Visa problem i Office-klientprogram

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2768648
Symptom
Du kanske märker att visuella funktioner skilja sig från en dator till en annan när du använder Microsoft Office-program. Exempel på en dator syns animeringar i Excel när du rullar genom ett kalkylblad på en dator. Men på en annan dator visas inte samma animeringar.

Du kan också uppstå en eller flera av följande symptom som minskar funktionaliteten i ett Office-program:
 • Ett Office-program är suddiga.
 • Skärmen flimrar eller blinkar.
 • Ett Office-program är oftast alla svart eller vitt för alla.
 • Texten i dokumentet visas inte bra.
 • Office-programmet kraschar.
 • Försämras prestanda i ett Office-program (annat än start och avsluta).
 • I Microsoft Lync kan det uppstå video förseningar eller långsamt arbete när du är i ett videosamtal.
Orsak
Dessa problem kan uppstå om du har en video-konfigurationen på datorn är inkompatibel med Office-funktionsuppsättning som är ansvarig för att visa programmet och animeringar i programmet.

Obs! Maskinvaruacceleration med grafikkortet är alltid inaktiverad när du kör Office i en fjärrskrivbordssession samt när programmet har startats i felsäkert läge.
Lösning
Upplösningen kommer att variera beroende på vilken version av Windows och de symptom du upplever.

Symptomkod: dåligt visas Text i Office-dokument

Om symptomet är dåligt visas i Office-dokumentkan du prova följande lösningar först. Annars går du vidare till nästa avsnitt med rubriken Alla andra symptom.

Steg 1: Använda inställningen "ClearType-justeringsverktyget"

 1. Sök efter ClearType

  Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8: Sök efterClearTypepå Start-skärmen.
  Windows 7: Klicka på Start och sedan ange ClearType i rutan Sök bland program och filer .
 2. Välj justera ClearType-Text.
 3. Aktivera alternativet aktivera ClearType i ClearType-justeringsverktygetoch klicka sedan på Nästa.
 4. Justera bildskärmen genom att följa stegen och anvisningarna i ClearType-justeringsverktygetoch klicka sedan på Slutför.
Om du fortfarande har problem efter att justera inställningarna för ClearType, fortsätter du till steg 2.

Steg 2: Inaktivera funktionen underordnade Pixel placering

2016 Word och Word 2013 använder underordnade bildpunkts rendering för text som standard. Samtidigt som det ger optimal avstånd kan du föredrar textens utseende pixel fästs till en mindre förbättring kontrast. Så här inaktiverar du funktionen underordnade pixel placering i Word 2016 eller Word 2013.
 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv .
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Avmarkera alternativet Använd subpixel placering till utjämnade teckensnitt på skärmen under gruppen Visa .
 4. Klicka på OK.

Om du fortfarande har problem efter att inaktivera inställningen underordnade pixel text rendering, aktivera inställningen Använd subpixel placering till utjämnade teckensnitt på skärmen igen och fortsätt sedan till steg 3.

Steg 3: På Windows 7-klienter, installera Windows 8 Inter-operability Pack

Om du använder Windows10, 8.1 för Windows eller Windows 8, hoppa över detta avsnitt och fortsätter med steg under den för alla andra Symptom i den här artikeln.

Installera uppdateringen för att förbättra video-relaterade komponenter som finns i följande artikel om du använder Windows 7.

2670838 en plattformsuppdatering är tillgänglig för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.microsoft.com/kb/2670838/en-us


Om ovanstående åtgärder inte hjälper symptomet poorly visas i Office-dokument , fortsätter du att felsöka problemet med hjälp av anvisningarna i nästa avsnitt i den här artikeln.


För alla andra symptom

Följ stegen nedan i angiven ordning. Ordern är avsiktlig och har visat sig vara det mest framgångsrika sättet att lösa grafikrelaterade problem i Office-program.

Steg 1: Uppdatera drivrutinen för grafikkortet


Det bästa sättet att uppdatera drivrutinen för grafikkortet är att köra Windows Update för att se om det finns en nyare drivrutin för din dator.

Så här kör du Windows Update baserat på din version av Windows:

Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8
 1. Klicka på Inställningar i fältet snabbknapparna på Start-skärmen.
 2. Klicka på Ändra inställningar för PC.
 3. Klicka på Windows Updatei Inställningar för PC -app.
 4. Klicka på Sök efter uppdateringar nu.
 5. Om det finns uppdateringar klickar du på Installeraden drivrutin som du vill installera.


Windows 7
 1. Klicka på Starta.
 2. Typ Windows Update i rutan Sök bland program och filer .
 3. Klicka på Sök efter uppdateringari sökresultaten.
 4. Om det finns uppdateringar klickar du på Installeraden drivrutin som du vill installera.
Om din video-relaterade problem i Office korrigerades med när du har uppdaterat drivrutinen för grafikkortet, behöver du inte vidta ytterligare åtgärder. Om du uppdaterar drivrutinen inte åtgärda problemet går du till steg 2.

Obs! Tillverkare av grafikkort släpper ofta uppdateringar av drivrutinerna för att förbättra prestanda och åtgärdar kompatibilitetsproblem med nya program.
Om du inte hittar en uppdaterad grafikdrivrutin för datorn via Windows Update och måste ha den senaste drivrutinen för ditt grafikkort, gå till support eller hämta på webbplatsen för tillverkaren av grafikkortet för information om hur du hämtar och installerar den senaste drivrutinen.

Steg 2: Inaktivera maskinvaruacceleration i Office

Om du uppdaterar drivrutinerna inte löser problemet kan testa du genom att inaktivera maskinvaruaccelerationen som en lösning förrän du har publicerat en korrigeringsfil från tillverkaren som grafikdrivrutinen. Så kom ihåg att regelbundet söka efter uppdateringar för grafikkortet.

Så här inaktiverar du maskinvaruaccelerationen:
 1. Starta valfritt Office-program.
 2. Klicka på Alternativpå fliken Arkiv .
 3. Klicka på Avancerati dialogrutan Alternativ .
 4. Klicka på kryssrutan inaktivera maskinvaruacceleration för grafik i listan över tillgängliga alternativ.

  I bilden nedan visas till exempel det här alternativet i Microsoft Excel.

  Skärmbild för steg D

 5. Klicka på OK.

För avancerade användare: ta reda på om din video konfiguration är kompatibelt med Office

Obs! Detta steg är valfritt eftersom uppgifterna är mestinformativa. Syftet med det här steget är att meddela dig om din video konfiguration i listan kompatibel för Office.

Om du fortfarande har problem med video i Office-programmen när du uppdatera drivrutinen för grafikkortet eller du inte kan hitta en uppdaterad grafikdrivrutin för datorn, är nästa steg att se om din Aktuell videokonfiguration är kompatibel med Office. Du kan använda Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT) för att göra detta åt dig.
 1. Bläddra till sidan OffCAT verktyg på webbplatsen Microsoft Download på följande plats.

  http://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=36852

 2. Välj OffCAT.msi och klicka sedan på Nästa. 3. Klicka på Kör när du uppmanas att hämta verktyget OffCAT.
 4. När OffCAT är installerad kan du starta OffCAT.

  • Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8

   Sök efter OffCAT i Windows 10, 8.1 eller 8
  • Windows 7


 5. Välj valfritt Office-program på sidan Ny SKANNING .
 6. Klicka på Sök.
 7. När sökningen är klar visas resultatet automatiskt.
 8. Granska listan över symptom på fliken Alla problem(förutsatt att problem har upptäckts).
  1. Den aktuella konfigurationen för video är inte kompatibel med Office om visas följande varning underthe Visasymptom.

   Maskinvaruacceleration inaktiveras i Office

   Den här varningen visas i följande bild.
   I den här situationen:
   • Vänta thirty dagar (eller längre) och följ sedan stegen i den här artikeln igen. Kontrollera att du börjar med "steg 1: uppdatera drivrutinen för grafikkortet."

    Nästa gång du går igenom stegen i den här artikeln, kan tillverkaren av grafikkortet ha en uppdaterad drivrutin som är kompatibel med Office.
   • Inte fortsätta med instruktionerna i nästa avsnitt i den här artikeln (steg 3: inaktivera maskinvaruacceleration i Office).

    Som den aktuella konfigurationen för video inte är kompatibel med Office, inaktiveras maskinvaruacceleration automatiskt av Office-program. Manuellt inaktivera maskinvaruaccelerationen med hjälp av anvisningarna i nästa avsnitt kommer inte att ha betydelse i Aktuell videokonfiguration.
  2. Om du inte ser "maskinvaruacceleration inaktiveras i Office"-varning under Systeminformation avsnitt OffCAT fortsätter du till nästa avsnitt i den här artikeln (steg 3: inaktivera maskinvaruacceleration i Office).
Mer Information
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Administration av alternativet "Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik"

Om det är nödvändigt, kan den här inställningen distribueras med hjälp av grupprincip. Så här konfigurerar du inställningen grupprincip:
 1. Lägg till följande filer till domänkontrollanten för din Office-version:

  Office 2016:Office16.admxochOffice16.adml
  Office-2013: Office15.admx och Office15.adml
 2. I grupprincip Redigeraren för lokala, Markera noden Diverse trädets 2016 för Microsoft Office eller Microsoft Office 2013 . Den här inställningen visas i följande bild.

  Skärmbild för steg 2

Mer information om hur du använder ADMX och ADML filer för administration av grupprincip finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Automatisk inaktivering av maskinvaruacceleration för vissa grafikkort

Som standard inaktiveras automatiskt maskinvaruacceleration i Office-program om vissa grafikkort och kombinationer av grafikkort drivrutin identifieras när du startar ett Office-program. Om maskinvaruacceleration inaktiveras automatiskt av programmet, anger ingenting att den här ändringen gjordes. Till exempel om alternativetinaktivera maskinvaruacceleration för grafik i dialogrutan Alternativ undersöka, aktiveras alternativet inte om du tidigare har aktiverat.Lista över kort och video grafikdrivrutin kombinationer som utlöser denna automatiska inaktivera maskinvaran grafikacceleration inte dokumenterats eftersom listan är hårdkodad i Office-program och ändras hela tiden som vi upptäcker ytterligare video kombinationer som orsakar problem i Office-program. Om du inte ser samma animering funktioner på en dator som finns på en annan dator rekommenderar vi därför att du uppdatera drivrutinen för grafikkortet med hjälp av instruktionerna i den "steg 1: uppdatera drivrutinen för grafikkortet" avsnitt. Om du fortfarande inte ser den förväntade animeringen på datorn, uppdatera drivrutinen för grafikkortet igen snart. Microsoft arbetar med problemet med större grafikkortets tillverkare och dessa grafikkort tillverkare kommer att släppa nya grafikdrivrutiner som sådana drivrutiner utvecklas.

Obs! Om båda datorerna har samma kort/video grafikdrivrutin kombinationer, kan du fortfarande se en skillnad i Office Animeringsfunktioner mellan två datorer om en dator med Windows 7 och den andra datorn kör Windows 8. Animeringar i Office är inaktiverade om kort/video grafikdrivrutin kombinationen visas i listan inkompatibilitet på en dator som kör Windows 7. Samma kombination av video på Windows 8 har dock inte animeringar som inaktiverats på grund av förbättrade videofunktioner i Windows 8.

krasch krascher krascha rendera återge tillfälligt glapp bildskärm

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2768648 – senaste granskning 05/20/2016 16:00:00 – revision: 10.0

Outlook 2016, Excel 2016, Word 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Microsoft Publisher 2016, Visio Professional 2016, Access 2016, Microsoft Project Professional 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Lync 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft Access 2013, Microsoft Project 2013 Professional

 • kbmt KB2768648 KbMtsv
Feedback