Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Service Pack 1 (build 4.1.3114.0) är tillgänglig för Forefront Identity Manager 2010 R2

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2772429
Introduktion
Det är tillgängligt för Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 R2 Service Pack 1 (build 4.1.3114.0). Uppdateringen löser problem som beskrivs i avsnittet "Mer Information". Detta servicepack innehåller dessutom alla underhåll korrigeringar som har getts ut sedan utgivningen av FIM 2010 R2.

Information om Service pack

Ersättningsinformation

Snabbkorrigeringen som motsvarar KB 2772429 har ersatts med snabbkorrigeringen KB 2814853 som innehåller alla korrigeringar som tidigare ingick i KB 2772429. Snabbkorrigeringen KB 2814853 bör du använda för att åtgärda problemen som beskrivs i KB 2772429. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2814853Ett samlat snabbkorrigeringspaket (build 4.1.3419.0) är tillgänglig för Forefront Identity Manager 2010 R2
Mer Information

Vad är nytt i FIM 2010 R2 Service Pack 1

Mer information om Service Pack 1 för Forefront Identity Manager 2010 R2 finns i följande avsnitt i den Produktdokumentation för Forefront Identity Manager 2010 R2:
 • "Vad är nytt i Forefront Identity Manager 2010 R2 SP1"
 • "Viktig information om FIM 2010 R2 SP1"

Kända problem i den här uppdateringen

Synkroniseringstjänst

När du har installerat uppdateringen tillägg av regler och anpassad hantering agenter (MAs) som är baserade på Extensible-MA (ECMA1 eller ECMA 2.0) fungerar inte och kan ge Körstatus "stoppas-tillägg dll-belastning." Det här problemet uppstår när du kör sådana regler tillägg eller anpassade MAs när du vill ändra konfigurationsfilen för MIISServer.exe, Mmsscrpt.exe.config eller Dllhost.exe.config. Till exempel redigerade du filen MIISServer.exe.config för att ändra standardstorleken för bearbetning av synkronisera poster för FIM Service MA batch.

I det här fallet ersätter synkronisering motorn installationsprogrammet för uppdateringen avsiktligt inte konfigurationsfil om du vill undvika att ta bort dina tidigare ändringar. Eftersom konfigurationsfilen inte ersätts poster som krävs av den här uppdateringen visas inte i filerna och Synkroniseringsmotorn kan inte läsa alla regler DLL-filer när motorn körs en fullständig Import eller Delta Sync kör profil.

Lös problemet så här:
 1. Göra en säkerhetskopia av filen MIIServer.exe.config.
 2. Öppna filen MIIServer.exe.config i en textredigerare eller i Microsoft Visual Studio.
  • Kontrollera att öppna textredigeraren genom att använda denKör som administratör alternativet så att Windows kan du spara ändringarna.
  • Om du inte öppna textredigeraren genom att använda denKör som administratör alternativet, och om de UserAccountControl alternativet är aktiverat, kan Windows inte filen sparas i mappen \bin.
 3. Hitta den <runtime></runtime> avsnitt i filen MIIServer.exe.config och sedan ersätta innehållet i det <dependentAssembly></dependentAssembly> avsnitt med följande:

  <dependentAssembly><assemblyIdentity name="Microsoft.MetadirectoryServicesEx" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />    <bindingRedirect oldVersion="3.3.0.0" newVersion="4.1.0.0" />    <bindingRedirect oldVersion="4.0.0.0" newVersion="4.1.0.0" />    <bindingRedirect oldVersion="4.0.1.0" newVersion="4.1.0.0" />    <bindingRedirect oldVersion="4.0.2.0" newVersion="4.1.0.0" />    <bindingRedirect oldVersion="4.0.3.0" newVersion="4.1.0.0" /></dependentAssembly>

 4. Spara ändringarna i filen.
 5. Hitta filen Mmsscrpt.exe.config i samma katalog och Dllhost.exe.config i den överordnade katalogen. Upprepa steg 1 till 4 för dessa två filer.
 6. Starta om tjänsten synkronisering Forefront Identity Manager (FIMSynchronizationService).
 7. Kontrollera att tillägg av regler och anpassad hantering agenter nu fungerar som förväntat.

Obs! I uppdateringen ingår en ny version av filen Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll (kallas även interface DLL). Den här nya versionen är 4.1.0.0. Om du har MA-tillägg för ECMA1/XMA, ECMA 2.0 eller regler-tillägg som du kan behöva vidta ytterligare åtgärder för dessa tillägg att fortsätta arbeta. Detta beror på att din DLL har referenser till en tidigare version (4.0.x.0). Det finns tre filer som har information för omdirigering av bindning. De används på följande sätt:
 • MIIServer.exe.config: Alla ECMA1 och ECMA2.0 management Agent och alla regler-tillägg som körs i processen
 • Mmsscrpt.exe.config: Alla regler tillägg som körs utanför processen
 • Dllhost.exe.config: Alla ECMA1 och ECMA2.0 management Agent som körs utanför processen

Identity Management Portal

Om du vill aktivera stöd för Internet Explorer 10 måste följande snabbkorrigeringar för ASP.NET webbläsaren definitionsfiler installeras på portalservern FIM 2010 R2:
 • 2600100 Det finns en snabbkorrigering för ASP.NET webbläsaren definitionsfiler i.NET Framework 2.0 SP2 och.NET Framework 3.5 SP1
 • 2608565 Det finns en snabbkorrigering för ASP.NET webbläsaren definitionsfiler i.NET Framework 3.5.1

Problem som korrigeras i uppdateringen

Den här uppdateringen åtgärdas följande problem som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

FIM synkroniseringstjänst

Problem 1
En uppgradering till FIM 2010 R2 från en tidigare version kan vara misslyckas i vissa fall om importerade ändringar från en hanteringsagenten inte synkroniseras före uppgraderingen.

Problem 2
En anslutning till Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) när SSL är aktiverat är Misslyckad.

Problem 3
När en koppling har synkroniserats till ett metaversum-objekt som redan har en un-synced koppling på samma utrymme för kopplingen misslyckas synkronisering på objektet stoppas server. I det här fallet anser Synkroniseringsmotorn felaktigt detta som ett ogiltigt tillstånd.

Problem 4
Flera problem med ECMA 2.0 korrigeras.


FIM-rapportering

Problem 1
En ominstallation av rapportering komponenter uppdateras inte registervärdet System Center i registernyckeln FIMService (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\FIMService).


Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2772429 – senaste granskning 02/19/2013 18:20:00 – revision: 3.0

Microsoft Forefront Identity Manager 2010 R2

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug atdownload kbmt KB2772429 KbMtsv
Feedback
picker" ms.cmpnm="loc picker">