kräver ett smartkortcertifikat för certifikatautentisering.
 • Du kan välja rätt certifikat när du sätter in smartkortet.
I det här fallet visas inte dialogrutan FÄST och misslyckas åtgärden. Dessutom kan Office-program och Webclient-tjänsten svarar inte.

Anteckningar Det här problemet uppstår när en privat nyckel som lagras på smartkortet och PIN-kod krävs.
Lösning
Den här snabbkorrigeringen finns också på Microsoft Update-katalogen.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller för att skapa en serviceförfrågan, finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen är tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

För att installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa i vilket operativsystem varje snabbkorrigering gäller.
 • Filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker filversionsnummer, som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer och filer för tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Davclnt.dll6.1.7601.2212487,55203-Okt-201216:26x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22124116,22403-Okt-201214:32x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22124206,84803-Okt-201216:31x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Davclnt.dll6.1.7601.22124110,59203-Okt-201217:30x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.22124141,31203-Okt-201215:00x 64
Webclnt.dll6.1.7601.22124262,65603-Okt-201217:35x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.22124116,22403-Okt-201214:32x 86
Davclnt.dll6.1.7601.2212487,55203-Okt-201216:26x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22124206,84803-Okt-201216:31x 86
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnX86_4aaf168eee69fae51ff5ce6565bbb4b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_034279a8ed0b9869.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek709
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_90000bd3a02dac1d8b762e3c6246c5e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_33b825b1d0e614d7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek718
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_bd9168b6fc9398f953206de4034d140c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_fb91a9a14a1df8aa.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,059
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_96537fc3c9a73728.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,113
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)17:03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1730fbbc3d23a13e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,632
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)16:58
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_57abe0412b19a025.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,413
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)17:04
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_webdav-aktivera-ctl-a...rt-val-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_42e2abbb20291ede.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,619
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)16:58
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnAmd64_1ec701ca573c9619bc05b76ff0f1b36b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4a41ae8a3c2621fe.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek722
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_31fa26d1799ff2d65909b780b4de2f5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1d16a2609ef84d14.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek713
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_4aaf168eee69fae51ff5ce6565bbb4b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5f61152ca569099f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_4c9759b8116aac4e7ffbebae7ec29cf8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5a228f5b06a52eff.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek710
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_8f1fbb6109bee2489366e3073ecce5a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e9c7836d2105499d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,418
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_971f01c23591b09fbcab458045eaa8fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_a30f999ae3ee60f8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,065
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_a85ca99a3554e1a4856eff9eb2fb903e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_04fbd2e0627da523.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,066
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_cc408ba25c503f369d78d03e7917432c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_c6a7c6be162b4013.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)04-Okt-2012
Tid (UTC)07:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_f2721b478204a85e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,115
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)18:07
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_734f973ff5811274.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,634
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)18:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b3ca7bc4e377115b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,417
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)18:08
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_webdav-aktivera-ctl-a...rt-val-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9f01473ed8869014.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,621
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)18:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7da4419229e1d46f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,779
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)16:50
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_96537fc3c9a73728.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,113
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)17:03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_57abe0412b19a025.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,413
Datum (UTC)03-Okt-2012
Tid (UTC)17:04
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2727994 – senaste granskning 05/24/2013 16:32:00 – revision: 3.0

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2727994 KbMtsv
Feedback