Kommandot staplar av Excel-tillägg inte visas eller tas bort automatiskt i Excel 2013 eller senare när du ladda eller ta bort tillägg

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2761240
Symptom
Följande problem uppstå när du använder tillägg i Microsoft Excel 2013 eller senare.

Problem 1

När du läser in ett Excel-tillägg (.xlam) eller ett Excel 97-2003-tillägg (.xla) visas kommandofält med tillägget inte automatiskt. I stället måste du stänga alla arbetsböcker och starta om Excel om du vill visa kommandofält.

Problem 2

När du tar bort ett Excel-tillägg (.xlam) eller ett Excel 97-2003-tillägg (.xla) eller stänger en Makroaktiverad Excel-arbetsbok (.xlsm) med kommandorader tas kommandofält med tillägget eller Makroaktiverad arbetsbok inte bort från alla öppna arbetsböcker.
Orsak
Problemen uppstår på grund av de gränssnitt SDI (Single Document) i Excel 2013 eller senare. När du använder en äldre CommandBar-objektet kan du skapa menyalternativ läggs menyalternativen på fliken tillägg i menyfliksområdet. I Excel 2013 eller senare, har varje arbetsbok sin egen menyfliksområdet. Därför uppdateras inte menyfliksområdet när du ladda eller ta bort tillägg när menyfliksområdet i arbetsboken har skapats.

Följande kodexempel skapar objekt-menyn med hjälp av CommandBar-objektet:
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls.Add Type:=msoControlPopup
Workaround
Stäng alla öppna arbetsböcker för att undvika problem 1 och starta om Excel.

Undvik problemet 2, använder du någon av följande metoder:
 • Ersätt kommandofält med menyfliksområdet (XML) i tillägget eller Makroaktiverad arbetsbok. Mer information om menyfliksområdet (XML) finns på följande Microsoft-webbplats:
 • I den Workbook_BeforeClose händelse av tillägget eller Makroaktiverad arbetsbok, gå igenom alla öppna fönster och ta bort kommandot staplar. Följande är ett kodexempel:
  For Each wnd In Application.Windows    wnd.Activate    Application.CommandBars("<ToolbarName>").DeleteNext wnd
  Obs! I den här koden platshållarenToolbarName> representerar ett kommandonamn bar.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2761240 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2015 23:29:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Excel 2013, Excel 2016

 • kbaddin kbprb kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2761240 KbMtsv
คำติชม