Anslutningsproblem och felmeddelanden i Outlook för en postlåda på en server som kör Exchange Server 2010

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2735060
Symptom
När du startar Microsoft Office Outlook med en profil som innehåller en postlåda på en server som kör Microsoft Exchange Server 2010 kan det hända att följande felmeddelande visas:

Felmeddelande 1
Det går inte att starta Microsoft Office Outlook. Det går inte att öppna Outlook-fönstret. Det gick inte att öppna mapparna.

Felmeddelande 2
Det går inte att öppna din standardmapp för e-post. Microsoft Exchange Server-datorn är inte tillgänglig. Det finns problem med nätverket eller datorn Microsoft Exchange Server är nere för underhåll.

Felmeddelande 3
Anslutningen till Microsoft Exchange Server är inte tillgänglig. Outlook måste vara online eller ansluten för att slutföra den här åtgärden.

Felmeddelande 4
Det går inte att öppna din standardmapp för e-post. Det gick inte att öppna informationsarkivet.

Felmeddelande 5
Det gick inte att logga in. Kontrollera att du är ansluten till nätverket och använder rätt server och postlådans namn. Anslutningen till Microsoft Exchange Server är inte tillgänglig. Outlook måste vara online eller ansluten för att slutföra den här åtgärden.

Dessutom, om du använder en profil i cachelagrat läge visar Outlook inte ett fel. Outlook startar i stället i thedisconnectedstate. (D.v.s. nedre högra hörnet av Outlook-fönster visar frånkopplad, skärmbilden för staten visas nedan).

Skärmbilden för nedre högra hörnet av Outlook-fönster

När du försöker skapa en ny Outlook-profil för en postlåda på en server som kör Exchange Server 2010 kan det hända att följande felmeddelande visas:

Felmeddelande 1
Åtgärden kunde inte slutföras. Anslutningen till Microsoft Exchange Server är inte tillgänglig. Outlook måste vara online eller ansluten för att slutföra den här åtgärden.

Felmeddelande 2
Det gick inte att matcha namnet. Anslutningen till Microsoft Exchange Server är inte tillgänglig. Outlook måste vara online eller ansluten för att slutföra den här åtgärden.

Felmeddelande 3
Det gick inte att logga in. Kontrollera att du är ansluten till nätverket och använder rätt server och postlådans namn. Anslutningen till Microsoft Exchange Server är inte tillgänglig. Outlook måste vara online eller ansluten för att slutföra den här åtgärden.

Felmeddelande 4
Det gick inte att matcha namnet. -Åtgärden kunde inte slutföras.

Felmeddelande 5
Din Server eller postlådans namn kunde inte matchas.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom RPC-kryptering krävs i standard Exchange Server 2010 Release Manufacturing (RTM) konfiguration. Dock som standard Microsoft Office Outlook 2003 används inte RPC-kryptering.

Obs!Problemet kan också uppstå om du använder Microsoft Office Outlook 2007 och du inaktiverar inställningen kryptera data mellan Microsoft Office Outlook och Microsoft Exchange -profil.

Obs!Kravet på RPC-kryptering är inaktiverat som standard i Exchange Server 2010 Service Pack 1. Kryptering kräver inte någon ny Client Access servrar (CAS) som distribueras i organisationen. CAS-servrar som distribuerade beforeService Pack 1 eller har uppgraderats till Service Pack 1 kommer dock behålla befintliga krav inställningen för RPC-kryptering.
Lösning
Lös problemet genom att använda någon av följande metoder.

Obs! Om du använder någon av automatiserade metoder (grupprincip eller en PRF-fil), se till att du helt testa metoden innan du distribuerar den i stor skala.

Metod 1: Inaktivera kravet på kryptering på alla servrar i Certifikatutfärdare

Westrongly rekommenderar att du lämnar kravet på kryptering aktiverat på servern och att du använder någon av de metoder som beskrivs i denna artikel. Metod 1 ingår i den här articleonly för situationer där du direkt inte kan distribuera de nödvändiga inställningarna för RPC-kryptering på Outlook-klienter. Om du använder metod 1 för Outlook-klienter kan ansluta utan att RPC-kryptering, se till att du aktiverar RPC-kryptering kravet på CAS-servrar så snabbt som möjligt för att upprätthålla en hög grad av klient-server-kommunikation.

Så här inaktiverar du krävs kryptering mellan Outlook och Exchange:

 1. Kör följande kommando i Exchange Management Shell på servern som kör Exchange 2010:
  Ange RpcClientAccess –ServerExchange_server_name> –EncryptionRequired $False

  Obs! Platshållaren Exchange_server_name> representerar namnet på en Exchange Server 2010-server som har rollen som klienten åtkomstservern.

  Du måste köra denna cmdlet för alla Exchange 2010-baserade servrar som har rollen som klienten åtkomstservern.
 2. Kör det här kommandot för varje Exchange 2010-server som har rollen som klienten åtkomstservern. Kommandot har också köras på varje postlåda serverroll som innehåller en offentlig mapp butik. Den offentliga mappen anslutningar från MAPI-klienten går direkt till tjänsten RPC-klienten åtkomst för postlådeservern.
 3. När Outlook klienter uppdateras med inställningen för att aktivera krypterade RPC-kommunikation med Exchange (se instruktionerna som följer), du kan återaktivera kravet på RPC-kryptering på din Exchange 2010-servrar som har rollen klientåtkomstserver.

  Om du vill aktivera RPC-kryptering krav på dina servrar med Exchange 2010 som har rollen klientåtkomstserver igen kör du följande kommando i Exchange Management Shell:

  Ange RpcClientAccess –Server Exchange_server_name> –EncryptionRequired $True
  Obs!

  Platshållaren Exchange_server_name> representerar namnet på en server med Exchange 2010 som har rollen som klienten åtkomstservern.

  Denna cmdlet måste köras för alla servrar med Exchange-klientåtkomstserverns.

Metod 2: Manuellt uppdatera eller skapa din Outlook-profil med RPC-kryptering

Outlook 2003

Gör så här om du vill uppdatera en befintlig Outlook 2003-profil manuellt så att den använder RPC-kryptering med Exchange 2010:

 1. Öppna e-post på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Visa profiler.
 3. Markera din profil och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på e-postkonton.
 5. Markera Visa eller ändra befintliga e-postkontonoch klicka sedan på Nästa.
 6. Markera Microsoft Exchange Server-kontot och klicka sedan på Ändra.
 7. Klicka på Fler inställningari dialogrutan som innehåller namn på din postlåda server och användare.
 8. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Microsoft Exchange Server .
 9. Markera kryssrutan kryptera data mellan Microsoft Office Outlook och Microsoft Exchange Server och klicka på OK (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 10. Klicka på Nästaoch klicka sedan på Slutför.
 11. Klicka på Stängoch sedan på OK.

Gör så här om du vill skapa en ny Outlook 2003-profil manuellt så att den använder RPC-kryptering med Exchange 2010:
 1. Öppna e-post på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till om du vill skapa en ny profil.
 3. Ange ett namn för din profil och klicka sedan på OK.
 4. Välj Lägg till ett nytt e-postkontoi dialogrutan E-postkonton och klicka sedan på Nästa.
 5. Markera Microsoft Exchange Serverpå sidan Servertyp i dialogrutan E-postkonton och klicka sedan på Nästa.
 6. Ange namnet på din Exchange Server 2010-server som har rollen klientåtkomstserver på sidan Inställningar för Exchange Server i dialogrutan E-postkonton.

  Obs! Den här servern kan skilja sig från den server som är värd för postlådan.
 7. Klicka på Fler inställningar.
 8. Klicka på OK när du får en "Åtgärden kunde inte slutföras" felmeddelande.
 9. Klicka på Avbryti dialogrutan Microsoft Exchange Server som innehåller knappen Kontrollera namn .
 10. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Microsoft Exchange Server .
 11. Markera kryssrutan kryptera data mellan Microsoft Office Outlook och Microsoft Exchange Server och klicka sedan på OK.
 12. Klicka på Nästaoch klicka sedan på Slutför.

Outlook 2007

Gör så här om du vill uppdatera en befintlig Outlook 2007-profil manuellt så att den använder RPC-kryptering med Exchange 2010:
 1. Öppna e-post på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Visa profiler.
 3. Markera din profil och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på e-postkonton.
 5. Markera Microsoft Exchange Server-kontot och klicka sedan på Ändra.
 6. Klicka på Fler inställningari dialogrutan som innehåller namn på din postlåda server och användare.
 7. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Microsoft Exchange Server .
 8. Markera kryssrutan kryptera data mellan Microsoft Office Outlook och Microsoft Exchange och klicka på OK (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 9. Klicka på Nästaoch klicka sedan på Slutför.
 10. Klicka på Stängoch Stäng.

Metod 3: Distribuera en grupprincip-inställningen för att uppdatera befintliga Outlook-profiler med RPC-kryptering

Från klientens perspektiv är distribuera krypteringsinställning Outlook Exchange förmodligen den enklaste lösningen för organisationer som har många Outlook-klienter. Den här lösningen innebär att en enda ändring på servern (domänkontrollanten) och klienterna uppdateras automatiskt när principen hämtas till klienten.

Outlook 2003

Grupprincip standardmallen (Outlk11.adm) för Outlook 2003 Service Pack 3 (SP3) innehåller inte den här inställningen som bestämmer inställningen för kryptering mellan Outlook och Exchange. Därför måste du använda en anpassad mall i grupprincip för att uppdatera befintliga profiler i Outlook 2003 så att RPC-kryptering används i Outlook Exchange-meddelande.

Att använda en anpassad grupprincip-mallfil (.adm) och följer dessa steg om du vill uppdatera befintliga profiler i Outlook 2003 med hjälp av grupprincip.
 1. Hämta följande fil från Microsoft Download Center:

  Hämta paketet Outlook_2003-Exchange_RPC_Encryption.adm nu.

  Obs! Anpassade ADM-mallen innehåller följande text.

  KLASSEN USERCATEGORY "Outlook 2003 RPC-kryptering"
  KATEGORI "Inställningar för Exchange" principen "Aktivera RPC-kryptering"
  KEYNAME Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
  En del "kryptera data mellan Microsoft Office Outlook och Microsoft Exchange" CHECKBOX
  VALUENAME EnableRPCEncryption
  VALUEON NUMERISKT 1 DEFCHECKED
  VALUEOFF NUMERISKT 0
  SLUT DEL
  SLUTET POLICYEND KATEGORI
  SLUTET KATEGORI
 2. Lägga till ADM-fil till din grupprincip Redigeraren för grupprincipobjekt.

  Obs!Hur du lägger till ADM-fil till grupprincip Object Editor varierar beroende på vilken version av Windows som du kör. Också, eftersom du kan tillämpa principen för en organisationsenhet (OU) och inte för hela domänen, stegen kan också variera i denna aspekt av en princip. Därför kontrollera detaljerad information i Windows-dokumentationen.

  Gå till steg 3 när du lägger till ADM-mallen till grupprincip Object Editor.
 3. I grupprincip Object Editor under AnvändarkonfigurationExpandera Klassiska administrativa mallar (ADM) om du vill hitta noden princip för mallen. Med hjälp av anpassade ADM-mallen i steg 1, den här noden kommer att namnges "Outlook 2003 RPC-kryptering.
 4. Under Outlook 2003 RPC-kryptering, Markera noden Inställningar för Exchange(skärmbilden för det här steget är som anges nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 5. I informationsfönstret dubbelklickar du på Aktivera RPC-kryptering.
 6. Lämna kryssrutan kryptera data mellan Microsoft Office Outlook och Microsoft Exchange är markerad på fliken inställningaktiverad.
 7. Klicka på OK.

Nu kommer den här inställningen tillämpas på arbetsstationerna för Outlook-klienten när grupprincip-uppdateringen. Testa den här ändringen genom att köra följande kommando vid en kommandotolk på en klient arbetsstation:
gpupdate/force
När du kör det här kommandot startar du Registereditorn på klientarbetsstationen för att kontrollera att det finns följande registerdata på klienten:

Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
DWORD: EnableRPCEncryption
Värde: 1

Om du ser det här registerdata i registret användes grupprincip-inställningen för den här klienten. Starta Outlook och kontrollera att den här ändringen löser fel som beskrivs i avsnittet "Symptom".

Outlook 2007

Inställningen för RPC-kryptering aktiveras som standard i Outlook 2007. Därför bör du distribuera den här inställningen genom att använda grupprincip för någon av följande orsaker:
 • Distributionen ursprungliga Outlook 2007 inaktiveras RPC-kryptering mellan Outlook och Exchange.
 • Du vill förhindra att användare ändrar inställningen för RPC-kryptering i deras Outlook-profil.
Standardmallen för grupprincip för Outlook 2007 innehåller grupprincip-inställningen som kontrollerar Outlook Exchange RPC-kryptering. Process för uppdatering av profiler i Outlook 2007 kräver därför färre steg än processen för Outlook 2003.

Om du vill uppdatera befintliga profiler i Outlook 2007 med hjälp av grupprincip, så här:
 1. Hämta den senaste versionen av mallen Outlk12.adm grupprincip. Genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
 2. Lägga till ADM-fil till en domänkontrollant.

  Obs!Hur du lägger till ADM-fil till en domänkontrollant varierar beroende på vilken version av Windows du kör. Också, eftersom du kan tillämpa principen för en organisationsenhet och inte för hela domänen, stegen kan också variera i denna aspekt av en princip. Därför kontrollera detaljerad information i Windows-dokumentationen.

  Gå till steg 3 när du lägger till ADM-mallen till grupprincip Editor.
 3. Under Användarkonfiguration, expanderar du Klassiska administrativa mallar (ADM) om du vill hitta noden princip för mallen. Med hjälp av mallen Outlk12.adm den här noden kommer att namnges "Microsoft Office Outlook 2007".
 4. Under Verktyg | Konto inställningar, Markera noden Exchange(skärmbilden för det här steget är som anges nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 5. Dubbelklicka på principinställningen Aktivera RPC-kryptering .
 6. På fliken inställning klickar du på aktiverad.
 7. Klicka på OK.

Nu kommer den här inställningen tillämpas på arbetsstationerna för Outlook-klienten när grupprincip-uppdateringen. Testa den här ändringen genom att köra följande kommando vid en kommandotolk på en klient:
gpupdate/force

När du kör det här kommandot startar du Registereditorn på arbetsstationen för att kontrollera att det finns följande registerdata på klienten:
Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
DWORD: EnableRPCEncryption
Värde: 1

Om du ser det här registerdata i registret användes grupprincip-inställningen för den här klienten. Starta Outlook och kontrollera att ändringen löser problemet.

Metod 4: Uppdatera befintliga profiler i Outlook 2003 för RPC-kryptering med hjälp av en anpassad PRF-fil

Obs!Eftersom inställningen för RPC-kryptering finns i registret i din Outlook-profil, kan du använda en PRF-fil för distribution av inställningen. Det finns dock några större problem och begränsningar som är viktiga att tänka på innan du implementerar den här metoden. Dessa omfattar följande:
 • Inställningarna för Exchange-konto i profilen kommer att skrivas över. Därför förlorar du alla icke profilinställningar som är konfigurerade på flikarna i dialogrutan Microsoft Exchange Server .

  Du kan till exempel konfigurera gemensamma inställningar skrivs över om du använder en PRF-fil för att uppdatera ett Outlook-profil i dialogrutan Microsoft Exchange Server. Dessa inställningar inkluderar följande:
  • Postlådor i profilen
  • Cachelagrat läge
  • Hämta Favoriter i gemensamma mappar
  Dessa inställningar kan konfigureras på fliken Avancerat i dialogrutan Microsoft Exchange Server(skärmbilden för fliken Avancerat visas nedan).

  Skärmbilden för fliken Avancerat
 • Du måste ha en PRF-fil som matchar din aktuella profilinställning för cachelagrade eller online-läge.

  Eftersom cachelagrat läge konfigureras på fliken Avancerat i dialogrutan Microsoft Exchange Server, skrivs den inställning som du har angett i PRF-fil konfigurationen i Outlook-profil. Kontrollera därför att inställningen cachelagrat läge i PRF matchar profilinställningen avsedda.

  Obs!Om du ändrar en befintlig profil i cachelagrat läge kommer PRF-fil Outlook att generera en ny OST-fil och synkronisera postlådan med den här filen.

Gör följande om du vill uppdatera befintliga profiler i Outlook 2003 med hjälp av en anpassad PRF-fil:
 1. Starta Custom Installation Wizard (CIW).

  Mer information om guiden Anpassad Installation finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. När du uppmanas välja en.msi-fil för Office 2003 och klicka sedan på Nästa.
 3. Välj Skapa en ny MST-filoch klicka sedan på Nästa.
 4. Använda standardsökvägen för MST-filen och klicka sedan på Nästa.
 5. Fortsätt att klicka påNästa tills den Outlook: Anpassa standardprofil dialogruta.
 6. Klicka på Ändra profiloch klicka sedan på Nästa.
 7. I den Outlook: Ange inställningar för Exchange dialogrutan och konfigurera Exchange för att matcha den aktuella konfigurationen för profilen.

  Till exempel om du använder cachelagrat läge, se till att du aktiverar alternativetKonfigurera cachelagrat Exchange-läge .

  Obs!Du måste ange namnet på Exchange 2010-servern som har rollen klientåtkomstserver för ditt Exchange Server-namn. Om postlådan finns på en server med Exchange 2010, utförs all kommunikation för Outlook Exchange-postlåda med hjälp av Exchange 2010-servern som har rollen klientåtkomstserver (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 8. Markera den skriver över befintliga Exchange-inställningarna om det finns en Exchange-anslutning (gäller endast när du ändrar profilen) kryssrutan.

  Obs! Om du inte markerar den här kryssrutan PRF-filen inte att uppdatera befintliga profiler med RPC-kryptering.
 9. När du är klar med ändringarna i den Outlook: Ange inställningar för Exchange dialogrutan klickar du på Nästa.
 10. I den Outlook: lägga till konton dialogrutan klickar du på Nästa.
 11. I den Outlook: ta bort konto och exportinställningar dialogrutan klickar du på Exportera profilinställningar.
 12. Ange ett filnamn för en PRF-fil i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.
 13. Klicka på Avbryti guiden Anpassad Installation och sedan på Ja när du ombeds bekräfta att du vill avsluta guiden.
 14. Öppna PRF-filen i anteckningar.
 15. Lägg till följande rad i avsnittet [ServiceEGS] :
  RPCEncryptData = 0x00004100
  Följande är ett exempel på avsnittet [ServiceEGS], när det har ändrats:
  [ServiceEGS]
  CachedExchangeConfigFlags = 0x00000100
  Namn = % användarnamn %
  HomeServer = e2010ch
  RPCEncryptData = 0x00004100
 16. Lägg till följande rad i avsnittet [Exchange globala avsnitt] :
  RPCEncryptData = PT_LONG, 0x6606
  Följande är ett exempel på avsnittet [Exchange globala avsnitt]när den ändras:
  [Exchange globala avsnitt]
  SectionGUID = 13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
  Namn = PT_STRING8, 0x6607
  HomeServer = PT_STRING8, 0x6608
  RPCoverHTTPflags = PT_LONG, 0x6623
  RPCProxyServer = PT_UNICODE, 0x6622
  RPCProxyPrincipalName = PT_UNICODE, 0x6625
  RPCProxyAuthScheme = PT_LONG, 0x6627
  CachedExchangeConfigFlags = PT_LONG, 0x6629
  RPCEncryptData = PT_LONG, 0x6606
 17. Obs!Följande steg är valfritt. Om du vill hoppa över detta steg går du till steg 18.

  Som standard Outlook skapa en säkerhetskopia av din ursprungliga profil och sedan skapa en ny profil som baseras på de ändringar som anges i PRF-fil. Lägg till följande rad längst ned i avsnittet [General] i PRF-fil om du vill förhindra att Outlook skapar du säkerhetskopierade profilen:
  BackupProfile = FALSKT
  Följande är ett exempel på avsnittet [General]när den ändras:
  [General]
  Anpassad = 1
  Profilnamn = test3
  DefaultProfile = Ja
  OverwriteProfile = Ja
  ModifyDefaultProfileIfPresent = FALSKT
  BackupProfile = FALSKT
 18. Spara ändringarna och stäng filen.
Du kan dirigera användare till och dubbelklicka på filen för att starta Outlook och ändra profilen om du vill använda PRF-fil. Eller du kan distribuera PRF-filen genom att följa stegen som beskrivs i avsnittet "Använda Outlook-profiler med hjälp av en PRF-fil" i Office Resource Kit följande sida:RPC-kryptering implementeras genom att anropa API för Windows RPC-kryptering. Denna kryptering kräver inte att du använder certifikat. RPC-krypteringsnivå (40-bitars eller 128-bitars) beror på vilken version av Windows som körs på klient- och serverdatorer.
Mer Information
Som nämnts i avsnittet "Orsak" uppstår inte detta problem för nya installationer som använder Exchange Server 2010 Service Pack 1 i en miljö med "greenfield".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2735060 – senaste granskning 10/10/2013 08:51:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

 • kbmt KB2735060 KbMtsv
Feedback