Office-program kraschar med tillägget FineReader installerat

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2755838Symptom
Om du har ABBYY FineReader installerat visas något av följande fel när startas eller med hjälp av ett Office-program:
 • Microsoft Excel 2013 har slutat att fungera
 • Microsoft Outlook 2013 har slutat att fungera
 • Microsoft Word-2013 har slutat att fungera
 • Microsoft PowerPoint-2013 har slutat att fungera
 • Microsoft Publisher 2013 har slutat att fungera
Det här felet kan också visas när du försöker starta Microsoft Outlook:
 • Det går inte att starta Microsoft Outlook. Det går inte att öppna Outlook-fönstret.
Orsak
Du kan se ovanstående felmeddelanden eftersom versionen av ABBYY FineReader är inaktuell.
Lösning
Ta reda på om du har drabbats av det här problemet genom att inaktivera tillägget genom att köra Office-program i felsäkert läge:

Starta ett Office-program i felsäkert läge

 1. Avsluta alla Office-program som körs.
 2. Öppna dialogrutan Kör. Genom att använda någon av följande metoder som passar din version av Windows.

  • Windows Windows 8.1 och Windows 8 10: Tryck på Windows-tangenten + R.
  • Windows 7: Klicka på Start, Skriv Köri sökrutan och klicka sedan på Kör program som visas i sökresultaten.

 3. I dialogrutan Kör skriver du något av följande kommandon:
  • Skriv excel/safe och tryck på RETURför att starta Excel
  • Skriv outlook/safe och tryck på RETURför att starta Outlook
  • Skriv winword/safe och tryck på RETURför att starta Word
  • Skriv/safe powerpnt och tryck på RETURför att starta PowerPoint
  • Skriv/safe mspub och tryck på RETURför att starta Publisher
 4. Om Office-program körs som vanligt, fortsätter du till nästa avsnitt: inaktivera tillägget ABBYY FineReader ".
  Om Office-programmet inte startar i felsäkert läge, orsakar tillägget inte problem.

Inaktivera tillägget ABBYY FineReader

 1. Behålla Office-program som körs i felsäkert läge.
 2. Klicka på filen > Alternativ > Tillägg.
 3. Klicka på bredvid listan Hantera .
 4. Avmarkera ABBYY FineReader -tillägg och klicka på OK.
 5. Starta om programmet (inte i felsäkert läge den här gången).
Om Office-program startar orsakar det tillägg som problemet. Besök den ABBYY FineReader webbplats ta reda på om det finns en uppdaterad version som du kan installera. Om det inte finns en nyare version eller om du inte behöver använda tillägget du låter den vara omarkerad eller ta bort den från datorn.

Om Office-programmet inte startar beror problemet inte på tillägget. Gå till den behöver du mer hjälp? avsnitt om du vill veta mer om andra orsaker till varför det kan inträffa.

Avancerad redigering av registret för Amanda FineReader


Om tillägget FineReader orsakar ett Office-program kraschar, kanske du ser en händelse i programloggen som har följande parametrar:

Händelse-ID: 1000
Arbetsbördan Modulnamn: FRIntegration.dll

Händelse-ID: 1000
Arbetsbördan Modulnamn: SprintIntegration.dll

Observera: Även om du inte ser något av dessa händelser kan fortfarande uppstå kraschar på grund av detta tillägg


Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Hur du redigerar registret för Amanda FineReader

Varning: allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Avsluta alla Office-program som körs.
 2. Starta Registereditorn. Genom att använda någon av följande metoder som passar din version av Windows.
  • Windows-10, 8.1 för Windows och Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör. Skriv regedit.exe och tryck sedan på OK.
  • Windows 7: Klicka på Start, Skriv regedit.exe i sökrutan och tryck på RETUR.

 3. Leta upp och markera följande nyckel som matchar det Office-program som krascha. Se Key förteckning:
  • Microsoft Word

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins

   Observera: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows måste du markera följande nyckel:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Microsoft Outlook

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins

   Observera: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows måste du markera följande nyckel:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins
  • Microsoft Excel

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

   Observera: Om du använder 32-bitarsversionen av Office på en 64-bitarsversion av Windows måste du markera följande nyckel:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 4. Expanderar du undernyckeln \Addins om du vill visa alla de tillägg som registreras på maskinnivå.
 5. Markera undernyckeln för FineReader om i listan. Se undernyckeln förteckning:
  • FineReader version 11
   • Microsoft Word

    FRComAddInMSWORD11.FRComAddInMSWORD.1
   • Microsoft Outlook

    FRComAddInMSOUTLOOK11.FRComAddInMSOUTLOOK11.1
   • Microsoft Excel

    FRComAddInMSEXCEL11.FRComAddInMSEXCEL11.1
  • FineReader version 10
   • Microsoft Word

    FRComAddInMSWORD10.FRComAddInMSWORD.1
   • Microsoft Outlook

    FRComAddInMSOUTLOOK10.FRComAddInMSOUTLOOK10.1
   • Microsoft Excel

    FRComAddInMSEXCEL10.FRComAddInMSEXCEL10.1
  • FineReader version 9
   • Microsoft Word

    Sprint.WordIntegration.9
   • Microsoft Outlook

    Sprint.OutlookIntegration.9
   • Microsoft Excel

    Sprint.ExcelIntegration.9
 6. Högerklicka på värdet LoadBehavior och klicka sedan på Ändra.
 7. Ändra värdet till 2och klicka sedan på OK.
 8. Stäng Registereditorn.
 9. Starta Office-programmet som krascha om du vill bestämma om en ändring i registret har bättre stabilitet i programmet.

  Om crashing problem har stoppats, rekommenderar vi att du besöker den ABBYY FineReader webbplats. Det kan finnas en produktuppdatering tillgängliga som eliminerar den här inkompatibiliteten.

Information om tredje parts ansvarsfriskrivning

Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part för att hjälpa dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten av denna information från tredje part.


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2755838 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2016 18:47:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

Outlook 2016, Word 2016, Excel 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007

 • kbmt KB2755838 KbMtsv
คำติชม