Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Användare kan inte ändra sina kontaktlistor i Lync 2010 och Lync för Mac 2011

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2757458
PROBLEMET
När du försöker redigera kontakterna i Lync 2010 eller Lync för Mac 2011 visas något av följande felmeddelanden:
Kan inte lägga till, flytta eller ta bort kontakter eller grupper just nu. Försök igen senare.
Kontaktlistan kan inte redigeras i UCS-läge med Microsoft Lync för Mac. Kontakta din systemadministratör.
LÖSNING
Lös det här problemet bör Lync admin användaInvoke-CsUcsRollback -cmdlet för att återställa användaren från Unified kontakt Store (UCS) läge.

Kommentarer
  • Om användarna kommer att använda Lync 2010 eller Lync för Mac 2011 som sina primära klient, kör du cmdlet.
  • Om du använder denna cmdlet med de -Tvinga switch, du riskerar att koppla från användare från sina kontakter.
Mer information om cmdlet Invoke-CsUcsRollback finns på följande Microsoft-webbplats:
LÖSNING
Undvik det här problemet genom att använda Lync 2013 2013 för Outlook Web Access eller Outlook för att ändra din kontaktlista.

Eller, kan du återställa användarens kontakter till Lync Server och användare ska kunna ändra sin kontaktlista. Om du vill göra detta finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2811654Lync kontaktlista är tomt eller skrivskyddat när användarens Exchange-postlåda är olicensierade, flyttats eller frånkopplad
MER INFORMATION
Högerklicka på ikonen Lync i meddelandefält att öppna skärmen Lync konfigurationsinformation för Windows om du vill kontrollera om en användare har aktiverats för UCS. Leta efter raden Kontakt listprovidern . UCS eller Lync Server visas.

Det här problemet beror på att användarens kontaktlistan har migrerats till Exchange-UCS. Detta är en ny funktion för integration av Exchange Server 2013 och Lync Server 2013. Efter migreringen måste ändras användarens kontaktlista provider från Lync Server till UCS.

Även om Lync 2010 och Lync för Mac 2011 kan läsa listan med UCS, kan inte de ändra kontakter eller grupper i UCS. Därför kan inte användare som är aktiverade för UCS ändra deras kontaktlista från Lync 2010 och Lync för Mac 2011.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2757458 – senaste granskning 05/01/2015 17:07:00 – revision: 11.0

Skype for Business Online, Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync for Mac 2011

  • o365e o365a o365p o365022013 o365m o365 kbmt KB2757458 KbMtsv
Feedback
="loc picker" ms.cmpnm="loc picker">