Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

En användare kan inte komma åt en postlåda med hjälp av Outlook när en fjärransluten postlåda flyttas från en lokal Exchange Server-miljö till Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2745710
PROBLEMET
När du flyttar en användares postlåda från en lokal Microsoft Exchange Server-miljö till Microsoft Office 365 kan inte användaren åtkomst till postlådan med hjälp av Microsoft Outlook. Användaren kan emellertid komma åt postlådan med hjälp av Outlook Web App.

Dessutom visas kanske ett felmeddelande i Exchange Management Console som liknar följande efter misslyckade remote postlådan flytta:
<Date>[ <Time>] <Date> <Time>[] Kunde inte konvertera källa postlådan 'Primär (00000000-0000-0000-0000-000000000000)' e-postfunktioner användare efter flytten. Försök 6/6. Fel: UpdateMovedMailboxPermanentException.</Time> </Date> </Time></Date>
ORSAK
Det här problemet kan uppstå om du inaktiverar arv av behörigheter på målanvändaren i lokal Active Directory-schemat.

Därför, även om lokal postlåda har markerats som flyttas i Exchange Server kan inte konverteras till en postlåda för fjärranvändare som förväntat. Lokal postlåda fortsätter att inkludera en vanliga användare med postlådor.
LÖSNING
Lös problemet så här:
 1. Identifiera alla användaregenskaper på postlådan och spara informationen i en textfil. Genom att öppna Exchange Management Shell och kör du följande kommando:
  Get-Mailbox <UserMailbox> | fl | Out-File C:\UserMailbox.txt
 2. Inaktivera lokal postlåda. Genom att använda någon av följande metoder:
  • Använda Exchange Management Console för att inaktivera lokal postlåda.
  • Använda Exchange Management Shell för att inaktivera lokal postlåda. Det gör du genom att köra följande kommando i Exchange Management Shell:
   Disable-Mailbox <UserMailbox>
   Mer information om denna cmdlet finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:
 3. Konvertera lokal postlåda till en postlåda för fjärranvändare. Genom att köra följande cmdlet Exchange Management Shell:
  Enable-RemoteMailbox -Identity <UserName> -RemoteRoutingAddress <UserName@domain.mail.onmicrosoft.com>
 4. När remote postlådan har etablerats, ändra egen postlåda attribut (till exempel den legacyExchangeDN attribut) som du vill ha och som inte tilldelats av en e-postadress princip till användarkontot.
MER INFORMATION
Obs! Remote postlåda består av en e-postfunktioner användare som finns i Active Directory lokaler och en associerad postlåda som finns i en molnbaserad tjänst i Microsoft Exchange 2010.

Mer information om de cmdlets som nämns i denna artikel finns på följande Microsoft TechNet-webbplatser:
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2745710 – senaste granskning 05/18/2016 04:44:00 – revision: 11.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365e o365a o365m o365022013 kbmt KB2745710 KbMtsv
Feedback
ngIf: !noChrome -->
end ngIf: !noChrome -->
t>