"Internet Explorer inte kan visa webbsidan" fel när användare försöker öppna ett Office-dokument genom att använda en Office Web App och Office Online-Server

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2769383
Symptom
Anta att du skapar en Office Online-anläggning och du använder det fullständiga domännamnet (FQDN) för servern som en intern URL för servergruppen. Till exempel kan du köra följande kommando för att skapa en Office Online-anläggning:
New-OfficeWebAppsFarm –InternalURL "http://servername.domain.com" –AllowHttp –EditingEnabled
När användare försöker öppna ett Office-dokument genom att använda en Office Web App visas följande felmeddelande:
Webbsidan kan inte visas i Internet Explorer
Obs! Det här problemet uppstår inte om du använder NetBIOS-namnet på servern (till exempel http://servernamn) som en intern URL för servergruppen.
Orsak
Detta problem uppstår eftersom Windows Internet Explorer använder en manuell proxy anger i stället för proxyinställningar automatisk identifiering. Dessutom kan inte proxyservern matcha Intern URL i Office Online-gruppen.

När en användare försöker öppna ett Office-dokument med en Web App i Office eller Office Online-Server, öppnar Internet Explorer interna URL-Adressen i Office Online-gruppen. Om den interna URL är en FQND, behandlas URL-Adressen som Internet-domän. Internet Explorer dirigeras därför på begäran om namnmatchning av FQDN till proxyservern.
Lösning
Om du är administratör kan du använda någon av följande metoder för att lösa problemet:

Metod 1

Distribuera om du vill lägga till interna URL-Adressen till gruppen Office Online i listan över undantag för proxyservern följande princip:

\Windows Settings\Internet explorer Maintenance\Connection\Proxy inställningar

Metod 2

Distribuera följande princip Lägg till Intern URL för Office Online-servergruppen i zonen Lokalt intranät:

\Administrative Templates\Windows komponenter\Internet Explorer\Internet Control Panel\Security Page\Site i zonlistan för tilldelning


Om du är en slutanvändare använder du någon av följande metoder för att lösa problemet:

Metod 1

Manuellt konfigurera Internet Explorer om du vill lägga till interna URL-Adressen till gruppen Office Online i listan över undantag för proxyservern. Gör så här:
  1. Öppna Kontrollpanelen och klicka sedan på Internet-alternativ.
  2. På den anslutningar Klicka på LAN-inställningar.
  3. Markera den Använd inte en proxyserver för lokala adresser kryssrutan.
  4. Klicka på Avanceratoch ange interna URL-Adressen till gruppen i Office Online på undantag rutan.

Metod 2

Manuellt konfigurera Internet Explorer för att lägga till Intern URL för Office Online-servergruppen i zonen Lokalt intranät. Gör så här:
  1. Öppna Kontrollpanelen och klicka sedan på Internet-alternativ.
  2. På den säkerhet fliken, klicka på Lokalt intranätoch sedan på platser.
  3. Klicka på Avanceratoch sedan lägga till Intern URL i Office Online-gruppen i listan.

Mer Information
Mer information om zonen Lokalt intranät och proxyservrar finns på följande Microsoft-webbplats:

Zonen Lokalt intranät och proxyservrar

OOS OWA UNC

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2769383 – senaste granskning 04/22/2016 11:44:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Web Apps Server 2013, Microsoft Office Online Server

  • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2769383 KbMtsv
Feedback