Inaktivera Java webben plugin-program i Internet Explorer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2751647
Introduktion
Java är en unik form av utökningsbarhet eftersom det kan anropas på följande två sätt:
  • Med hjälp av enapplet elementet
  • Med hjälp av enobjekt element som har ett CLSID: en i en Java virtual machine (JVM)
Dessa två anrop metoder ingår i olika säkerhetsåtgärder. Den här Knowledge Base-artikel innehåller enlätt fix-lösning Om du vill inaktivera Java web plugin-program från att läsas in via dessa kontroller. Theeasy rätta lösningen kommer även att inaktivera Java nätverket startar Protocol (JNLP)-hanterare.
Mer Information
Kunder kan inaktivera Java webben plugin-program i Internet Explorer genom att installera lämplig korrigeringsfil för enkel lösning i den här artikeln. Theeasy fix-lösning används iProgramkompatibilitets-Shim infrastruktur. Varje gång som Internet Explorer laddas ett bibliotek kommer att matas in som blockerar alla instanser som försöker ladda Java webben plugin-program.

Theeasy rätta lösningen innehåller även en procedur som inaktiverar JNLP-hanteraren genom att ändra Windows-registret.

Viktigt

Thiseasy korrigering lösning utför procedurer som ändrar systemets konfiguration och registret. Även om inga problem förväntas medan du installerar theeasy rätta lösningen, föreslår vi att du kan skapa en återställningspunkt peka och säkerhetskopiera registret innan du kör lösningen. Du kan sedan återställa datorns systemfiler och registret om det uppstår problem.

Mer information om hur du skapar en återställningspunkt peka, klicka på följande artiklar:
948247 Så här anger du en systemåterställningspunkt i Windows XP
För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du vill inaktivera Java web-plugin-program i Internet Explorer automatiskt klickar du på knappen Hämta . Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
  • Du måste starta om Internet Explorer för att ändringarna ska börja gälla.
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Inaktivera Java web-plugin

Hur du ångra ändringarna

Torestore Java web-plugin-programmet i Internet Explorer och JNLP-hanteraren klickar du på knappenHämta. Klicka påKörellerÖppnai dialogrutanFilhämtningoch följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
  • Du måste starta om Internet Explorer för att ändringarna ska börja gälla.
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Återställa Java web-plugin

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2751647 – senaste granskning 01/14/2016 01:35:00 – revision: 3.0

Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbexpertiseinter kbsecurity kbmsifixme kbfixme kbmt KB2751647 KbMtsv
Feedback