Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativ uppdatering för Office 2010 för oktober 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2757117
INTRODUKTION
Kumulativt uppdateringspaket för oktober 2012 innehåller den senaste snabbkorrigeringar för Microsoft Office 2010 och Office 2010-servrar.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom en build är kumulativ, innehåller varje ny version av korrigeringsfilen alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i tidigare uppdateringspaketet. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigeringsfil som innehåller snabbkorrigeringen som du behöver.
Lösning

Skaffa kumulativt uppdateringspaket för oktober 2012

En uppsättning kumulativa uppdateringspaket som stöds är nu tillgänglig från Microsoft. Varje förpackning är emellertid avsedd att åtgärda de program som nämns i denna artikel. Använd endast paketen på datorer där dessa problem förekommer. Om du inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på nästa uppdateringspaket som innehåller snabbkorrigeringar i dessa kumulativt uppdateringspaket.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för en viss samlingsuppdatering. Om du vill skapa en serviceförfrågan, besöker du följande Microsoft-webbplats:

Paket som ingår i den kumulativa uppdateringen för oktober 2012

En länk till en artikel i Microsoft Knowledge Base som beskriver varje snabbkorrigering kommer att släppas när artikeln blir tillgänglig. Kontakta support och be om snabbkorrigeringen genom att referera till Knowledge Base-artikelnumret om du vill ha en viss snabbkorrigering.

Mer information om Office 2010-problem som korrigeras i den här kumulativa uppdateringen klickar du på följande artikelnummer för att visa artiklarna i kunskapsbasen.

Uppdateringar för Office 2010-klient

Snabbkorrigeringens paketnamnKnowledge Base-artikelnummerProdukt
ESS-x-none.msp
2760394 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Access 2010 (ace-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Access 2010
Stislist-x-none.msp
2760390 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Access 2010 (Stislist-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Access 2010
Excel-x-none.msp; Graph-x-none.msp; Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp
2687607 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2010 (Excel-x-none.msp; Graph-x-none.msp; Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp; Graph-x-none.msp
2687606 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2010 (Excel-x-none.msp; Graph-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2687559 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2010 (Excel-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Excel 2010
InfoPath-x-none.msp Ipeditor-x-none.msp
2687563 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för InfoPath 2010 (Infopath-x-none.msp, Ipeditor-x-none.msp): den 30 oktober 2012
InfoPath 2010
Ogl-x-none.msp
2687609 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2010 (Ogl-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Office 2010
Bevis-ro-ro.mxp
2760393 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2010 (ro.mxp-bevis-ro): den 30 oktober 2012
Office 2010
Bevis-ja-jp.msp
2760392 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2010 (bevis-ja-jp.msp): den 30 oktober 2012
Office 2010
Gfx-x-none.msp
2760388 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2010 (Gfx-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Office 2010
Exppdf-x-none.msp
2687616 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2010 (exppdf-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Office 2010
Mso-x-none.msp
2760386 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2010 (Mso-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Office 2010
IME-ja-jp.msp
2687611 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2010 (ime-ja-jp.msp): den 30 oktober 2012
Office 2010
Outlook-x-none.msp
2687608 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Outlook 2010
Outexum-x-none.msp
2687620 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2010 (Outexum-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Outlook 2010
PowerPoint-x-none.msp Pptview-x-none.msp
2760404 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp pptview-x-none.msp): den 30 oktober 2012
PowerPoint 2010
PowerPoint-x-none.msp
2687555 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): den 30 oktober 2012
PowerPoint 2010
Project-x-none.msp
2687612 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Project 2010 (Project-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Project 2010
x 86 Groove-x-none.msp, i x 64 Groove-x-none.msp
2687613 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Workspace 2010 (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Workspace 2010
Word-x-none.msp Kb2428677-x-none.msp
2687556 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2010 (Word-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Word 2010

Samlade uppdateringar för SharePoint Foundation 2010

Snabbkorrigeringens paketnamnKnowledge Base-artikelnummerProdukt
Project server-paket
2687565 Beskrivning av Project Server 2010 samlingsuppdateringen (Project-serverpaket): 15 November 2012
Obs!Genom att installera det här paketet ska du använda hela kumulativ uppdatering för Project Server, SharePoint Server och SharePoint Foundation. Det här paketet innehåller alla tillämpliga uppdateringar i listan över uppdateringar för enskild server i tabellen "uppdateringar för enskild server".
Projektserver 2010
SharePoint server-paket
2687564 Beskrivning av samlingsuppdateringen SharePoint Server 2010 (SharePoint-serverpaket): 15 November 2012
Obs! Genom att installera det här paketet ska du använda hela kumulativ uppdatering för Project Server, SharePoint Server och SharePoint Foundation. Det här paketet innehåller alla tillämpliga uppdateringar i listan över uppdateringar för enskild server i tabellen "uppdateringar för enskild server".
SharePoint Server 2010
SharePoint Foundation-serverpaket
2687566 Beskrivning av samlingsuppdateringen SharePoint Foundation 2010 (SharePoint Foundation-serverpaket): den 30 oktober 2012
SharePoint Foundation 2010

Uppdateringar för enskild server

Snabbkorrigeringens paketnamnKnowledge Base-artikelnummerProdukt
Duetserver-x-none.msp
2760396 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint och SAP (Duetserver-x-none.msp) företaget Duet: 15 November 2012
Duet Enterprise for SharePoint och SAP
Fsserver-x-none.msp
2760395 Beskrivning av den FAST Search Server 2010 för SharePoint-snabbkorrigeringspaket (Fsserver-x-none.msp): den 30 oktober 2012
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Wacwfe-x-none.msp Xlwacwfe-x-none.msp
2687562 Beskrivning av snabbkorrigeringen Office Online paketet (Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp): den 30 oktober 2012
Office Online
Pjsrvwfe-x-none.msp
2687615 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-ingen): den 30 oktober 2012
Projektserver 2010
WSS-x-none.msp
2687557 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Foundation 2010
Coreserver-x-none.msp Wosrv-x-none.msp
2687619 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp): 15 November 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-xx-xx.msp
2687610 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-xx-xx.msp): den 15 November 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp
2687545 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): 15 November 2012
SharePoint Server 2010
EMS-x-none.msp, Grs-x-none.msp, Grs_hosted-x-none.msp
2760391 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (ems-x-none.msp, grs-x-none.msp grs_hosted-x-none.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Server 2010
Spsmui-xx-xx.msp
2760389 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Spsmui-xx-xx.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Server 2010
Wdsrv-x-none.msp Xlsrvwfe-x-none.msp
2687617 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (wdsrv-x-none.msp, xlsrvwfe-x-none.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Server 2010
Coreservermui-xx-xx.msp
2687614 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Coreservermui-xx-xx.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Server 2010
Xlsrvwfe-x-none.msp
2687561 Beskrivning av Excel Services i SharePoint Server 2010 snabbkorrigeringspaket (Xlsrvwfe-x-none.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Server 2010
Ppsmawfe-x-none.msp
2687544 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Ppsmawfe-x-none.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Server 2010
Ifswfe-x-none.msp
2687618 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (Ifswfe-x-none.msp): den 30 oktober 2012
SharePoint Server 2010

Förutsättningar

Förutsättningar finns i KB-artiklar om enskilda paket.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2757117 – senaste granskning 04/17/2014 15:06:00 – revision: 5.0

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, Microsoft Project Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2757117 KbMtsv
Feedback
cker">