Outlook för Mac fel "kunde inte hämta information om ombud från servern. Försök igen senare."

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2742644
Symptom
Du öppnar Verktyg, konton, Avancerat, ombud i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011 och du ser följande felmeddelande:

"Kunde inte hämta information om ombud för formulär på servern. Försök igen senare."
När felet uppstår youcannot ändrar Ombudsinställningarna eller visa din aktuella ombud.
Orsak
Det här problemet kan uppstå när det finns en ogiltig användare som har lagts till som ombud, till exempel ett konto som har tagits bort från yourorganization.
Lösning
Ta bort ogiltiga användarkontot från ditt ombud i Outlook för Windows.
  1. Konfigurera kontot i Outlook för Windows, till exempel Outlook 2010 eller 2013.
  2. På den filen klickar du på kontoinställningar, Ombud.
  3. Leta efter ett ombud som visar "(hittades inte)".
  4. Välj detta Ogiltigt ombud och klicka sedan på Ta bort.Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2742644 – senaste granskning 08/11/2015 10:17:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook för Mac för Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • kbmt KB2742644 KbMtsv
Feedback