Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativ tidszonsuppdatering från oktober 2012 för Windows-operativsystem

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2756822


Sammanfattning
Den här uppdateringen ersätter uppdatering 2633952 som gavs ut i december 2011 och 2732052 som gavs ut i augusti 2012 via Download Center. Alla ytterligare tidszonsändringar som släppts som snabbkorrigeringar efter uppdatering 2633952 ingår i uppdateringen.

Om du redan har distribuerat uppdatering 2633952 kan du läsa beskrivningar av de tidszonsändringar som nämns i denna artikel för att avgöra om du måste distribuera den här uppdateringen omedelbart. Du kan schemalägga distribution vid nästa tillgängliga tillfälle om systemen inte påverkas direkt.

Vi rekommenderar att du distribuerar den mest kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows för att garantera konsekvens i databasen med tidszoner i alla system.

Viktigt
 • Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i denna artikel bör du vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Outlook. Mer information om problemen finns i artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  931667 Hantera tidszonsändringar med hjälp av uppdateringsverktyget för tidszonsdata för Microsoft Office Outlook
 • Om du använder Microsoft Exchange Server i en Information Technology (IT)-miljö måste du vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Exchange Server fungerar. Mer information om Exchange-uppdateringen för sommartid (DST) finns i artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  941018 Hantera sommartid med hjälp av uppdateringsverktyget för Exchange-kalendern
 • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast data som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra versioner av operativsystemet. Om du därför tar bort en tidszonsnyckel, återställs kanske inte vissa ursprungliga värden när du har installerat den kumulativa zonuppdateringen.

  Vi rekommenderar inte att ta bort alla registernycklar som hör till olika tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszonsnycklar återställer du tidszonsnycklar från en känd och bra säkerhetskopia. Sedan installerar du uppdateringen.

Mer Information
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln ändrar tidszonsuppgifterna till sommartid (DST) i flera länder.

Uppdateringen som beskrivs i denna artikel är en kumulativ samlad uppdatering som innehåller alla tidigare Windows tidszonsändringar. Mer information om hur ändringar av sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

Om du vill veta mer om hur sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
914387 Så här konfigurerar du sommartid för Microsoft Windows-operativsystem

Obs! När du har installerat uppdateringen kanske följande meddelande visas:

"Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonuppdatering redan har installerats på datorn."

Det här meddelandet innebär att du redan har installerat rätt uppdatering eller att Windows Update eller Microsoft Update automatiskt har installerat uppdateringen. Inga ytterligare åtgärder krävs för att uppdatera Windows-operativsystemet.

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 för x64-baserade system (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3fd5105f-1168-4c41-9dfb-16565c0ba39b

Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ca260a64-a721-4bef-96e7-2bba7ac5625c

Uppdatering för Windows Server 2003 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61e14b1c-185a-4f02-b46a-2c03898a6ce7

Uppdatering för Windows XP x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=faffce57-9ae9-43d0-86f8-3b7ed4af6c01

Uppdatering för Windows XP (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=161f1e17-8787-490c-8c13-3dfc182269e0

Uppdatering för Windows Server 2008 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2c49a0ac-e32b-4150-8897-6943d37b2f2a

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=81275d1d-740c-410d-a0e0-6e0d9d080d5c

Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade system (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f33f790f-f4f9-4a7e-837f-726db8f73490

Uppdatering för Windows Server 2008 för Itanium-baserade system (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=367f915b-268c-4bc3-b468-792cc8572fc2

Uppdatering för Windows Vista (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c7daa010-52e7-4311-b7d7-810036d95229

Uppdatering för Windows 7 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7f653fb5-687b-476c-a7c0-81a3cee7ca55

Uppdatering för Windows 7 för x64-baserade system (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c5f25ba8-fcaa-4436-b5ab-8725b00e74bc

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a5a780a8-83cb-4c80-bb79-872c33337161

Uppdatering för Windows Server 2003 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6558e11f-d278-4b6a-90a9-b0dbfd439545

Uppdatering för Windows Server 2003 för Itanium-baserade system (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=738c1dfe-ccfe-43c5-925f-f638f973d15c

Uppdatering för Windows Server 2008 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1ff71365-0bfe-4193-a430-fc5856d4829a


Utgivningsdatum: Den 9 oktober 2012

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster, uppdateringar från den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows

Följande ändringar har gjorts sedan den föregående kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows:
 • Östeuropa, normaltid:
  Visningsnamn för den här tidszonen har uppdaterats till "(UTC + 2:00) östra Europa." från "(UTC + 2:00) Nicosia."
 • Azorerna, normaltid:
  Ändrar starttiden för sommartid år 2013 till 12:00:00 den sista söndagen i mars och sluttiden inträffar klockan 01:00:00 den sista söndagen i oktober.
 • Kaukasus/Armenien, normaltid:
  Som tidigare beskrivs i följande blogg (http://blogs.TechNet.com/b/dst2007/Archive/2012/03/22/armenia-cancels-dst.aspx) har Armenien avbrutit sommartid och blir kvar på permanent "vintertid". I artikeln föreslås att användare flyttar till en "lösningstid" för Ryssland, normaltid. Windows-uppdateringen gör flytten permanent genom att ta bort regeln för sommartid för tidszonen "(UTC + 4:00) Jerevan"
 • SA Pacific Standard Time:
  Som tidigare meddelats i Microsoft Knowledge Base-artikel 2681116har Chile utökat sommartid för 2012. Chilenska regeringen har ändrat startdatum för sommartid 2012 till första lördagen i september 23:59:59.999 och slutdatum till sista lördagen i april 23:59:59.999.
 • Marocko, normaltid:
  Som tidigare meddelats i Microsoft Knowledge Base-artikel 2698707växlar Marocko till sommartid från och med 2012. Marockanska regeringen har ändrat startdatum för sommartid 2012 till den sista söndagen i april och slutdatum till den sista söndagen i september. Sommartid avbryts och från den 20 juli till 19 augusti 2012 omvandlas tiden tillbaka till normaltid under Ramadan. Övergångar som återspeglar början och slutet av Ramadan ingår inte i den här Knowledge Base-artikeln och kan installeras med hjälp av korrigeringen den lösningar i Microsoft Knowledge Base-artikeln 2698707.
 • Samoa tidigare korrigering:
  Samoa tid zonändringar ingick i Microsoft Knowledge Base-artikel 2633952 (December 2011 kumulativa tidszonsuppdateringen). Genom den här uppdateringen uppdaterades hela kalendern för 2011 till (UTC + 13). Den här uppdateringen återställer kalendern för 2011 (UTC-11) samtidigt som 2012 och framtida kalendrar kommer att fortsätta att vara (UTC+13). Tidigare korrigering har också funnits i Knowledge Base-artikeln 2657025.
 • Ryska tidigare korrigering:
  Ryska tid zonändringar ingick i Knowledge Base-artikel 2570791 (Augusti 2011 kumulativa tidszonsuppdateringen). Till följd av att Ryssland avbryter sommartid och uppehåller sig permanent på "sommartid" uppdaterades hela kalendern 2011 till sommartid. Den här uppdateringen ändrar 2011-kalendern till att visa vintertid före den 27 mars 2011 medan sommartid fortfarande gällde. Tidigare korrigering har också funnits i Knowledge Base-artikeln 2657025.
 • Fiji tid:
  Fijis regering har meddelat nya regler för sommartid för 2012 till och med 2013. Sommartid börjar klockan 02:00 på söndag 21 oktober 2012 och slutar klockan 03:00 på söndag 20 januari 2013.
Tidszonsändringar sammanfattas i följande tabell.
Namn på tidszonsnyckelVisningsnamnNya DST-startNytt slutdatum för SommartidYtterligare kommentarer
Östeuropa, normaltid(UTC + 02:00) ÖsteuropaEj tillämpligtEj tillämpligtRegler för sommartid har inte ändrats, bara namnet har ändrats från Nicosia till Östeuropa
Azorerna, normaltid(UTC-01:00) AzorernaSista söndagen i mars 00:00:00.000 Sista söndagen i oktober 01:00:00.000

Den här regeln skulle tillämpas från och med endast 2013. Regeln för 2012 är oförändrad.
Kaukasus/Armenien, normaltid:(UTC + 04:00) JerevanIngen sommartid

Ingen sommartid

Sommartid har inaktiverats för den här tidszonen.
SA Pacific, normaltid(UTC-04:00) SantiagoFörsta lördagen i september
23:59:59.999
Sista lördagen i april


23:59:59.999
Marocko, normaltid(UTC) Casablanca Sista söndagen i april

02:00:00.000
Sista söndagen i september

03:00:00.000
Ramadan övergångar utförs av korrigeringsfilen det lösningar som finns i2698707.
Fiji tid(UTC + 12:00) FijiTredje söndagen i oktober 2012

02:00:00.000
Tredje söndagen i januari 2013

03:00:00.000


Följande är en fullständig lista över ytterligare namnändringar som implementeras i dessa paket för vissa språk.
TidszonTillämpligt språkGamla visningsnamnUppdaterade visningsnamnTillämpliga plattformar
CentralamerikaSpanskaHora de verano de CentroaméricaHora de verano, América CentralWindows Vista, Windows 7
CentralamerikaSpanskaHora estándar de CentroaméricaHora estándar, América CentralWindows Vista, Windows 7
Chennai, Calcutta, Mumbai, New DelhiBulgariska(UTC + 05:30) ЧЕНАЙ, КАЛКУТА, МУМБАЙ, НЮ ДЕЛХИ(UTC + 05:30) ЧЕНАЙ, КОЛКАТА, МУМБАЙ, НЮ ДЕЛХИWindows Vista, Windows 7
Chennai, Calcutta, Mumbai, New DelhiTjeckiska(UTC + 05:30) Bombaj, Čennaj, Kalkata, Nové Dillí(UTC + 05:30) Mumbaí (Bombay), Čennaj, Calcutta (Kalkata), Nové DillíWindows Vista, Windows 7
Yangon (Rangoon)Tjeckiska(UTC + 06:30) Rangún(UTC + 06:30) Rangoon (Rangún)Windows Vista, Windows 7
Samoa, sommartidSamoa, normaltid
TjeckiskaOstrovy Samoa (letní čas)

Ostrovy Samoa (běžný čas)
Samoa (letní čas)Samoa (běžný čas)
Windows Vista, Windows 7
Magadan, Salomonöarna, Nya KaledonienNederländska(UTC + 11:00) Magadan, Salomonöarna och Nieuw-Caledonië;(UTC + 11:00) Magadan, Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows Vista, Windows 7
Solomonöarna, Nya KaledonienNederländska(UTC + 11:00) Solomon Is., Nieuw Caledonië(UTC + 11:00) Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows Vista, Windows 7
Solomonöarna, Nya KaledonienNederländska(GMT + 11:00) Solomon Is., Nieuw Caledonië(GMT + 11:00) Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows 2000, Windows Server 2003, Windows XP
Chennai, Calcutta, Mumbai, New Delhi Finska(UTC + 05:30) Chennai, Kalkutta, Mumbai, New Delhi(UTC + 05:30) Chennai, Calcutta (Kalkutta), Mumbai, New DelhiWindows Vista, Windows 7
Almaty, NovosibirskFinska(UTC + 06:00) Alma-Ata, Novosibirsk

(UTC + 06:00) Astana, Novosibirsk

Windows Vista, Windows 7
Beijing, Chongqing, Hongkong, UrumqiFinska(UTC + 08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi(UTC + 08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, UrumqiWindows Vista, Windows 7
Magadan, Salomonöarna, Nya KaledonienFranska(UTC + 11:00) Magadan, Islas Salomon, Nueva Calédonie(UTC + 11:00) Magadan, Islas Salomon, Nueva CalédonieWindows Vista, Windows 7
Solomonöarna, Nya KaledonienFranska(UTC + 11:00) Islas Salomon, Nueva Calédonie(UTC + 11:00) Islas Salomon, Nueva CalédonieWindows Vista, Windows 7
Beijing, Chongqing, Hongkong, UrumqiTyska(UTC + 08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi(UTC + 08:00) Peking, Chongqing, Hongkong (SAR) UrumchiWindows Vista, Windows 7
Centraleuropeisk normaltidTyska

(GMT + 01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Liubliana, Praga(GMT + 01:00) Belgrad, Bratislava (Pressburg), Budapest, Ljubljana, PragWindows Vista, Windows 7
Chennai, Calcutta, Mumbai, New DelhiGrekiska(UTC + 05:30) ΜΑΝΤΡΆΣ, ΚΑΛΚΟΎΤΑ, ΒΟΜΒΆΗ, ΝΈΟ ΔΕΛΧΊ(UTC + 05:30) ΤΣΕΝΆΙ, ΚΟΛΚΆΤΑ, ΜΟΥΜΠΆΙ, ΝΈΟ ΔΕΛΧΊWindows Vista, Windows 7
Almaty, NovosibirskGrekiska(UTC + 06:00) ΑΛΜΆ ΑΤΆ, ΝΟΒΟΣΙΜΠΊΡΣΚ(UTC + 06:00) ΑΣΤΆΝΑ, ΝΟΒΟΣΙΜΠΊΡΣΚWindows Vista, Windows 7
Almaty, NovosibirskLettiska(UTC + 06:00) Alma-Ata, Novosibirska(UTC + 06:00) Almati, NovosibirskaWindows Vista, Windows 7
Samoa, sommartidLitauiskaVasaros Samoa /

Žiemos laik
Vasaros Samoa /

Žiemos laikas
Windows Vista, Windows 7
Samoa, normaltid

LitauiskaStandartinis Samoa

laik

Standartinis Samoa

laikas

Windows Vista, Windows 7
Magadan, Salomonöarna, Nya Kaledonien

Litauiska(UTC + 11:00)

Magadanas,

Saliamono salos

Naujoji Kaledonija
(UTC + 11:00)

Magadanas,

Saliamono Salos

Naujoji Kaledonija
Windows Vista, Windows 7
Solomonöarna, Nya KaledonienLitauiska(UTC + 11:00)

Saliamono salos

Naujoji Kaledonija
(UTC + 11:00)

Saliamono Salos

Naujoji Kaledonija
Windows Vista, Windows 7
AzorernaNorska(UTC-01:00) Azorene

Azorene (sommertid)

Azorene (normaltid)
(UTC-01:00) Asorene

Asorene (sommertid)

Asorene (normaltid)
Windows Vista, Windows 7
Beijing, Chongqing, Hongkong, UrumqiNorska(UTC + 08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi(UTC + 08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, ÜrümqiWindows Vista, Windows 7
Yangon (Rangoon)Polska(UTC + 06:30) Rangun(UTC + 06:30) Yangon (Rangoon)Windows Vista, Windows 7
Chennai, Calcutta, Mumbai, New DelhiPortugisiska (Portugal)(UTC + 05:30) Chennai, Calcutá, Mumbai, Nova Tidsavg(UTC + 05:30) Chennai, Calcutta (Calcutá), Mumbai, Nova TidsavgWindows Vista, Windows 7
FijiTurkiska

Fiji Yaz Saati

Fiji Standart Saati

(UTC + 12:00) Fiji, Marshallöarna Adl.

(UTC + 12:00) Fiji
Fiji Adaları Yaz Saati

Fiji Adaları Standart Saati

(UTC + 12:00) Fiji Adaları, Marshall Adl.

(UTC + 12:00) Fiji Adaları
Windows Vista, Windows 7
Midway-öarna, Samoa

Ukrainska(UTC-11:00) О. МІДУЕЙ, АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА

СХІДНА ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА (ЛІТО)
(UTC-11:00) О. МІДУЕЙ, САМОА

СХІДНА ЄВРОПА (ЛІТО)

Windows Vista, Windows 7
ÖsteuropaUkrainskaСХІДНА ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА (ЗИМА)СХІДНА ЄВРОПА (ЗИМА)

Windows Vista, Windows 7
Yangon (Rangoon)Ukrainska(UTC + 06:30) ЯНҐОН (РАНГУН)(UTC + 06:30) ЯНҐОН

Windows Vista, Windows 7
Kaliningrad, MinskUkrainska(UTC + 06:00) АЛМАТИ, НОВОСИБІРСЬК(UTC + 06:00) АСТАНА, НОВОСИБІРСЬКWindows Vista, Windows 7

Information om registernycklar

Östeuropa

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Europe Standard Time]"MUI_Display"="@tzres.dll,-1680""MUI_Dlt"="@tzres.dll,-331""MUI_Std"="@tzres.dll,-332""Display"="(UTC+02:00) E. Europe""TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


Azorerna

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time]"TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007dc"LastEntry"=dword:000007dd"2012"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,01,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Armenien (Windows 7 och Windows Vista)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Armenien (Windows XP, Windows Server 2003 och Windows 2000)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Marocko

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time]"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dc"2007"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2008"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,00,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,06,00,01,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


Chile

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time]"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,3b,\00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dd"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03


Fiji


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time]"Display"="(UTC+12:00) Fiji""Dlt"="Fiji Daylight Time""Std"="Fiji Standard Time""TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d8"LastEntry"=dword:000007de"2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2009"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2010"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,03,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2014"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Windows XP

Förutsättningar

Du måste ha Windows XP Service Pack 3 (SP3) installerat för att installera den här uppdateringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP


Ersättningsinformation

Obs!Du kan installera den här kumulativa samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Den här uppdateringen ersätter följande uppdateringar:

2732052 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Microsoft Windows-operativsystem

2633952 Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2011 för Microsoft Windows-operativsystemWindows Server 2003

Förutsättningar

Du måste ha Windows Server 2003 SP2 installerat för den här uppdateringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

889100 Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2003

Ersättningsinformation

Obs!Du kan installera den här kumulativa samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Den här uppdateringen ersätter följande uppdatering:

2732052 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Microsoft Windows-operativsystem

2633952 Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2011 för Microsoft Windows-operativsystem

Windows Vista eller Windows Server 2008

Förutsättningar

Du måste ha Windows Vista eller Windows Server 2008 Service Pack 2 installerat för denna uppdatering.

Ersättningsinformation

Obs!Du kan installera den här kumulativa samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Den här uppdateringen ersätter följande uppdatering:

2732052 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Microsoft Windows-operativsystem

2633952 Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2011 för Microsoft Windows-operativsystem

Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt SP1-versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2.Ersättningsinformation Obs! Du kan installera den här kumulativa samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Den här uppdateringen ersätter följande uppdatering:

2732052 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Microsoft Windows-operativsystem

2633952 Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2011 för Microsoft Windows-operativsystem


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2756822 – senaste granskning 06/07/2013 13:04:00 – revision: 2.0

 • kbmt KB2756822 KbMtsv
Feedback
r();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎