Prestandaproblem i Outlook när det finns för många objekt eller mappar i en cache-lagrad läge OST- eller PST-mapp

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2768656
Symptom
Om du har många objekt i en mapp kan det uppstå problem på följande i Microsoft Outlook:
  • När du använder cachelagrat Exchange-läge eller en Outlook-datafil (.pst) Observera prestandaproblem när du utför vissa åtgärder, särskilt att växla till och från en mapp som innehåller många poster.
  • Sämre prestanda i Outlook om mapparna Inkorgen, kalender, uppgifter, Skickat och borttaget innehåller många poster.

Om du har flera e-postmappar kan det uppstå prestandaproblem på följande i Outlook:
  • Mappar visas inte korrekt, eller så tar lång tid att visas, särskilt i cachelagrat läge.
  • Om din Outlook-profil har delade postlådor med aktiverad cachelagring (Hämta delade mapparär markerad), prestandaproblem uppstå om antalet mappar över dessa postlådor överstiger 500, enligt beskrivningen i kunskapsbasartikeln 3115602. Dessutom loggas i mappen Synkroniseringsproblem och 9646 händelser loggas i programloggen.
  • I extrema fall, när det finns fler än 10 000 mappar går Outlook mycket långsamt att öppna. Detta beror på att det tar lång tid att räkna upp mappar.

Orsak
Det här problemet kan uppstå om du har mappar som överskrider gränsen för antalet objekt per mapp eller om du har för många mappar totalt. Artikel- och gränser beror på vilken version av Outlook, enligt följande.

2016 för outlook, Outlook 2013 och Outlook 2010:

100 000 objekt per mapp
500 mappar totalt

Outlook 2007:

50 000 objekt per mapp
500 mappar totalt

Lösning
Om du har överskridit maximalt 500 mappar totala minska antalet e-postmappar som du har.

Om du har mappar som överskrider gränsen för antalet objekt i en Outlook-datafil (.pst) eller en offline Outlook-datafil (.ost) flytta artiklar från större mappar till separat eller mindre mappar i samma postlåda eller data. Om du har ett Microsoft Exchange online-Arkiv kan du eventuellt flytta objekt till den.

Du kan använda Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT) för att avgöra vilken mapp eller mappar är nära eller överskrider den här artikeln. Om du vill hämta och installera verktyget OffCAT, gå till följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
Outlook använder en OST-fil bara om Exchange-e-postkonto har konfigurerats för att använda cachelagrat Exchange-läge. När Outlook är konfigurerat för att ansluta till Exchange-postlådan i online-läge används en OST-fil inte. Om Outlook-klienten är ansluten till Exchange i online-läge och du inte har hög objektantal mappar i en PST-fil, kanske prestandaproblem på servern.

I följande artiklar i en lista över Exchange server prestandaproblem som kan uppstå när en postlåda har hög objekt räknas och när begränsade vyer används. Artiklarna beskriver dessutom hur klienten användarupplevelsen kan påverkas av dessa prestandaproblem.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2768656 – senaste granskning 01/15/2016 18:52:00 – revision: 6.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

  • kbprb kbexpertiseinter kbmt KB2768656 KbMtsv
Feedback