KORRIGERA: En 32-bitars transaktionen Integrator eller BizTalk-adaptern för värdprogram program inte fungerar i 64-bitars Host Integration Server 2010

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2729431
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du har Microsoft Host Integration Server 2010 eller Microsoft Host Integration Server 2009installed på servern som kör en 64-bitarsversion av Windows Server.
  • Du använder transaktionen Integrator (TI) eller Microsoft BizTalk-adaptern för värd program (BAHA) för att integrera med en IBM-värdprogram.
  • TI eller BAHA-programmet körs som en 32-bitars-process.
I det här scenariot uppstår följande problem:
  • 32-bitars TI eller BAHA program upplevelser programundantag.
  • Du får inget TI spårningsdata när TI Windows-Initiated Processing (PIA) spårningsalternativ är aktiverade.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom TI inte skapas krävs registerparametrar under följande registerundernyckel på 64-bitarssystem när Host Integration Server Design Tools-komponenten inte är installerad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar

Design Tools-komponenten installeras inte om Microsoft Visual Studio är installerade på datorn. Om dessa parametrar i registret saknas, uppstå 32-bitars program för TI och BAHA programundantag. Även om dessa registerposter saknas aktiveras TI PIA spårning inte korrekt.
Lösning

Information om samlade uppdateringar

Host Integration Server 2010

Den korrigeringsfil som löser problemet ingår i samlingsuppdateringen 5 för Host Integration Server 2010. Du kan hämta den kumulativa uppdateringen 5 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2728515 Samlingsuppdateringen 5 för Host Integration Server 2010

Host Integration Server 2009

Den korrigeringsfil som löser problemet med i samlingsuppdateringen 7 för Host Integration Server 2009. Kumulativ uppdatering 7 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2975320 Kumulativ uppdatering 7 för Host Integration Server 2009
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
När uppdateringen har installerats, transaktionen Integrator och BizTalk-adaptern för värdprogram inte längre använda följande registerundernyckel för konfigurationsinformation för 32-bitars processer på 64-bitarssystem:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar

I stället används följande registernyckel för alla TI och BAHA processer:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cedar
Information om tredje parts ansvarsfriskrivning
Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2729431 – senaste granskning 09/19/2014 13:34:00 – revision: 2.0

Microsoft Host Integration Server 2010, Microsoft Host Integration Server 2009

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2729431 KbMtsv
Feedback