Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

RDS-klientdator kan inte ansluta till RDS-server med hjälp av anslutning till ett fjärrskrivbord i Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2752618
Symptom
Föreställ dig följande:
 • Du kan konfigurera en Windows 7 Service Pack 1 (SP1)-baserade, Windows Server 2008 R2 SP1-baserad Windows Vista Service Pack 2 (SP2)-baserad eller Windows Server 2008 SP2-baserad Remote Desktop Services (RDS) server att använda SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) som ett säkerhetslager.
 • Du konfigurerar en certifikatmall för SSL för RDS-server och RDS-server använder SSL-certifikat.
 • Certifikatet arkiveras på RDS-server.
 • Du försöker använda en anslutning till fjärrskrivbord för att ansluta en klientdator klientåtkomstlicenser till RDS-server.
I det här fallet misslyckas försöket för anslutning till fjärrskrivbord. Dessutom visas ett felmeddelande av följande slag:
Fjärrdatorn kräver autentisering på nätverksnivå, stöds inte av datorn.

Obs! Till exempel kan du konfigurera funktionen automatisk registrering för certifikat för SSL. När certifikatet anger förnyelseperioden kan certifikatet arkiveras och datorn begär nytt certifikat automatiskt. Du kan också manuellt förnya ett certifikat genom att starta certifikat Microsoft Management Console (MMC). Om du vill göra detta högerklickar du på certifikatet som används av RDS-server, clik Alla aktiviteteroch klicka sedan på Förnya certifikat med ny nyckel.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen bara för system där problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Mer information om hur du skaffar ett service pack för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret om du vill installera den här snabbkorrigeringen.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Snabbkorrigeringar på sidan för begäran visas dock under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut inte finns som är signerad med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Rdvghelper.exe1.1.0.082,94431-Aug-201215:36
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2210494,57631-Aug-201217:01
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2210479,21631-Aug-201217:01
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79231-Aug-201216:21x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104127,48831-Aug-201217:45x 64
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22104115,05631-Aug-201217:57x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2210499,69631-Aug-201217:57x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50x 86
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sessenv.dll6.1.7601.22104253,44031-Aug-201216:37IA-64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50x 86
Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Snabbkorrigeringar på sidan för begäran visas dock under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista och Windows Server 2008" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.600 2.23xxxWindows Vista och Windows Server 2008 SP2LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008" nedan. MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut inte finns som är signerad med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sessenv.dll6.0.6002.2345684,99231-Jul-201401:47x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sessenv.dll6.0.6002.2345674,75231-Jul-201400:50x 64
Sessenv.dll6.0.6002.2345684,99231-Jul-201401:47x 86
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sessenv.dll6.0.6002.23456151,04031-Jul-201400:29IA-64
Sessenv.dll6.0.6002.2345684,99231-Jul-201401:47x 86

Workaround
Undvik det här problemet genom att ta bort originalintyget på RDS-server i stället för arkivering först. Eller så kan du ta bort värdet för registerposten TemplateCertificate är under följande undernyckel i registret när problemet uppstår:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnX86_02ecb371c6876ed91219ded827fd99ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_4dd9e1cecce4ad0c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek722
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)19:52
FilnamnX86_b7cf55132c6e14ebe7d082313bfdcad2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_b155bd9862512a28.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek729
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)19:52
FilnamnX86_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_fd29c61e7779b5c2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,961
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)17:24
FilnamnX86_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17a0bea5efecd7f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,602
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)17:21
FilnamnX86_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_71cb66d1cd952562.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,730
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)17:19
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnAmd64_4c52129b57e87cc1eb04fca978cd172e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_6fa87896adaf9191.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek726
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)19:52
FilnamnAmd64_595bab7d7a701b8feb1882f83aac8b58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_dab17e0c238d7f31.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek733
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)19:52
FilnamnAmd64_afe2c5548f6c101f5698fb628d57587b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_485dae72b06a752b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek726
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)19:52
FilnamnAmd64_d26b6c5f0ca4ae8e32b34a7192f6d533_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_9859c8aa829b96c9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,094
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)19:52
FilnamnAmd64_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_594861a22fd726f8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,965
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)18:22
FilnamnAmd64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_3d98a76e175c3eb5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,606
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)18:20
FilnamnAmd64_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_cdea025585f29698.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,734
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)18:17
FilnamnWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,222
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)17:07
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnIa64_c9c1bc0057d1a1b09db939996d60e779_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98132d9ef231b4dd.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,092
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)19:52
FilnamnIa64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17bafe05efcd67b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,604
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)18:11
FilnamnWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,222
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tid (UTC)17:07

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnX86_72edf9f5a36581b4bf966d823010d0a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_9554df965bc1bb8a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek722
Datum (UTC)05-Aug-2014
Tid (UTC)00:12
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_e11e4afcfe0e29f5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,248
Datum (UTC)31-Jul-2014
Tid (UTC)02:12
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_4608ba39147304121df936c0db4331fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_9b144e8aebe8cf60.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,094
Datum (UTC)05-Aug-2014
Tid (UTC)00:12
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_3d3ce680b66b9b2b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,280
Datum (UTC)31-Jul-2014
Tid (UTC)01:11
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_479190d2eacc5d26.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,575
Datum (UTC)31-Jul-2014
Tid (UTC)02:09
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnIa64_ce46b91312d3429ff2a89c93da074d05_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_d283fc0b29cd6149.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,092
Datum (UTC)05-Aug-2014
Tid (UTC)00:12
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_e11feef2fe0c32f1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,264
Datum (UTC)31-Jul-2014
Tid (UTC)00:43
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_479190d2eacc5d26.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,575
Datum (UTC)31-Jul-2014
Tid (UTC)02:09
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2752618 – senaste granskning 09/11/2014 11:52:00 – revision: 3.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752618 KbMtsv
Feedback