Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Webbläsaren stöds inte

Du måste uppdatera webbläsaren för att använda webbplatsen.

Uppdatera till den senaste versionen av Internet Explorer

Prestanda- och visningsproblem i Office 2013-klientapplikationer

Symptom
När du använder Microsoft Office 2013-program kanske du lägger märke till att de visuella funktionerna skiljer sig från en dator till en annan. Du kanske till exempel kan se animeringar i Excel när du rullar genom ett kalkylblad på en dator. Samtidigt visas inte samma animeringar på en annan dator.

Dessutom kan ett eller flera av följande problem uppstå som minskar funktionaliteten i ett Office-program:
 • Office-programmet är suddigt.
 • Skärmen blinkar eller flimrar.
 • Office-programmet är antingen nästan helt vitt eller nästan helt svart.
 • Texten i dokumentet visas inte ordentligt.
 • Office-programmet kraschar.
 • Office-programmets prestanda försämras (utöver start och avslut).
 • När du är i ett videosamtal i Microsoft Lync kan det uppstå videofördröjningar eller gå långsamt.
Orsak
Dessa problem kan uppstå om du har en videokonfiguration på datorn som är inkompatibel med funktionerna i Office 2013 som ansvarar för att visa programmet och animeringarna i programmet.
Lösning
Lösningen varierar beroende på din Windows-version och vilka problem som uppstår.

Problem: Texten i Office-dokument visas inte ordentligt

Om problemet är att texten i Office-dokument inte visas ordentligt kan du börja med att prova följande lösningar. Annars kan du gå vidare till avsnittet Övriga problem.

Steg 1: Använd ClearType-justeringsverktyget

 1. Sök efter ClearType

  Windows 8

  Sök efter ClearType på startskärmen och markera Inställningar.

  Windows 7

  Klicka på Start och skriv ClearType i rutan Sök bland program och filer.
 2. Välj Justera ClearType-text.
 3. I ClearType-justeringsverktyget aktiverar du alternativet Aktivera ClearType och klickar sedan på Nästa.
 4. Justera skärmen genom att följa instruktionerna i ClearType-justeringsverktyget och klicka sedan på Slutför.
Om problemet kvarstår efter att du har justerat ClearType-inställningarna, fortsätter du till steg 2.

Steg 2: Inaktivera funktionen delbildpunktsrendering

Delbildpunktsrendering används som standard i Word 2013. Även om det ger optimala avstånd kanske du föredrar bildpunktsfast text för att förbättra kontrasten något. Så här inaktiverar du funktionen delbildpunktsrendering i Word 2013.
 1. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Under gruppen Visa avmarkerar du alternativet Använd delbildpunktsrendering för att jämna ut teckensnitt på skärmen.
 4. Klicka på OK.

Om problemet kvarstår efter att du har inaktiverat delbildpunktsrendering bör du aktivera alternativet Använd delbildpunktsrendering för att jämna ut teckensnitt på skärmen igen och sedan fortsätta till steg 3.

Steg 3: Installera Windows 8 Inter-operability Pack på Windows 7-klienter

Om du använder Windows 8 kan du hoppa över det här avsnittet och fortsätta med instruktionerna i avsnittet Övriga problem.

Om du använder Windows 7 bör du installera uppdateringen som du hittar i följande artikel för att förbättra de videorelaterade komponenterna.

2670838 Det finns en plattformsuppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.microsoft.com/sv-se/kb/2670838


Om detta inte löste problemet med text i Office-dokument som inte visas ordentligt kan du fortsätta att felsöka problemet genom att följa instruktionerna i nästa avsnitt i den här artikeln.


Övriga problem

Följ instruktionerna i den ordning som de presenteras. Ordningsföljden är medveten och har visat sig vara den bästa metoden för att lösa videoproblem i Office 2013-program.

Steg 1: Uppdatera videodrivrutinen


Den bästa metoden för att uppdatera videodrivrutinen är att köra Windows Update och kontrollera om det finns en ny drivrutin för din dator.

Kör Windows Update genom att följa instruktionerna för din Windows-version:

Windows 8
 1. På startskärmen klickar du på Inställningar på snabbknappsfältet.
 2. Klicka på Ändra datorinställningar.
 3. I appen Datorinställningar klickar du på Windows Update.
 4. Klicka på Sök efter uppdateringar.
 5. Om det finns några uppdateringar tillgängliga klickar du på drivrutinen som du vill installera och sedan på Installera.


Windows 7
 1. Klicka på Start.
 2. Skriv Windows Update i rutan Sök bland program och filer.
 3. Klicka på Sök efter uppdateringar i sökresultaten.
 4. Om det finns några uppdateringar tillgängliga klickar du på drivrutinen som du vill installera och sedan på Installera.
Om grafikproblemet i Office åtgärdades när du uppdaterade videodrivrutinen behöver du inte göra något mer. Gå till steg 2 om en uppdatering av videodrivrutinen inte löser problemen i Office 2013.

Obs! Grafikkortstillverkare publicerar ofta uppdateringar för sina drivrutiner för att förbättra prestandan eller lösa kompatibilitetsproblem med nya program.
Om du inte hittar någon uppdatering för datorns videodrivrutin genom Windows Update och måste ha grafikkortets senaste drivrutin, kan du besöka support- eller hämtningsavsnittet på grafikkortstillverkarens webbplats för mer information om hur du kan hämta och installera den senaste drivrutinen.

Steg 2: Inaktivera maskinvaruacceleration i Office

Om en uppdatering av drivrutinerna inte löser problemet kan du inaktivera maskinvaruacceleration som en tillfällig lösning tills tillverkaren av grafikdrivrutinen släpper en korrigering. Sök regelbundet efter uppdateringar av grafikkortet.

Så här inaktiverar du maskinvaruacceleration:
 1. Starta valfritt Office 2013-program.
 2. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ.
 3. Klicka på Avancerat i dialogrutan Alternativ.
 4. Markera kryssrutan Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik i listan över tillgängliga alternativ.

  Följande bild visar till exempel det här alternativet i Microsoft Excel.



 5. Klicka på OK.

För avancerade användare: Så här avgör du om grafikkonfigurationen är kompatibel med Office 2013 eller inte

Det här steget är valfritt eftersom de angivna uppgifterna är huvudsakligen till för information. Syftet med det här steget är bara att informera dig om huruvida din grafikkonfiguration finns på listan över inkompatibla konfigurationer för Office 2013.

Om du fortfarande har grafikproblem i dina Office-program efter att du har uppdaterat grafikdrivrutinen eller om du inte kan hitta en uppdaterad grafikdrivrutin för datorn, är nästa steg att kontrollera om din aktuella grafikkonfiguration är kompatibel med Office 2013. Du kan använda Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT) för att göra den här kontrollen.

Du måste vara administratör på datorn om du ska kunna installera OffCAT. Om du inte är administratör ser du ett felmeddelande som liknar det som visas i följande bild när du försöker installera OffCAT.



Om du inte kan logga in som administratör bör du hoppa över det här steget och fortsätta till steg 3: Inaktivera maskinvaruacceleration i Office.

 1. Öppna OffCAT-verktygssidan på Microsoft Download-webbplatsen på följande plats.

  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36852
 2. Välj OffCAT.msi och klicka sedan på Nästa.

  Skärmbilden för steg 2
 3. Klicka på Kör när du uppmanas att hämta OffCAT-verktyget.
 4. När OffCAT har installerats startar du OffCAT.
  • Windows 7

   Skärmbilden för OffCAT 1.2-genvägen


   Om du inte ser ikonen för OffCAT 1.2Start-menyn, söker du efter ikonen på Alla program-menyn under Microsoft Office Configuration Analyzer Tool.



  • Windows 8

   Klicka på OffCAT 1.2-panelen på startskärmen.

   Skärmbilden för OffCAT 1.2 på startskärmen


 5. Klicka på Starta en genomsökning i den vänstra panelen.
 6. I fönstret Välj en Office-applikation att genomsöka väljer du ett Office-program.
 7. I fönstret Starta en genomsökning av <programnamn> väljer du 2013 (ClickToRun) eller 2013 (MSI), beroende på vilken metod du använde för att installera Office 2013.

  Skärmbilden för steg 7

 8. I fönstret Starta en genomsökning av <programnamn> klickar du på Starta genomsökning.
 9. När genomsökningen har slutförts visas dina resultat automatiskt.
 10. På fliken Alla problem (under förutsättning att problem ar identifierats), rullar du ned till avsnittet Systemdetaljer.
  1. Om du ser följande varning under Symptom: Visning, är din aktuella grafikkonfiguration inte kompatibel med Office 2013.

   Maskinvaruacceleration har inaktiverats av Office

   Den här varningen visas i följande bild.

   Skärmbilden för steg 10


   I den här situationen:
   • Vänta trettio dagar (eller mer) och följ stegen i den här artikeln igen. Var noga med att du börjar med "Steg 1: Uppdatera videodrivrutinen".

    Nästa gång du går igenom stegen i den här artikeln kan tillverkaren av grafikkortet ha en uppdaterad drivrutin som är kompatibel med Office 2013.
   • Gå inte vidare med stegen i nästa avsnitt av den här artikeln (steg 3: Inaktivera maskinvaruacceleration i Office).

    Eftersom din nuvarande grafikkonfiguration inte är kompatibel med Office 20103, har maskinvaruacceleration inaktiverats automatiskt av Office-program. Manuell inaktivering av maskinvaruacceleration med stegen i nästa avsnitt påverkar inte den aktuella grafikkonfigurationen.
  2. Om du inte ser varningen Maskinvaruacceleration har inaktiverats av Office under avsnittet Systemdetaljer i OffCAT-rapporten, går du vidare till nästa avsnitt i den här artikeln (steg 3: Inaktivera maskinvaruacceleration i Office).3333
Mer Information
Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Du ändrar registret på egen risk.

Administration av alternativet Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik

Vid behov kan den här inställningen implementeras med en gruppolicy. Så här konfigurerar du rätt grupprincipinställning:
 1. Lägg till följande filer i domänkontrollanten: Office15.admx och Office15.adml i domänkontrollanten och sedan
 2. I Redigeraren för lokala grupprincipobjekt väljer du noden Diverse i Microsoft Office 2013-trädet. Den här inställningen visas i följande bild.


För ytterligare information om att använda .admx- och .adml-filer för administration av grupprinciper, kan du besöka följande Microsoft TechNet-webbplats:

Maskinvaruacceleration för vissa grafikkort inaktiveras automatiskt

Som standard inaktiveras maskinvaruacceleration automatiskt i Office 2013-program om särskilda kombinationer av grafikkort och videodrivrutiner upptäcks när du startar ett Office 2013-program. Om programmet inaktiverar maskinvaruacceleration automatiskt, finns det ingenting som anger att ändringen har gjorts. Om du till exempel kontrollerar alternativet Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik i dialogrutan Alternativ kommer alternativet inte att vara aktiverat om du inte har aktiverat det tidigare.



Det saknas dokumentation för de olika kombinationerna av grafikkort och videodrivrutiner som automatiskt inaktiverar maskinvaruacceleration eftersom denna lista är hårdkodad i Office 2013-programmen och uppdateras i takt med att vi upptäcker ytterligare grafikkombinationer som orsakar problem i Office 2013-programmen. Därför rekommenderar vi att du uppdaterar videodrivrutinen om du inte ser samma animeringsfunktioner på en dator som du ser på en annan. Det gör du genom att följa instruktionerna i avsnittet "Steg 1: Uppdatera videodrivrutinen". Om du fortfarande inte ser de förväntade animeringarna på datorn, kan du prova att uppdatera videodrivrutinen snart igen. Microsoft arbetar på det här problemet tillsammans med de största grafikkortstillverkarna som kommer att publicera nya videodrivrutiner när dessa drivrutiner har utvecklats.

Obs! Även om två datorer har samma kombination av grafikkort och videodrivrutin, kan det ändå finnas skillnader mellan animeringsfunktionerna i Office 2013 på de datorerna om den ena kör Windows 7 och den andra kör Windows 8. På en dator som kör Windows 7 inaktiveras animeringarna i Office 2013 om kombinationen av grafikkort och videodrivrutin förekommer i inkompatibilitetslistan. Samma grafikkombination i Windows 8 leder dock inte till att animeringarna inaktiveras tack vare de förbättrade grafikfunktionerna i Windows 8.

crash crashes crashing render rendering glitch glitches monitor display
Egenskaper

Artikel-id: 2768648 – senaste granskning 03/31/2015 18:19:00 – revision: 9.0

 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • KB2768648
Feedback
" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");