Fel domän i Office 365-portalen

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2762161
Introduktion
Den här artikeln innehåller domänen felmeddelanden som kan uppstå i Microsoft Office 365-portalen.
MER INFORMATION
Följande tabell innehåller orsaken och lösningar för varje felmeddelande.

FelmeddelandeOrsak Lösning
Antal ej verifierade domäner har överskridits.
Ditt konto har för många overifierad domäner. Kontrollera eller ta bort en av dina overifierade domäner och sedan lägga till den nya domänen.
Det maximala antalet 50 overifierade domäner har uppnåtts.Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2279117 En administratör kan lägga till en domän till Office 365-konto
Domänen finns redan.
Domänen är redan kopplat till ditt konto.
Domänen finns redan i Office 365-prenumeration.Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2279117 En administratör kan lägga till en domän till Office 365-konto
Från Office 365-portalen:
Det går inte att ta bort domänen

Från Windows PowerShell:
Ta bort MsolDomain: Det går inte att ta bort den här domänen. Använda Get-MsolUser - domännamn
<DomainName></DomainName> för att hämta en lista över objekt som blockerar borttagning.
På rad: 1 tecken: 18
+ Ta bort-MsolDomain<> <DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Ta bort-MsolDomain] MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainNotEmptyException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
Det här problemet kan uppstå om följande villkor är uppfyllda:
  • Det finns användarkonton som är associerade med den här domänen.
  • Det finns e-postkonton eller Skype för Business Online(formerly Lync Online) konton som använder den här domänen.
Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2787210"Det går inte att ta bort denna domän" felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365
Från Office 365-portalen:
Domänen har associerade underdomäner.

Från Windows PowerShell:
Ta bort MsolDomain: Du kan ta bort en domän med underdomäner.
Du måste först ta bort underdomäner innan du tar bort den här domänen.
På rad: 1 tecken: 18
+ Ta bort-MsolDomain<> <DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Ta bort-MsolDomain] MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.Domai
nHasChildDomainException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
Domänen har associerade underdomäner.Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2787792 "Domän har associerade underdomäner" eller "Du kan inte ta bort en domän med underdomäner" felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365
Från Office 365-portalen:
Domänen är primär/standarddomänen.

Från Windows PowerShell:
Ta bort MsolDomain: Du inte ta bort standarddomänen. Använd cmdlet Set-MsolDomain om du vill ange en annan domän som standarddomän innan du tar bort den här domänen.
På rad: 1 tecken: 18
+ Ta bort-MsolDomain<> <DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Ta bort-MsolDomain] MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DefaultDomainDeletionException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
Domänen är primärt eller standarddomänen.Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2787250"Du kan inte ta bort standarddomänen" felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365
Det går inte att ta bort domänen
<DomainName></DomainName> kan inte tas bort eftersom du använder för din SharePoint Online-webbplats. Om du vill ta bort domänen först ändra adressen som du använder för SharePoint Online till en annan domän.
Du använder domänen för din SharePoint Online-webbplatsadress.Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2787264 "Det går inte att ta bort domänen" felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365
Länken "Ta bort domänen" är inte tillgänglig

Ta bort MsolDomain: Du inte ta bort standarddomänen. Använd cmdlet Set-MsolDomain om du vill ange en annan domän som standarddomän innan du tar bort den här domänen.
På rad: 1 tecken: 18
+ Ta bort-MsolDomain<> <DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Ta bort-MsolDomain] MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DefaultDomainDeletionException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomainRemove-MsolDomain: du kan inte ta bort den första domänen som skapats i Office 365.
På rad: 1 tecken: 18
+ Ta bort-MsolDomain<> <DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Ta bort-MsolDomain] MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.InitialDomainDeletionException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
Du försöker ta bort Microsoft Online Routing-domänen. (Till exempel du försöker ta bort contoso.onmicrosoft.com.) Den här domänen kan inte tas bort.Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2787317 Länken "Ta bort" domänen inte är tillgänglig eller "Du kan inte ta bort den första domänen" felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365
Verifiera DNS-posten hittades inte.
Vi kunde inte verifiera <DomainName></DomainName>. Kontrollera att DNS-poster som du skapade i din domänregistrerare kontrollen är korrekt och att du har väntat på minst 72 timmar efter att du har lagt till posten.

Eller det här felmeddelandet:

Tyvärr, kan inte vi hitta den post som du har skapat.
Det här problemet kan uppstå om följande villkor är uppfyllda:
  • Domain Name System (DNS)-posten skapades inte korrekt.
  • DNS-posten har inte sprids till alla DNS-servrar. Ändringar av Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-domän kan ta 72 timmar sprids till alla DNS-servrar.
Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2515404 Felsöka problem med verifieringen domän i Office 365
<DomainName></DomainName> har redan verifierats för ditt konto eller ett annat Microsoft Online Services-konto.
Domänen finns i en annan organisation för Office 365.Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2515404 Felsöka problem med verifieringen domän i Office 365
Det går inte att verifiera domänen
Vi kan inte verifiera domänen eftersom den är associerad med en annan tjänst med Microsoft som värd. En domän kan vara associerade med en enda tjänst. Om du vill använda den här domänen först ta bort den från den andra tjänsten och försök sedan igen att verifiera domänen. Om du fortfarande inte kan verifiera domänen kan du kontakta Microsoft Online Services-Support för att lösa problemet.
Domänen finns i en annan organisation för Office 365.Lös det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2515404 Felsöka problem med verifieringen domän i Office 365
Tyvärr, kan inte vi visa information om dina domäner just nu. Vänta några minuter och försök igen.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med Microsoft Azure-Active Directory (AD Azure) i vilken domän lagras information för företaget.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, vi kan inte lägga till din domän just nu. Vänta några minuter och försök igen.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med Azure AD i vilken domän lagras information för företaget.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, vi kan inte verifiera din domän just nu. Försök igen senare.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med Azure AD i vilken domän lagras information för företaget.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, kan inte vi Visa DNS-postinformationen för Office 365-tjänster just nu. Försök igen senare.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med Azure AD i vilken domän lagras information för företaget.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, kan inte vi Visa DNS-postinformationen för din domän just nu. Försök igen senare.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med DNS DNS-poster som finns där.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, vi kan inte spara posten just nu. Försök igen senare.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med DNS DNS-poster som finns där.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, vi kan inte ta bort din domän just nu. Försök igen senare.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med Azure AD i vilken domän lagras information för företaget.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, vi kan hjälpa dig att felsöka just nu. Försök igen senare.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med Azure AD i vilken domän lagras information för företaget.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, vi kan inte slutföra detta just nu. Vänta lite och försök sedan igen.
Office 365-portalen kan inte kommunicera med Azure AD i vilken domän lagras information för företaget.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.
Tyvärr, vi kan inte slutföra detta just nu. Försök igen senare.
Office 365-portalen kan inte läsa in sidan.Försök igen senare om du vill lösa problemet och vänta upp till 24 timmar.


Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2762161 – senaste granskning 04/13/2016 20:17:00 – revision: 12.0

Microsoft Office 365, Microsoft Azure Active Directory, Office 365 User and Domain Management

  • o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbmt KB2762161 KbMtsv
Feedback