En uppdatering som förbättrar prestanda för Printbrm.exe i Kommandotolken i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2752259
Symptom
Denna artikel beskriver en uppdatering som förbättrar prestanda för kommandoradsverktyget Printbrm.exe på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. När du har installerat uppdateringen löses följande problem som uppstår på datorn:

Problem 1
Föreställ dig följande:
 • Du kan ansluta en skrivare till en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
 • Du kan ändra vissa säkerhetsinställningar för skrivare på datorn.
 • Du säkerhetskopierar skrivarens inställningar med hjälp av kommandoradsverktyget Printbrm.exe.
 • Du kan återställa skrivarinställningarna på en andra Windows 7-Windows Server 2008 R2-baserad dator eller med hjälp av kommandoradsverktyget Printbrm.exe. Säkerhetsinställningarna för skrivaren återställs korrekt.
 • Du säkerhetskopiera inställningar för skrivare på den andra datorn med hjälp av kommandoradsverktyget Printbrm.exe.
 • Du kan återställa skrivarens inställningar på en tredje dator med Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 med hjälp av kommandoradsverktyget Printbrm.exe.
I det här fallet återställs säkerhetsinställningarna för skrivare på datorn tredje felaktigt. Skrivaren är konfigurerad för att standardinställningarna på tredje dator.

Obs! Lös problemet genom att installera uppdateringen som beskrivs i denna artikel på andra och tredje datorer.

Problem 2
Föreställ dig följande:
 • Du kan skapa flera utskriftsköer på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. Exempelvis kan du skapa mer än 500 utskriftsköer på datorn.
 • Du kan använda kommandoradsverktyget Printbrm.exe säkerhetskopiera utskriftsköerna på datorn.
 • Du återställer säkerhetskopian med hjälp av kommandoradsverktyget Printbrm.exe.
I det här fallet är den tid som krävs för att återställa säkerhetskopian längre tid än förväntat.

Problem 3
Anta att du använder kommandoradsverktyget Printbrm.exe säkerhetskopiera eller återställa inställningar för skrivare på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. Ett mindre allvarligt fel inträffar under återställningen eller säkerhetskopieringen, och åtgärden avbryts oväntat.

Anteckningar
 • I det här fallet avser icke oåterkalleliga fel ut formulär, språk-bildskärmar, det plugin-program eller skrivarprocessorer.
 • När du har installerat uppdateringen på datorn fortsätter återställningen eller säkerhetskopieringen även när ett mindre allvarligt fel inträffar. När operationen är slutförd och loggas alla meddelanden som mindre allvarligt fel i Loggboken som en samlad lista.
Problemet 4
Anta att du använder kommandoradsverktyget Printbrm.exe säkerhetskopiera skrivarservern en på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. Exportfilen storlek är större än 2 gigabyte (GB). I den här situationen misslyckas säkerhetskopieringen. Dessutom loggas följande händelse i systemloggen:

Händelse-ID: 57

Anteckningar
 • Den säkerhetskopiera filen exporteras som en CAB-fil. Filstorleken på en CAB-fil får inte överstiga 2 GB av design.
 • När du har installerat uppdateringen på datorn exporteras säkerhetskopian som en .opc-fil. Exporterade .opc filen kan vara större än 2 GB.
 • En säkerhetskopia som exporteras som en .opc-fil kan inte användas i äldre versioner av kommandoradsverktyget Printbrm.exe. När du har installerat uppdateringen på datorn skapas registerposten BrmDisableOpc om du vill konfigurera filformatet för den exporterade filen i säkerhetskopian. Du kan ange DWORD-värdet för registerposten BrmDisableOpc till 1 återställa filformatet för den exporterade filen med säkerhetskopian till CAB-filformatet. Registerposten finns under följande undernyckel i registret:
  \HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

Det finns en snabbkorrigering från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det ett avsnitt "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikel. Om det här avsnittet inte visas, kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över Microsofts kundtjänst och Support telefonnummer eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig visar formuläret "Snabbkorrigeringen är tillgänglig". Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Den här snabbkorrigeringen måste du köra något av följande operativsystem:
 • Windows 7
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Den här snabbkorrigeringen behöver inte göra några ändringar i registret.

Omstartskrav

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av denna snabbkorrigering installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändra när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Emellertid finns på begäran av snabbkorrigeringen sidan snabbkorrigeringar under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som gäller varje snabbkorrigering.
 • Filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna för vitt spridda, kritiska problem korrigeringar. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns som signeras med en digital Microsoft-signatur.
För alla stöd för x 86-baserade versioner av Windows 7
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformVerksamhetsgren
Localspl.dll6.1.7601.22104775,16831-Aug-201216: 46x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-S..OOLER-CORE-LOCALSP
WinPrint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012: 21x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-S..OOLER-CORE-LOCALSP
Printbrm.exe6.1.7601.2210420,99231-Aug-201215: 56x 86Ej tillämpligt
Printbrmengine.exe6.1.7601.22104243,20031-Aug-201215: 56x 86Ej tillämpligt
Printbrmps.dll6.1.7600.1638513 31214-Jul-200901: 16x 86Ej tillämpligt
Printbrmui.exe1.0.0.066 04831-Aug-201215: 56x 86Ej tillämpligt
För alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformVerksamhetsgren
Localspl.dll6.1.7601.22104965,12031-Aug-201217: 42x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..OOLER-CORE-LOCALSP
WinPrint.dll6.1.7601.1751439,42420-Nov-201013: 27x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..OOLER-CORE-LOCALSP
Printbrm.exe6.1.7601.2210421,50431-Aug-201216: 47x 64Ej tillämpligt
Printbrmengine.exe6.1.7601.22104295,93631-Aug-201216: 48x 64Ej tillämpligt
Printbrmps.dll6.1.7600.1638519 45614-Jul-200901: 41x 64Ej tillämpligt
Printbrmui.exe1.0.0.071,68031-Aug-201216: 48x 64Ej tillämpligt
Localspl.dll6.1.7601.22104775,16831-Aug-201216: 46x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-S..OOLER-CORE-LOCALSP
WinPrint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012: 21x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-S..OOLER-CORE-LOCALSP

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om migrering av utskriftstjänster finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om kommandoradsverktyget Printbrm.exe, gå till följande Microsoft-webbplats:Mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Beskrivning av standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla stöd för x 86-baserade versioner av Windows 7
FilnamnX86_008819fbdc5b938b96213bf908abcba8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98f4853e62544f6c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_149dfa02b693dea7c713089816b77efb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f4778213711827ee.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek712
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_8484612beaccdf018693ffc91b209ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_b5f0f6f365fd4145.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek718
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-d...le-opc-för-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f98bb72a13f1073a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,085
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)17: 15
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32b714580a05dd9d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,844
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 04
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-p...formaterings-verktyg-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_8455ded0bcac588c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek76,920
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 04
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnAmd64_5b20b9fdaad15af1f588d92b32b4ff9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_319fb0fd368d871d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek716
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_8484612beaccdf018693ffc91b209ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_120f92771e5ab27b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek720
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_add98f1aa8750458e6cace3a9be3aac5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_03cc02372d68a4bf.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek722
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_b8ebea2f37cb7858804e8142133de4b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_d03d686a1fb358d7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek715
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-d...le opc för printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_55aa52adcc4e7870.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,087
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)18: 12
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_8ed5afdbc2634ed3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,845
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-p...formaterings-verktyg-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e0747a547509c9c2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek76,924
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32b714580a05dd9d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,844
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tid (UTC)06: 00
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2752259 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/11/2012 09:50:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752259 KbMtsv
คำติชม