Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013 och Project Server 2013: 12 mars 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2768001
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft SharePoint Server 2013 och Microsoft Project Server-2013. Uppdateringen innehåller de senaste korrigeringarna för SharePoint Server 2013 och Project Server 2013. Dessutom kan innehåller den här uppdateringen förbättringar av stabilitet och prestanda.


Obs!
 • Den kumulativa uppdateringspaket innehåller alla server-komponentpaket. Den kumulativa uppdateringspaket uppdaterar dessutom endast komponenter som är installerade på systemet.
 • En förändring i konfigurationen av paketet var införda afterProject Server 2013 gavs ut. Innan du installerar uppdateringar för senare SharePoint måste du installera denna uppdatering.
 • Viktigt När du installerar den kumulativa uppdateringen på en enda server SharePoint-servergrupp eller SharePoint-servrar som innehåller söktjänstprogrammet topologi roller måste du följa anvisningarna som nämns på följande Microsoft-webbplats:

Problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet

 • Anta att du uppgraderar Microsoft SharePoint Server 2010 till SharePoint Server 2013. I det här fallet när du skapar ett inlägg i diskussionen i gemenskapen, visas foder anmälan inte på sidan Min webbplats.
 • Anta att du tar bort en profilbild användare från Active Directory DS (AD DS). Sedan utför en synkronisering av användarprofil från AD DS till SharePoint Server 2013. I det här fallet tas profilbild användare inte bort från SharePoint Server 2013.
 • Anta att du bifogar en innehållsdatabas för SharePoint Server 2010 på en server med SharePoint Server 2013. I det här fallet när du uppgraderar webbplatssamling i SharePoint Server 2013-baserad server, uppdateras bildbibliotek inte.
 • När du har kört en Build till Build-uppgradering för på plats konton än tillämpningspoolens konto förlorar den SPDataAccess och SPReadOnly roller.
 • När du utför en sökning på en server med SharePoint Server 2013 kan det uppstå prestandaproblem på servern.
 • När du konfigurerar tjänster att använda Microsoft SQL Azure databas (tidigare SQL Azure) får databasanslutningar timeout för tidigt.
 • Föreställ dig följande:
  • Du öppnar ett dokument i Microsoft Word 2013 med en fotnot i en tabell.
  • Du klickar på Textorientering och klicka sedan på Lodrät under Utskriftsformat på fliken SIDLAYOUT .
  • Du kan bläddra till slutet av dokumentet.
  I detta fall kan vissa sidor efter tabellen visas inte.
 • Föreställ dig följande:
  • Du kan skapa en community-webbplatsen i SharePoint Server 2013.
  • Du kan använda minst privilegier konfiguration för att konfigurera SharePoint-servergruppen.
  • Du skapar ett nytt inlägg i diskussionen på community-webbplatsen.
  • Du kan visa Mina nyhetskälla avsnitt på sidan Min webbplats.
  I det här fallet visas inte foder för diskussion post i avsnittet Mina nyhetskälla .
 • Utdata cache-funktionen fungerar inte på en sida på en webbplats med SharePoint Server 2013. Det här problemet uppstår när sidan som innehåller en webbdel för innehåll av sökningen (CBS).
 • Anta att du använder Cross-Site publiceringsfunktionen för att skapa en webbplats på en server med SharePoint Server 2013. Antal sökresultat är större än det förväntade antalet när du utför en sökning på webbplatsen.
 • Föreställ dig följande:
  • Du öppnar ett Word-dokument i Word 2013.
  • Word-dokument som innehåller vissa former eller bilder.
  • Högerklicka på en av formerna eller bilder i Word-dokumentet.
  • Du klickar på Redigera punkter för formen. Eller så kan du peka på Radbyte och klicka på Redigera figursättningspunkter för bilden.
  Andra former och bilder kan försvinna från Word-dokumentet i det här fallet.
 • När du kör en komplex fråga eller importera en stor mängd data i Microsoft Access 2013, visas följande felmeddelande:
  Systemresurser har överskridits
  Obs! Det här problemet måste registerinformation.
 • När du försöker ändra storlek på en app del på en webbsida för SharePoint Server 2010 visas ett felmeddelande för JavaScript. Det här problemet uppstår när du har angett värdet för denChrome-typEgenskapen för app-del tillIngen.
 • Om du använder en Kinesisk kalender i Outlook 2013 eller i en tidigare version av Outlook, visas det gregorianska datumet som ett felaktigt datum för månkalender. Till exempel gregorianskt datum den 8 juni 2013 visas som lunar datum 4-30 i stället för 5/1.
 • Anta att du har åtkomst till en SharePoint-webbplats som inte finns i listan över betrodda platser. När du försöker söka efter en artikel på webbplatsen visas följande felmeddelande:
  Visa mall hade ett fel. Du kan korrigera det genom att fastställa mallen eller genom att ändra mallen visas i Egenskaper för webbdel eller resultattyper.
 • Du kan inte redigera en Silverlight-webbdelen på en SharePoint 2010-läge webbplatssamling i SharePoint Server 2013.
 • När du försöker utföra en crawlning för sökning på en lista som innehåller många kolumner i SharePoint Server 2013 visas följande felmeddelande:
  Filnamnet eller tillägget är för långt
 • När du skapar ett möte på en gruppkalender på en webbplats för SharePoint 2010-läge, fylls inte fältet deltagare med ett standardvärde.
 • Anta att en SharePoint Server 2010-webbplats innehåller en navigeringslänk som pekar på en ogiltig URL. Efter uppgradering av SharePoint Server 2010 till SharePoint Server 2013 kan du inte använda webbplatsen.
 • När användare A skapar du ett inlägg som refererar till användare B i en annan SharePoint-servergrupp, får användare B inte ett e-postmeddelande.
 • Du kan inte ändra företagsprojekttypen för ett projekt till Project Web App när inget arbetsflöde har publicerats på en server med Microsoft Project Server-2013.
 • Föreställ dig följande:
  • Du kan skapa ett arbetsflöde i Microsoft SharePoint Designer 2013.
  • Du publicerar arbetsflödet och du anger att arbetsflödet ska startas automatiskt i SharePoint Server 2013.
  • Du kan visa statussidan för arbetsflödet (Wrkstat.aspx).
  I det här fallet visas undantag meddelanden helt inte på sidan Wrkstat.aspx.
 • Föreställ dig följande:
  • Skapa en webbplatssamling i Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007.
  • Du kan skapa ett arbetsflöde som Samlar in Data från en användare .
  • Uppgradering av MOSS 2007 till MOSS 2010 eller MOSS 2013.
  • Du får ett e-postmeddelande när uppgiften är tilldelad till dig.
  • Du öppnar e-postmeddelandet med hjälp av Microsoft Outlook och klicka sedan på Öppna den här uppgiften om du vill öppna URL-Adressen för uppgiften i arbetsflödet.
  I det här scenariot startar Internet Explorer. Däremot visas följande felmeddelande:
  Det går inte att hitta webbsidan.
 • När du tillämpar flera filter på två kolumner med en anpassad lista gäller det filter som används för den andra kolumnen listobjekt i en anpassad lista.
 • Anta att i en lista på en SharePoint Server-2013 webbplats kan du referera till ett objekt från en annan lista. När du försöker visa objektet i listan, visas följande felmeddelande:
  Indexet låg utanför gränserna för matrisen.
 • Föreställ dig följande:
  • Du lägger till kolumner för hanterade metadata som har flera värden till gruppen innehåll och service anläggning i SharePoint Server 2010.
  • Uppgradering från SharePoint Server 2010 till SharePoint Server 2013.
  • Du kan söka efter ett värde i SharePoint Server 2013.
  I det här fallet visas inte vissa sökresultat i SharePoint Server 2013 som de skulle göra i SharePoint Server 2010.
 • När du startar ett arbetsflöde i SharePoint Server 2013 på mappar eller stora listor visas följande felmeddelande:
  Något gick fel. Ladda om sidan och starta arbetsflödet om du vill försöka igen.
 • Anta att du skapar en webbplats som innehåller mappar och du sparar webbplatsen som en mall. När du försöker använda mallen för att skapa en ny webbplats visas följande felmeddelande:
  Ett oväntat fel uppstod
 • SPBasePermission uppräkningsvärdena avkortas från 64 bitar till 32 bitar för begränsade SharePoint-lösningar.
 • Du kan inte starta ett program med Agave när du öppnar ett dokument i Excel Web Apps.
 • Anta att du skapar en anpassad SharePoint-lista som innehåller ett flervärdesfält Person eller grupp. Fältet innehåller inte några värden. Internet Explorer kraschar när du försöker infoga en ny rad i listan i databladsvy.
 • Anta att du filtrerar data i ett Access-formulär på en icke-engelsk version av SharePoint Server 2013 server. I det här fallet fungerar textsökning i SQL Server inte korrekt. Särskilt är filtrering operationerna långsam eller returnera ofullständiga resultat.
 • När du utför en sökning i en SharePoint Server-2013 sökcenter i läget för bakåtkompatibilitet returnerar utanför rutan (OOB) webbplats förfining felaktiga resultat.
 • När du försöker importera en stor mängd data i ett Access-program på en databas i Microsoft SQL Azure databas (tidigare SQL Azure) får du ibland ett timeout-fel och du måste avbryta importen.
 • Om du skapar en tillämpning som använder Kazakiska språk, kan du inte spara programmet som ett paket.
 • Anta att en SharePoint-servergrupp får vissa förfrågningar från klientdatorer. Om servergruppen använder belastningsutjämning i nätverket för att fördela begäranden från klienter, kan du inte skapa ett Access-program på en SharePoint-server i servergruppen. Dessutom visas ett felmeddelande som säger att SharePoint server IP-adressen är ogiltig.
 • Anta att en aktivitet med fasta är uppdelat i två delar i Microsoft Project 2013. När du ändrar varaktigheten för fasta aktiviteten i vyn Aktivitetsanvändning beräknas aktivitetens varaktighet felaktigt.
 • Anta att du skapar två aktiviteter du måste manuellt planera projektet 2013 och sedan tilldelar samma resurs till båda aktiviteterna. När du tilldelar en tidsperiod som omfattar lediga dagar till aktiviteter, resursutjämning funktionen fungerar inte korrekt.
 • När du uppgraderar Microsoft Project Server 2010 till 2013 i Project Server kan du inte komma åt dokument bibliotek och ärenden eller risker listor i Project Server-2013.
 • Anta att du använder icke-ASCII-tecken för att namnge ett aktivitetsfält resultatet i en aktivitet i ett anpassat arbetsflöde. Sedan kan ändra du standardvärdet i fältet aktivitet resultatet. I det här fallet fortsätter resultatet aktivitetsfält visar standardvärdet på statussidan för arbetsflödet.
 • Anta att du konfigurerar app-only-princip för ett SharePoint-arbetsflöde. Sedan kan publicera du arbetsflödet till en webbplats som en SharePoint-programmet är installerat. I det här fallet kan du köra en instans av arbetsflödet på webbplatsen.
 • När du sparar en DOCX-fil som en fil i formatet OpenDocument (ODF) med Word 2013 visas styckejustering i filen felaktigt.
 • Föreställ dig följande:
  • Du kan konfigurera ett östasiatiskt språk input method editor (IME) för Word 2013 på en enhet med Windows 8-baserade touch.
  • Du kan skriva några tecken i ett nytt Worddokument.
  • Du rör dokument om du vill ändra markörplaceringen.
  • Du skriver ett nytt tecken eller ta bort tecken före markören.
  I det här fallet visas det nya tecknet i föregående placering av markören eller tecknet innan den tidigare platsen för markören tas bort.
 • Anta att du har behörigheten Redaktör på en server med SharePoint Server 2013. När du försöker skapa ett program på servern eller överföra en ansökan från företagets katalog på servern visas följande felmeddelande:
  oväntat fel
 • Anta att du öppnar ett dokument som innehåller en textruta. Textrutan innehåller en tabell och tabellen innehåller text. När du ändrar bakgrundsfärgen i textrutan till vissa färger, texten inte längre visas.
Lösning

Installationsinformation

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


HämtaHämta uppdateringen nu.

Obs!Den här uppdateringen är tillgänglig endast från Download Center och är för närvarande inte tillgänglig från Microsoft Update.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Office System TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office System TechCenter finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2768001 – senaste granskning 06/21/2014 18:26:00 – revision: 4.0

Microsoft Project Server 2013, Microsoft SharePoint Server 2013

 • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2768001 KbMtsv
Feedback