Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Tolkning och felsökning av oåterkalleliga fel i Internet Explorer

Sammanfattning
Den här artikeln innehåller information för diagnos och lösning av problem som uppstår vid meddelanden om oåterkalleliga fel i Internet Explorer för Windows.
Mer Information
Oåterkalleliga fel kallas också användarlägesfel eller användarlägesundantag. Program som Internet Explorer körs på datorn i så kallat användarläge (eller Ring3). Processer som körs i användarläge körs i sina virtuella adressutrymmen och har inte direkt tillgång till maskinvara eller minne som de inte har tilldelats. Eftersom processer i användarläge är effektivt åtskilda från systemet och andra processer i användarläge stör de inte dessa resurser och utgör inget hot mot datorn. Vid ett försök från en process att läsa eller skriva till en minnesplats den inte har tilldelats blir resultatet exempelvis ett oåterkalleligt fel (i det här fallet ett undantag). När sådana här oåterkalleliga fel uppstår måste programmet eller processen som berörs stängas för att datorn inte ska skadas.

Observera att de flesta program samverkar med andra processer i användarläge. Vissa program kan utökas med tilläggsfunktioner som delar programmens minnesutrymme. För Internet Explorer kan ActiveX-kontroller, webbläsartillägg, verktygsband och andra komponenter lägga till anpassade funktioner till webbläsaren, till exempel extra verktygsfält, skrivbordsunderlägg och webbannonser. De här komponenterna körs i samma minnesutrymme som webbläsaren och kan ge upphov till fel och undantag i Internet Explorer eller någon av dess komponenter. I likhet med de flesta program samverkar Internet Explorer också med andra delar av datorn. Grafikdrivrutinen, bildskärmen och installerade teckensnitt används till exempel för att visa webbsidor. Skrivardrivrutinen och skrivaren används för att skriva ut webbsidor. Andra program kan också samverka med Internet Explorer. Sådan samverkan med andra program och tjänster kan också orsaka oåterkalleliga fel i Internet Explorer.

Felsökning av oåterkalleliga fel

Felsök oåterkalleliga fel i Internet Explorer enligt nedanstående anvisningar. Kontrollera efter varje åtgärd om problemet är borta. Fortsätt annars med nästa åtgärd.
 1. Använd felrapporteringsverktyget i Microsoft Internet Explorer genom att klicka på Skicka felrapport när du tillfrågas om du vill skicka felrapporten till Microsoft. Om det finns en korrigeringsfil eller lösning klickar du på länken Mer information när du har skickat felrapporten till Microsoft om du vill ha korrigeringsfilen eller mer information om hur du löser problemet.

  Normalt installeras rapporteringsverktyget för Internet Explorer tillsammans med Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) och senare samt Windows XP och senare. Om du använder Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 (SP1) eller tidigare i Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 eller Windows 2000, kan du lägga till rapporteringsverktyget för Internet Explorer från webbplatsen Windows Update eller genom att uppgradera till Internet Explorer 5.5 SP2 eller senare.Om du vill veta mer om felrapporteringsverktyget för Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  276550 Beskrivning och hämtning av Felrapportering i Internet Explorer
  Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6
  Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 5.5 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  267954 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 5.01
 2. Klicka på länken Klicka här i felrapportering för Internet Explorer om du vill läsa mer om felet. Då visas felsignaturinformation av följande slag:
  AppName: Iexplore.exe AppVer: 6.0.2600.0 ModName: module.dll ModVer: 5.0.1.10 Offset: 0007d934


  Om modulen som anges för ModName inte är en Windows- eller Internet Explorer-fil kan du kanske ta reda på orsaken till felet genom att ta bort eller inaktivera program, tjänster eller drivrutiner som hör till den aktuella modulen. Gör så här: Leta upp Module.dll på hårddisken, högerklicka på filen, klicka på Egenskaper på fliken Version och kontrollera sedan i rutan Företag att filen kommer från Microsoft. Om så inte är fallet kan rutorna Företag och Produktversion ange programmet, tjänsten eller drivrutinen som filen hör till. Om det inte finns någon sådan information söker du på Internet efter information om filen. När du har tagit reda på vad filen hör till tar du bort programmet, tjänsten eller drivrutinen och kontrollerar om problemet är borta. Om du till exempel vill ta bort ett program eller en tjänst använder du Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen eller kontaktar tillverkaren av programmet eller tjänsten för information om borttagning.
 3. Om du har reparationsverktyget för Internet Explorer använder du det för att leta upp Internet Explorer-filer som är inaktuella eller felregistrerade.
 4. Inaktivera webbläsartillägg från andra tillverkareOm du vill veta mer om hur du inaktiverar webbläsartillägg från andra tillverkare klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  298931 Inaktivera verktygsband och webbläsartillägg från andra tillverkare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 5. Programvara som är inkompatibel eller i konflikt och körs samtidigt med Internet Explorer kan orsaka vissa fel. Ta reda på om problemet beror på detta genom att starta Windows "i ren miljö". En start i ren miljö hjälper dig ta reda på orsaken till felet genom att du kan eliminera delar av datorkonfigurationen som inte bidrar till start av Windows och Internet Explorer.

  Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller mer information om start i ren miljö:

  Microsoft Windows XP

  310353 Starta Windows XP i felsäkert läge

  Microsoft Windows 2000

  281770 Felsökning av Windows 2000 i felsäkert läge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

  267288 Starta Windows Millennium Edition i ren miljö

  Microsoft Windows 98 och Windows 98, andra utgåvan

  192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge

  Service Release-utgåvor av Microsoft Windows 95 och Windows 95 OEM

  243039 Starta Windows 95 i ren miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Om det inte visas några felmeddelanden i en ren miljö orsakas problemet av en konflikt mellan Internet Explorer och ett program, en drivrutin eller en tjänst. Lägg i så fall till ett objekt eller en grupp objekt i taget till konfigurationen tills problemet återkommer. När du har tagit reda på vilket program eller vilken tjänst som orsakar problemet kontaktar du tillverkaren för information om uppdateringar eller kända problem.
 6. Om felet bara uppstår på vissa webbplatser kan problemet bero på skadade Internet Explorer-favoriter, cookies, tidigare visade sidor (inklusive Komplettera automatiskt), tillfälliga Internetfiler eller ActiveX-kontroller. Lös problemet genom att ta bort objekten så här:
  1. Exportera cookies och favoriter med hjälp av Import/export-guiden i Internet Explorer. Om du vill veta mer om hur du använder Import/export-guiden klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   221523 Beskrivning av Import/export-guiden som ingår i Internet Explorer 5.0 eller senare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
   Obs! Om den här åtgärden inte löser problemet kan du nu använda Import/export-guiden för att återställa dina favoriter (från Bookmark.htm) och cookies (från Cookies.txt).
  2. Ta bort alla cookies. Om du vill veta mer om hur du tar bort cookies klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   278835 Ta bort cookie-filer
   Om problemet uppstår när du klickar på ett objekt i Favoriter tar du bort favoriterna.
  3. Ta bort alla tillfälliga Internetfiler så här:
   1. Starta Internet Explorer.
   2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
   3. Klicka på Ta bort filer på fliken Allmänt och markera sedan kryssrutan Ta bort allt offlineinnehåll.
   4. Klicka på OK.
   Om det inte löser problemet flyttar du Temporary Internet Files-mappen till en annan plats, tar bort den gamla mappen och flyttar sedan tillbaka Temporary Internet Files-mappen till den ursprungliga platsen (om du vill det). Om du vill veta mer om detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   301057 Tillfälliga Internet-filer tar upp mer diskutrymme än angivet
  4. Ta bort alla ActiveX-kontroller. Om du vill veta mer om hur du tar bort ActiveX-kontroller klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   154850 Så här tar du bort en ActiveX-kontroll i Windows
 7. Installera om Internet Explorer. Om du använder versionen av Internet Explorer som ingick i operativsystemet eller en Service Pack-version för operativsystemet reparerar eller installerar du om operativsystemet eller installerar om Service Pack-versionen för operativsystemet. Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Internet Explorer som du använder, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  164539 Ta reda på vilken version av Internet Explorer som är installerad

Meddelanden om oåterkalleliga fel

Oåterkalleliga fel i Internet Explorer ger upphov till olika felmeddelanden beroende på om felrapportering för Internet Explorer är installerat och aktiverat eller inte.

Windows 98 utan felrapportering för Internet Explorer

Programmet har utfört en förbjuden åtgärd och kommer att avslutas. Kontakta återförsäljaren för programmet om problemet består.

Windows Millennium Edition utan felrapportering för Internet Explorer

Iexplore har orsakat ett fel i modul. Iexplore stängs. Starta om datorn om problemet kvarstår.

Windows NT 4.0 och Windows 2000 utan felrapportering för Internet Explorer

Ett programfel har uppstått och en programfelslogg skapas.

iexplore.exe Exception: access violation (0xc00000050), Address:minnesadress

Windows XP och tidigare Windows-versioner utan felrapportering för Internet Explorer

Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du arbetade med något kan informationen som du arbetade med ha gått förlorad.

Informera Microsoft om problemet.
Vi har skapat en felrapport som du kan skicka till Microsoft för att hjälpa oss att förbättra Internet Explorer. Rapporten behandlas konfidentiellt och anonymt.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Referenser
Obs! Även om följande artiklar är ordnade efter Internet Explorer-version kan viss information gälla mer än en version av Internet Explorer.

Internet Explorer 6

281849 Slumpmässiga allmänna skyddsfel med Comet Cursor Version 1.5 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
259684 Ogiltiga sidfel med IE 5.5 och Aureate Radiate (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
262900 Felmeddelande med Netscape 4.06 TuneUp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Internet Explorer 5.5

253364 Ogiltiga sidfel med Internet Explorer 5.5 och Gator-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
271582 Utskriftsproblem med HP DeskJet om teckensnittet BD Denver är skadat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
274419 Felmeddelande vid skadat teckensnitt eller oregistrerad Mlang.dll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
275154 IEXPLORE orsakade ett ogiltigt sidfel i modul Mshtmled.dll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Internet Explorer 5

197625 Installationsprogram för STB Velocity 128 fungerar inte (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
218983 Felmeddelande: IExplore orsakade ett ogiltigt sidfel i modul... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
219008 Remedy Help Desk Notifier orsakar allmänt skyddsfel i modul Tirpc.dll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
219267 Problem vid installation av HiJaak 95 på dator med Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
224540 Felmeddelande: IE5WZD orsakade ett undantag C0010000H i modul... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
224492 Felmeddelande: Ogiltigt sidfel i modul Vbrowseui.dll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
224813 Felmeddelande: Ogiltigt sidfel i modul Apitrap.dll
240242 Felmeddelandet Acmsetup orsakade ett ogiltigt sidfel i installationsprogrammet för IE 5 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
243713 Felmeddelande: Iexplore orsakade ett ogiltigt sidfel i modul... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
249064 ATIEXPLORE orsakade ett ogiltigt sidfel i SHELL32.DLLAT
254490 Felmeddelandet "Ogiltigt sidfel i modul Urlmon.dll" visas vid start av Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
258594 Felmeddelande i Internet Explorer om NetZip är installerat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
261156 Allmänt skyddsfel i Gdi.exe vid utskrift från Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
245096 Meddelande om åtkomstfel i MSHTML i Internet Explorer 5 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
250841 Felmeddelande om "Modul Webcheck.dll" visas när Den här datorn öppnas eller efter uppgradering av Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257675 Utforskaren låser sig vid visning av bilder (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257936 Internet Explorer låser sig vid visning av en omdirigerad webbsida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
257994 Åtkomstfel vid stängning av fönster i Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Internet Explorer 4

171745 Ogiltigt sidfel vid installation av ytterligare komponenter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
182027 Felmeddelande när Internet Explorer avslutas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
189035 Felmeddelande: IEXPLORE orsakade ett fel på grund av att ett segment saknas i... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
191607 Ogiltigt sidfel när Internet Explorer avslutas eller e-post skickas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
194176 Felmeddelande om förbjuden åtgärd vid försök att skriva ut en webbsida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
234846 Allmänt skyddsfel när Internet Explorer avslutas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
250483 Felmeddelande: IE4Wzd orsakade ett ogiltigt sidfel i modul... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
188706 Problem vid anslutning till säker webbplats med 128-bitars kryptering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
193847 Meddelande om Mshtml.dll-fel när fönster stängs innan rendering har avslutats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ej specificerad version av Internet Explorer

155163 Java-program kan inte köras med aktiverad Java JIT-kompilator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
169747 Felmeddelande: Ogiltigt sidfel i Mshtml.dll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
174858 Problem vid användning av Matrox PowerDesk-drivrutiner med Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
184087 Felmeddelande: Ogiltigt sidfel i modul Wtieclient.dll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
188095 Felmeddelande: Iexplore orsakade ett ogiltigt sidfel i Shell32.dll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
187965 Felmeddelande: "Explorer orsakade ett ogiltigt sidfel i modul Kernel32.dll"
194359 Felmeddelande vid rullning genom webbsidesram med hjul (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
221085 Felmeddelande när adress skrivs in i adressruta eller rutan Öppna (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
238468 Ogiltigt sidfel i Explorer vid användning av Internetleverantören Netzero (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
249191 Tomt skrivbord eller felmeddelande om förbjuden åtgärd efter installation av Internet Explorer
256122 Internet Explorer orsakar "Ogiltigt sidfel" i Wininet.dll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
171665 Felmeddelande vid start av dator med skadade genvägar på Start-menyn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
kbimu invalid page fault illegal operation ipf iewatson troubleshoot errors
Egenskaper

Artikel-id: 276393 – senaste granskning 03/20/2007 16:31:30 – revision: 6.2

 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbenv kbinfo kbinvalidpagefault KB276393
Feedback