Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Cell fyllning ständigt mörkare när du håller du ned Ctrl och markera flera gånger cell i Excel 2013 eller Excel 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2769340
Symptom
Anta att du markerar flera celler i ett kalkylblad i Microsoft Excel 2013 eller Microsoft Excel 2016. Du markerar vissa celler som du inte vill inkludera i valet av misstag. När du håller ned Ctrl och klicka på de cellerna för att ta bort dem från markeringen på Cellskuggning blir mörkare och cellerna är inte omarkerade. Dessutom fortsätter Cellskuggning mörkare om du upprepade gånger trycker på cellerna.
Orsak
Detta är avsiktligt på en ändring i motorn 2013 Excel eller Excel 2016. Den här ändringen kan du markera överlappande markeringar. Om du markerar flera gånger på samma celler, cellen fyllning till slut blir för mörka och texten i cellen visas inte.
Workaround
Avbryta markeringen av celler om du vill undvika problemet och starta urvalsprocessen igen.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2769340 – senaste granskning 09/23/2015 23:39:00 – revision: 5.0

Microsoft Excel 2013, Excel 2016

  • kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2769340 KbMtsv
Feedback