Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

En mobil enhet kan inte ibland ansluta till Exchange Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2748176
PROBLEMET
När du försöker synkronisera en mobiltelefon som använder Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) med Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 kan inte ansluta enheten. Beroende på din enhet kan du få något av följande felmeddelanden:
Det går inte att hämta post
Det gick inte att ansluta till servern.
Det går inte att hämta post
Ett fel uppstod när leverera meddelandet.
Det går inte att öppna anslutningen till servern på grund av en säkerhetsuppdatering.
Om du använder Exchange administratörscenter för att visa information för mobil enhet eller om du samlar in en Synkroniseringslogg för enheten kan du få följande felmeddelande:
AccessState:
Åtkomst nekad
Kolumnen åtkomst sominnehåller ytterligare information om följande:
För många identiska kommandon
Steg som Office 365-administratörer kan använda för att identifiera problemet i Exchange administratörscenter finns i avsnittet "Mer Information".
ORSAK
När en mobil enhet fungerar på ett sätt som kan påverka Exchange Online service prestanda negativt, placeras enheten i ett Åtkomst nekas tillstånd för en kort stund. Detta inträffar till exempel om en enhet skickar för många identiska synkronisera kommandon till tjänst för en viss mapp i en mycket kort tid.

Exchange Online har infört EAS begränsning för att hantera och underhålla optimala prestanda för Exchange Online-miljön i Office 365. Mer information om hur du kan visa access-tillståndet för den mobila enheten när du usethe Exchange admin center och hur du loggar in för att samla in EAS, finns i avsnittet "Mer Information".
LÖSNING
Så här om du vill undvika det här problemet när du diskuterar lösningen med leverantören av enheten eller transportföretaget:
  1. När synkroniseringen fördröjning, tryck upprepade gånger på inte knappen synkronisera på mobila enheter. Dessutom inte att snabbt växla mellan mappar och tryck upprepade gånger på knappen Synkronisera.
  2. Vänta minst 10 minuter innan du vidta ytterligare åtgärder så att den begränsning tas automatiskt bort av tjänsten.
  3. Växla till manuell synkronisering se om som fungerar att ansluta och synkronisera enheten med postlådan. Om du gör detta hjälper till att hindra enheten från att skicka för många identiska kommandon.
Om problemet kvarstår kontrollerar du trådlös anslutning för enheten i det lokala nätverket. Du kan behöva kontakta tillverkaren eller transportföretaget att samla in och granska enhet loggning.

Om problemet inte är löst, kan du kontakta tillverkaren av mobila enhet om du vill rapportera och undersöka problemet.

Obs! Genomförandet av protokollet EAS på enheten kontrollerar antalet kommandon som skickas till tjänsten. Microsoft Support kan inte ändra programvaran på enheterna. Uppdateringar till enheten kan endast ske via enhetens tillverkare.
MER INFORMATION

Visa information om mobil enhet

Mer information om hur du visar information om mobila enhet finns Visa Information om mobil enhet för användare.

Samla in EASlogs

Mer information om hur du samlar in EAS loggar finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2461792 Hur samlar in ActiveSync enheten loggarna om du vill felsöka synkroniseringsproblem mellan mobila enheter och Exchange Online
Du kan öppna filen med en textredigerare som Anteckningar. Loggfilen, Sök efter felet 503 som innehåller följande information:
  • ResponseHeader tillsammans med AccessState: blockerade
  • AccessStateReason: SyncCommands eller AccessStateReason : RecentCommands
Tänk på att före detta fel enheten kan skicka samma kommando flera gånger. Enheten kan till exempel skicka kommandot synkronisera med samma parametrar som SyncKey och CollectionId.

Om du undersöker tidsstämplar visas de kommandon som skickas flera gånger i en period med mycket kort tid, vilket resulterar i 503 tjänsten är inte tillgänglig-felet. Detta tyder på att en enhet fungerar på ett sätt som gör att Exchange Online-tjänsten aktiverar bandbreddsbegränsning skydd att förhindra att enheten som påverkar prestanda för tjänsten.

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2748176 – senaste granskning 07/13/2014 20:36:00 – revision: 9.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365e o365a o365p o365022013 o365m kbmt KB2748176 KbMtsv
Feedback
rome -->