Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Microsoft Dynamics CRM 2011 samlade 11

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2739504
INTRODUKTION
Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgänglig. I den här artikeln beskrivs snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen. Den här samlade uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Obs! I den tidigare uppdateringen (samlad uppdatering 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011) infördes ytterligare funktioner och support. Mer information om detta finns på följande Microsoft-webbplatser:
Samlad uppdatering 10 innehåller förbättringar av prestanda när du hämtar flera frågor och för funktionen Snabbsökning. Mer information finns i avsnitten "Optimera prestanda för frågor mot stora datamängder" och "Optimera prestanda för frågor med snabbsökning" i följande Microsoft-faktablad:
Mer Information

Build-nummer och filnamn för den samlade uppdateringen

Samlad uppdateringBuild-nummerFilnamn (32-bitars versioner)Filnamn (64-bitars versioner)
Microsoft Dynamics CRM 2011 Server5.0. 9690.2839Ej tillämpligtCRM2011-Server-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Office Outlook5.0. 9690.2838CRM2011-klient-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-klient-KB2739504 -LangID-amd64.exe
E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-Router-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-bjuder-KB2739504 -LangID-i386.exeEj tillämpligt
Språkpaket för Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-Mui-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Rapporteringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835Ej tillämpligtCRM2011-Srs-KB2739504 -LangID-amd64.exe

Information om Samlad uppdatering

Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt lokalt för kunder den 11 oktober 2012.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet 2739504 nu.

Utgivningsdatum: 11 oktober 2012

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster, Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Viktigt!En databas som har skapats med hjälp av Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller senare kan inte importeras till en distribution av Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en tidigare version. Detta scenario stöds inte.

Windows Update-installation

Om du vill installera Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 automatiskt kan du använda Windows Update. Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgänglig på Windows Update den 23 oktober 2012.

Du kan även ställa in Windows så att rekommenderade uppdateringar installeras automatiskt. Den här inställningen kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt.

Mer information om vilka typer av uppdateringar som Microsoft publicerar finns på följande Microsoft-webbplatser:
Så här installerar du Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Windows Update:
 1. Klicka på Startoch Skriv Uppdatering i rutan Påbörja sökning . Klicka på Windows Updatei listan över sökresultat.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar i navigeringsfönstret och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 3. Om du får ett meddelande om att viktiga uppdateringar är tillgängliga eller som uppmanar dig att granska viktiga uppdateringar kan du visa och välja att installera viktiga uppdateringar.
 4. I listan klickar du på någon viktig uppdatering för mer information. Markera kryssrutan för de uppdateringar du vill installera och klicka sedan på OK.
 5. Klicka på installera uppdateringar.
 6. Läs och acceptera licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Skriv in lösenordet om du ombeds ange ett administratörslösenord. Om du uppmanas att ange en bekräftelse anger du bekräftelsen.

Tänk på att Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM Server-komponenter inte ska läggas upp på Windows Update. Men alla komponenter ska läggas upp här.

Manuell installation

Så här installerar du Samlad uppdatering 11 manuellt för Microsoft Dynamics CRM 2011.

Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 kommer att vara tillgänglig på Windows Update den 23 oktober 2012
 1. Gå till följande Microsoft Update catalog-webbplatsen:
 2. I den söka skriver du2739504, och klicka sedan på Sök.
 3. Klicka på Lägg till att lägga till uppdateringen i korgen.
 4. Klicka på Hämta.
 5. Klicka på Bläddraoch ange i vilken mapp du vill hämta uppdateringen.
 6. Klicka på Fortsättoch sedan på jag accepterar att acceptera licensvillkoren för programvara från Microsoft.
 7. Klicka på Stängnär uppdateringen har hämtats till den plats som du har angett.
Om du vill veta mer om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar, drivrutiner och snabbkorrigeringar för Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • Du bör avsluta alla befintliga CRM-sessioner och starta en ny session CRM så att ändringarna när du har installerat den här samlade uppdateringen.
 • När du konfigurerar avmarkera ett språkpaket, återgår språkinställningar för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder detta språk till standardspråket. Språkinställningar för användare uppdateras inte med nytt etableringsprocessen. Därför måste användare återställa sina språkinställningar under personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011.

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 (build 5.0.9690.1992) eller senare installerat för den här samlade uppdateringen. Om du vill veta mer om Samlad uppdatering 6 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2600640 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011
Om du vill veta mer om kompatibilitet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2669091 Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Krav på omstart

Om du ombeds startar du om datorn när du har installerat samlade uppdateringen.

Information om borttagning

Du kan avinstallera Samlad uppdatering 11 från en server som kör Microsoft Dynamics CRM. Men du bör säkerhetskopiera databasen innan du avinstallerar Samlad uppdatering 11. Mer information finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:Observera att om Samlad uppdatering 10v2 installeras ovanpå Samlad uppdatering 10v1 måste CRM för Outlook-klienten konfigureras om ifall Samlad uppdatering 10v2 tas bort av någon anledning.

Problem som löses i Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011

Samlad uppdatering 11 innehåller följande korrigeringsfiler och uppdateringar:
 • Behörigheter för SystemForm enheter tilldelas inte korrekt när du uppgraderar en organisation från Microsoft Dynamics CRM 4.0 till Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • När du kör funktionen Ange ämne i ett e-postmeddelande visas alla aktiva konton i uppslagsvyn. Du bör dock ange en annan standardvy för sökningen.
 • Parametern WAUTH stöds inte i Egenskaper för Federation i webbtjänsten distribution.
 • När du kör funktionen Koppla kraschar du Word Automation Services CRM-tillägget.
 • När du ändrar inställningen Första veckan på året i Organisationsinställningarna betraktas inte ändringarna när fetch-funktioner används för att hämta vissa datumdata som är grupperade efter vecka.
 • När du ändrar en påminnelse i Outlook, är återkommande avtalade tider skadade.
 • När du utför en snabb sökning i vyn aktiviteter kan sökningen returnera oväntade resultat.
 • Du kan inte dölja menyfliksområdet CRM i Outlook 2010.
 • Adressentiteten bok synkronisera listan filtreras inte av säkerhetsbehörigheter.
 • När du utför massåtgärder i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook blir långsam.
 • När du ansluter till ett CRM-webbplatsen i en distribution för autentisering av fordringar får autentisering motorn avslå begäran. I det här fallet visas följande felmeddelande:
  404 – filen eller katalogen kan inte hittas.
 • När du bläddrar till identifieringstjänsten visas följande felmeddelande:
  Servern kunde inte behandla begäran eftersom ett internt fel.
  Det här problemet beror på adressen i deployment manager.
 • Regel distributionsguiden fungerar inte i en blandad miljö med Microsoft Exchange Server 2003 och Exchange Server 2010.
 • När du använder anpassade menyalternativ, kan det uppstå ett skriptfel i Internet Explorer.
 • Snabb sökning gäller inte användarens datumformat standardinställningen.
 • Sekundära sorteringsfunktionen fungerar inte i en vy i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten. Det här problemet uppstår när registernyckeln DisableMapiCaching är aktiverad.
 • Arbetsflödesinstanser som har uppgraderats från arbetsflödet definitioner för Microsoft Dynamics CRM 4.0 fungerar inte korrekt när arbetsflödet definitioner använder ägande användare eller ägande team.
 • CreatedOn och ModifiedOn värden för en post UOM primärenhet skapas i felaktigt format i databasen.
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook fungerar inte när du ansluter klienten till en organisation i Dynamics CRM 2011.
 • När du utför en synkronisering i Outlook 2007 som har cachelagrat Exchange-läge inaktiverat försöker synkroniseringen igen främja CRM email-aktiviteter som har skickats till en webbklient.
 • När du försöker stänga Förhandsgranska formulär, uppstår ett skriptfel. Det här problemet uppstår när en flik som innehåller ett underrutnät är dolt.
 • När du importerar en hanterad lösning genereras granskningsposter oväntat.
 • Dynamics CRM Anspråksbaserad autentisering fungerar inte med användare av betrodda partner Federation Service ADFS (Active Directory).
 • Alla fält i formuläret redigerare nedtonade oväntat när du har ändrat inställningen sökbar för Dynamics CRM 2011-attributet i editor-formulär.
 • Sökbara inställningen i fältet uppdateras inte korrekt när du importerar en lösning som innehåller ett fält som innehåller sökbara värdet Nej.
 • När du installerar Microsoft Dynamics CRM 2011-klient för Outlook på en dator som kör Windows 8 är Windows Identity Foundation (WIF) inte aktiverat.
 • JavaScript-redigerare är begränsad till 2 000 tecken oväntat. I det här fallet kan ett skript som innehåller mer än 2 000 tecken trunkeras.
 • Klienten kraschar när du konfigurerar Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook att använda SQL Server CE 4.0.
 • När du försöker importera en lösning visas följande felmeddelande:
  Lösningspaketet kan inte importeras eftersom det innehåller ogiltig XML.
 • Snabb sökning misslyckas och visar inget resultat.
 • När du sparar ett formulär, spara åtgärden blockeras av en åtgärd för uppdatering av rutnätet huvudsidans bakgrund.
 • Följande felmeddelande loggas i spårningsloggen för Microsoft Dynamics CRM-klienten:
  NullReferenceException<InvalidateItemCache></InvalidateItemCache>
 • Spara ett formulär är blockerad av uppdatering av rutnätet huvudsidans bakgrund.
 • Schemaläggning dialogruteformulär visas när du sparar en tjänsteaktivitet omplaneras.
 • Dubbla jobb för dubblettidentifiering Visa inte fler än 12 poster och Sidnavigering är inaktiverad.
 • "Det gick inte att visa poster i den här vyn" felmeddelande när du använder filter för speciella händelser.
 • Kan anges i fälten X och Y i diagram i Outlook.
 • Kan inte infoga nyckel dubblettraden i objektet DBO.DependencyNodeBase när du importerar en lösning.
 • Dubbletter av avtalade tider som skapas i Microsoft CRM-klienten för Outlook när mötet först skapas i webbklienten och redigeras i Outlook.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt


Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Guiden för regeldistribution fungerar inte i en blandad miljö för Exchange 2003 och Exchange 2010.

Guiden för regeldistribution fungerar inte i en blandad miljö för Exchange 2003 och Exchange 2010.


Uppdatering samlad 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Mer information om EnableRetrieveMultipleOptimization funktioner i avsnittet "Optimera för prestanda för frågor mot stora datamängder" i faktabladet Optimera och underhålla prestanda för en serverinfrastruktur för Microsoft Dynamics CRM 2011 . Mer information om funktionen Snabbsökning i avsnittet "Optimera för prestanda av snabba sökningar" i faktabladet Optimera och underhålla prestanda för en serverinfrastruktur för Microsoft Dynamics CRM 2011 . Om du vill hämta faktablad Optimera och underhålla prestanda för en serverinfrastruktur för Microsoft Dynamics CRM 2011 , finns på följande Microsoft Download Center-webbplats:Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera och konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2651621 Datorn blir långsam när du använder Sök efter tillgängliga tider i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera och konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. I artikeln beskrivs instruktioner som du kan följa när du har installerat Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 för att rensa tabellen PrincipalObjectAccess:
2664150 Hur du styr PrincipalObjectAccess tabell tillväxt i CRM 2011
2741514 Dåliga prestanda vid fästa vyer i Microsoft Dynamics CRM
Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera och konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. I artikeln beskrivs instruktioner som du kan följa innan du installerar Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 om du vill ha funktionerna i den utgivna versionen av Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Datorn är långsam när du utför RetrieveMultiple frågor på stora datamängder i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som har getts ut som enskilda korrigeringar

Följande programfel har fastställts och levereras som COD-korrigeringar:

 • En minnesläcka uppstår när du öppnar en hanterad dialogruta i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook. Dessutom kan krascha Outlook-klienten.
 • När du lägger till ett OnSave-åtgärdsskript på en Service Activity entity med hjälp av Redigeraren för Jscript-bibliotek fungerar inte OnSave-åtgärden som förväntat innan en serviceaktivitet uppdateras i databasen.
 • När du ändrar ett prislisteobjekt uppdateras oväntat avslutade möjligheter.
 • Du kan inte oväntat aktivera alternativet Skicka e-post för en entitet som har befintliga poster.
 • När du svarar på ett e-postmeddelande som har spårats i Microsoft Dynamics CRM 2011 infogas två poster i tabellen ActivityPointerBase felaktigt.
 • Anpassade felmeddelanden för plugin-program för software development kit (SDK) visas inte som förväntat. I stället visas ett allmänt felmeddelande om att åtgärden avbröts för ISV-kod.
 • Du kan inte oväntat lägga till en bifogad dokumentation till en anpassad entitet.
 • När du lägger till många medlemmar i en utskickslista blir prestanda långsam. Dessutom kan det uppstå ett skriptfel i Internet Explorer. Det här problemet uppstår när funktionen för växlingsfilen används vid sökning av medlemmar.
 • När flera säkra tokentjänster (STS) används för åtkomst till Microsoft Dynamics CRM 2011, blockeras parametern WHR (Home-sfär) som lagts till CRM-sitemap oväntat av parameter-filtret.
 • Anta att du skapar en avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM 2011. Du kan redigera den avtalade tiden i Outlook. I det här fallet skapas dubbletter av avtalade tider.
 • När du har installerat Samlad uppdatering 10 kan felet SDK DataContractJsonSerializer uppstå i servicekontrakt.
 • Följande felmeddelande visas i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook:
  Händelse-ID 9646: MAPI-sessionen överskred Maximalt 250 objekt av typen "objtmessage".
 • När du kör funktionen Ange ämne i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook kan du få en varning om att du inte har behörighet att utföra den här åtgärden.

Update Rollup 11 filinformationBekräftelser

Microsoft Tack följande för att arbeta med oss att skydda våra kunder:Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 2739504 – Zadnji pregled: 05/14/2014 02:28:00 – Revizija: 9.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2739504 KbMtsv
Povratne informacije