Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande när du uppdaterar externa länkar som innehåller en tredimensionell referens i ett definierat namn i Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2755120
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du skapar en arbetsbok (arbetsboken A) och spara den som en xlsx-fil i Microsoft Excel.
  • Du skapar ett definierat namn under fliken formlersom refererar till athree-dimensionell referens.
  • Du sparar arbetsboken A.
  • Du skapar en annan arbetsbok (arbetsboken B) och spara den som en xlsx-fil.
  • Du lägger till en länk för extern referens till ett definierat namn i arbetsboken A.
  • Du sparar arbetsboken B, båda arbetsböckerna stängs och sedan öppnar arbetsboken B igen.
  • Youupdate extern referenslänkar när du uppmanas att göra detta.
I det här fallet visas ett followingerror meddelanden:
Microsoft Excel kan inte hitta namnet Definierat namn. Det finns två möjliga orsaker: * det namn du angav kan inte definieras. * Det namn du angav har definierats som något annat än en rektangulär cellreferens. Kontrollera namnet och försök igen.

Vi kan inte uppdatera vissa länkar i en arbetsbok just nu. Du kan fortsätta utan att uppdatera deras värden eller redigera länkar som du tror är fel.Workaround
Undvik problemet genom att använda någon av följande metoder:
  • Saveworkbook A och B som xlsb-arbetsbok.
  • Lägg inte till en anslutning för extern referens till ett definierat namn som refererar till en 3D-referens i arbetsboken B.


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2755120 – senaste granskning 09/23/2015 23:17:00 – revision: 8.0

Microsoft Excel 2013, Excel 2016

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbprb kbinfo kbmt KB2755120 KbMtsv
Feedback
" eller "Vi går inte att uppdatera vissa länkar i en arbetsbok nu" när du uppdaterar en extern referenslänkar som..." />
" eller "Vi går inte att uppdatera vissa länkar i en arbetsbok nu" när du uppdaterar en extern referenslänkar som..." />
mpgrp="loc picker" ms.cmpnm="loc picker">