Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Anpassad XML-kod tas bort när du öppnar ett dokument i Word 2013

Symptom
Tänk dig följande situation: Du öppnar ett dokument i Microsoft Word 2013 med något av följande filformat:
 • Word-dokument (.docx)
 • Makroaktiverat Word-dokument (.docm)
 • Word-mall (.dotx)
 • Makroaktiverad Word-mall (.dotm)
 • Word XML-dokument (.xml)
 • Word 2003 XML-dokument (.xml)
 • Word 97-2003-dokument (.doc)
 • Word-webbsidor (.html)
 • Rich Text Format (.rtf)
I det här scenariot märker du att alla anpassade XML-koder i dokumentet har tagits bort. Anpassade XML-koder i ett Word-dokument visas som rosa taggnamn som omsluter text i ett dokument. (Standardfärgen är rosa.)

Orsak
Borttagning av anpassad XML-kod är ett resultat av ett domstolsbeslut i USA den 22 december 2009. Kunder som köper eller licensierar Word 2013 kommer att upptäcka att programvaran inte omfattar någon särskild implementering av anpassad XML-taggning.

Mer Information
Följande funktioner för anpassade XML-koder tas bort i Word-2013:
 • Alla element i användargränssnittet som relaterar till den anpassade XML-koden tas bort.
 • Alla objektmodeller för anpassade XML-koder returnerar följande fel när de används:

  Metoden är inte tillgänglig för detta objekt

  Egenskapen är inte tillgänglig för detta objekt
 • När du öppnar en fil som innehåller anpassad XML-kod tas koden bort när du sparar filen. När du öppnar en fil som innehåller anpassad XML-kod visas följande meddelande:

  Filen innehåller anpassade XML-element som inte längre stöds av Word. Om du sparar filen tas de anpassade XML-elementen bort permanent.

  Obs! Meddelandets beteende kan styras via Grupprincip med hjälp av en princip som kallas CustomMarkupWarning.

Alla lösningar som innehåller anpassad XML-kod behöver revideras. Många av de scenarion som implementeras med hjälp av anpassad XML-kod kan implementeras med alternativa tekniker som finns i Word 2013. Teknikerna inkluderar innehållskontroll, formulärfält och bokmärken. Innehållskontroll kan till exempel (i kombination med andra tekniker som bokmärken) göra det möjligt för utvecklare att skapa strukturerade dokument och kan användas för att tilldela godtyckliga värden till strukturerat innehåll. Dessa godtyckliga värden kan användas för att tilldela semantisk betydelse till delar av innehållet.

Mer information om och en förklaring till innehållskontroll finns på följande Microsoft-webbplats:
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
978951 Beskrivning av uppdatering från januari 2010 för Word 2003 och Word 2007

2445062 Felmeddelande när du försöker öppna ett dokument i Word: "Filen innehåller anpassade XML-element som inte längre stöds av Word"

2445060 Anpassad XML-kod tas bort när du öppnar ett dokument i Word 2010 (Detta kan vara på engelska)

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2761189 – senaste granskning 10/22/2012 13:40:00 – revision: 1.0

Microsoft Word 2013

 • KB2761189
Feedback