Det finns en snabbkorrigering som ger en mekanism för DSM att meddela MPIO som en viss sökväg till online finns i Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2754704
Introduktion
I artikeln beskrivs en snabbkorrigering som ger en mekanism för Microsoft DSM Device Specific Module () att meddela MPIO (Microsoft Multipath I/O) att en viss sökväg är online igen. Den här snabbkorrigeringen läggs en ny meddelandetyp befintliga gränssnitt för DsmNotification.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Anteckningar feller DSM - utvecklare

Om du vill konfigureraPathOnLine meddelandetyp som införs i den här uppdateringen om du vill implementera egna DSM-provider med MS MPIO, gör du följande syntax:

För den nya PathOnline -meddelandetypen DsmNotification gränssnittet tar dessa ytterligare parametrar: PathId (PVOID), DsmId (PVOID), Status (PNTSTATUS).

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Server 2008 Service Pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2008
För mer information om hur du skaffar en Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

För att installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Server 2008
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008" nedan. MUM-filer och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) är extremt viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
MPIO.sys6.0.6002.22946107,39209-Okt-201217:27x 86
MSDSM.sys6.0.6002.2294692,03209-Okt-201217:31x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
MPIO.sys6.0.6002.22946131,96809-Okt-201217:20x 64
MSDSM.sys6.0.6002.22946111,48809-Okt-201217:24x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
MPIO.sys6.0.6002.22946294,28809-Okt-201217:12IA-64
MSDSM.sys6.0.6002.22946276,86409-Okt-201217:16IA-64
Filinformation för Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.1.760 1. 18xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, mycket viktiga problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
MPIO.sys6.1.7601.18015159,06430-Nov-201206:02x 64
MPIO.sys6.1.7601.22177160,60030-Nov-201205:58x 64
MSDSM.sys6.1.7601.18015141,14430-Nov-201206:02x 64
MSDSM.sys6.1.7601.22177142,16830-Nov-201205:58x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
MPIO.sys6.1.7601.18015357,20830-Nov-201204:44IA-64
MPIO.sys6.1.7601.22177365,91230-Nov-201204:56IA-64
MSDSM.sys6.1.7601.18015348,52030-Nov-201204:44IA-64
MSDSM.sys6.1.7601.22177352,08830-Nov-201204:56IA-64

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
När ett sökvägsfel rapporteras av DSM, markerar sökvägen som misslyckades i MPIO och schemalägger en arbetstråd för återställning av sökvägen. Om sökvägen är online igen DSM identifieras som en giltig sökväg och returnerar sökvägen till i MPIO. Dock om arbetstråd för återställning av sökvägen inte fungerar är sökvägen fortfarande markerad som misslyckades. Därför fördröjning en när MPIO hanteras i/o-begäranden.

När du har installerat den här snabbkorrigeringen kan DSM meddela MPIO till avmarkerar fel på en sökväg som är online igen.

Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnX86_mpio.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22946_none_1f7dc23ca5b31cd7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,659
Datum (UTC)09-Okt-2012
Tid (UTC)17:36
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22946_none_cc922855f1ea6ee6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,664
Datum (UTC)09-Okt-2012
Tid (UTC)17:36
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnAmd64_mpio.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22946_none_7b9c5dc05e108e0d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,661
Datum (UTC)09-Okt-2012
Tid (UTC)17:36
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22946_none_28b0c3d9aa47e01c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,666
Datum (UTC)09-Okt-2012
Tid (UTC)17:36
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnIa64_mpio.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22946_none_1f7f6632a5b125d3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,660
Datum (UTC)09-Okt-2012
Tid (UTC)17:36
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22946_none_cc93cc4bf1e877e2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,665
Datum (UTC)09-Okt-2012
Tid (UTC)17:36
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnAmd64_mpio.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18015_none_7b59c20ea5f30ae4.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,073
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)06:36
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_mpio.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_7ba47fe5bf3f8502.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,073
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)06:24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18015_none_286e2827f22a5cf3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,079
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)06:43
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_28b8e5ff0b76d711.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,079
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)06:29
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek30,780
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek31,393
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnIa64_mpio.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18015_none_1f3cca80ed93a2aa.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,071
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)06:13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_mpio.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_1f87885806e01cc8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,071
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)06:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18015_none_cc51309a39caf4b9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,077
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)06:17
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_cc9bee7153176ed7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,077
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)06:21
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,318
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,399
Datum (UTC)30-Nov-2012
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2754704 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/09/2014 15:47:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2754704 KbMtsv
คำติชม